24 juli 2023

Innoveren kun je leren

image for Innoveren kun je leren image

Wat is innovatie eigenlijk? Hoe innovatief zijn informatieprofessionals? Rex Bierlaagh van het bedrijf TWNQL (spreek uit Twinkel) traint en begeleidt teams in creatief denken, empathische gesprekken voeren en innovatiemanagement. Hester van Rooijen is adviseur en coach op het gebied van eigentijds leiderschap. Ze helpt organisaties innovaties in praktijk te brengen. Saskia Giesbers ging met hen in gesprek.

Samen nadenken over nieuwe mogelijkheden, kansrijke ideeën realiseren en daarmee waarde toevoegen. Dat is volgens Rex Bierlaagh waar innovatie om draait. ‘Innoveren kun je niet in je eentje. Pas als vernieuwing relevant is, dat er iets wordt opgelost, is het van waarde. Zonder meerwaarde heb je misschien iets leuks bedacht, maar is het nog geen innovatie. Dat is een groot verschil tussen innovatie en oplossingsgericht zijn: sommige organisaties zijn heel oplossingsgericht, maar niet vernieuwend. Originaliteit is dat het om iets nieuws gaat.’

Waarom is innovatie nodig? ‘De uitdagingen die er nu zijn in de samenleving zijn te complex, daar kom je niet uit met lijnrecht denken,’ zegt Hester van Rooijen. ‘De omstandigheden vragen ook om creatieve oplossingen. Er is een tekort aan personeel en geld. Om sneller en beter te werken moeten overheden digitaliseren en moeten ze samenwerken met andere organisaties. Oplossingen worden meestal niet bedacht door overheden zelf en die moeten dan geadopteerd worden.’

Denken vanuit silo’s kan echt niet meer, volgens Van Rooyen. ‘Gebiedsontwikkeling gaat bijvoorbeeld vaak alleen over de bakstenen. De mensen die in een nieuwe wijk gaan wonen, hebben ook voorzieningen nodig. Het wordt niet meer geaccepteerd dat een huis wordt opgeleverd, maar dat de energievoorziening nog niet geregeld is. De toeslagenaffaire moet genoeg zijn om het los te breken. Als je al jarenlang dezelfde problemen hebt, is het raar als er niets aan wordt gedaan.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 26: Echt veranderen is mensenwerk. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *