11 januari 2023

‘Integraal toezicht is een kwestie van de krachten bundelen’

image for ‘Integraal toezicht is een kwestie van de krachten bundelen’ image

Leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer wilden op 23 februari 2022 weten wat deskundigen, archiefvormers, toezicht­houders en gebruikers van de nieuwe Archiefwet 2021 vinden. In die wet is in ieder geval het toezicht op de informatiehuishouding opnieuw opgenomen. Dat wordt nu aangeduid als toezicht op de niet-overgebrachte archieven. Vanaf 2024 wordt dat toezicht uitgebreid op de al overgebrachte archieven. Afgezien van de vraag wie nu het best dat toezicht op archiefdiensten moet gaan uitoefenen en welke criteria daar voor nodig zijn, is het een goede zaak dat vanaf het jaar 2024 ook archiefdiensten van toezicht gaan “genieten”.

De leden van de commissie waren best verbaasd toen ik ze vertelde dat op een gemeentelijke website talloze toezichthouders zijn:

  • horizontaal toezicht op archiveren website: gemeente­archivaris;
  • verticaal toezicht op archiveren website: Inter­bestuurlijk Toezicht (IBT) provincie;
  • horizontaal toezicht informatiebeveiliging: Chief Information Security Officer (CISO);
  • verticaal toezicht informatiebeveiliging via ENSIA: minister van Binnenlandse Zaken;
  • intern toezicht op naleving AVG (privacy): Functionaris Gegevensbescherming (FG);
  • verticaal toezicht naleving AVG (privacy): Auto­riteit Persoonsgegevens (AP);
  • toegankelijkheidsverklaring website: Interbestuurlijk Toezicht (IBT) provincie.

*Deze tekst, geschreven door Yvonne Welings, is het eerste deel van een artikel uit Od 20: Toezicht houden met toekomst. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *