22 februari 2012

Interoperabel Nederland

image for Interoperabel Nederland image

Interoperabel Nederland cover

Het Forum Standaardisatie heeft zichzelf overtroffen. Verscheen in 2008 al de uitstekende opstelbundel Eerlijk zullen wij alles delen,1 op de valreep van 2011 liet het Forum Interoperabel Nederland2 het licht zien.

Interoperabel Nederland cover

Het Forum Standaardisatie heeft zichzelf overtroffen. Verscheen in 2008 al de uitstekende opstelbundel Eerlijk zullen wij alles delen,1 op de valreep van 2011 liet het Forum Interoperabel Nederland2 het licht zien. Een nog iets dikkere (435 blz.) bundel; een typografische lust voor het oog, maar vooral een absolute must voor ieder die zich begeeft in het vakgebied ‘interoperabiliteit’.
De titel alleen al is opmerkelijk: Interoperabel Nederland. Niet zoals in 2008 nog wat omfloerst, maar heel direct alsof iedere informatieprofessional in Nederland zich het begrip interoperabiliteit al heeft eigen gemaakt. Dankzij Eerlijk zullen wij alles delen – waar Od in 2009 een serie van vijf artikelen aan wijdde – krijgt de informatieprofessional van 2012 het woord interoperabiliteit of interoperability, zonder stotteren over de lippen. Ik durf te stellen dat over drie jaar de CIO, de Chief Information Officer, is gepromoveerd tot Chief Interoperability Officer, interoperabiliteit een volwassen vakgebied is geworden en de volgende opstelbundel zijn standaardwerk is.

Interoperabele overheid
Dat stadium is met Interoperabel Nederland nog niet bereikt, zo stellen de samenstellers van de bundel bescheiden vast, doelend op de vele voorzieningen die nog getroffen moeten worden om Nederland en de rest van de wereld werkelijk interoperabel te maken. Frank Kuitenbrouwer stelt in zijn inleidend gesprek met Forumvoorzitter Nico Westpalm van Hoorn en -secretaris Steven Luitjens niettemin vast dat Forum en College Standaardisatie al veel hebben bereikt, zelfs op het ingewikkelde terrein van semantische interoperabiliteit. Daardoor heeft de Nederlandse overheid al belangrijke stappen kunnen zetten om van de e-overheid, te komen tot een i-overheid. Of de i-overheid, over drie jaar, niet de informatieoverheid maar de interoperabele overheid zal zijn, hangt af van haar doorzettingsmacht. De standaards die voor interoperabiliteit noodzakelijk zijn, moeten niet alleen worden ontwikkeld en afgekondigd (en beheerd), maar ook worden geaccepteerd en nageleefd en zo nodig worden afgedwongen. De interoperabele overheid zal zich moeten stellen boven de verschillende domeinen en domeinbelangen, zo nodig met de wet in de hand. De geschiedenis tot dusver leert dat de weg naar dat doel lang en gevaarlijk is, dus ook veel takt en geduld vraagt.

Positieve businesscase
De businesscase van interoperabiliteit is te interessant om zomaar aan voorbij te gaan. Interoperabiliteit in het internationale vrachtverkeer levert de wereldeconomie miljarden op. Nico Westpalm van Hoorn, oud CIO van het Rotterdamse Havenbedrijf, weet dat als geen ander. O.K., van Megchelen illustreerde dat in Eerlijk zullen wij alles delen heel overtuigend met zijn bijdrage over de streepjescode. De positieve businesscase voor de interoperabele overheid is misschien minder overtuigend te becijferen – de baten zijn behalve kwantitatief, ook kwalitatief van aard –, maar komt in deze tijd van noodzakelijke bezuinigingen wel bijzonder goed uit.

Ik heb Interoperabel Nederland nog niet uit. Bladeren door de bijdragen van zo’n veertig bekende en (nog) minder bekende, Nederlandse en buitenlandse deskundigen, maakt al bijzonder nieuwsgierig. In volgende afleveringen van Od zal daar dieper op worden ingegaan. Dat mag u er niet van weerhouden het boek zelf aan te schaffen en te lezen. Van harte aanbevolen!

kees.duijvelaar@gmail.com

Het boek is te downloaden van http://www.forumstandaardisatie.nl/actueel/item/titel/e-book-versieinteroperabel-nederland/


1 Eerlijk zullen wij alles delen. Verkenningen naar interoperabiliteit; Sander Zwienink, Pieter Wisse et al.; GBO.Overheid/Bureau Forum Standaardisatie; 2008; ISBN 978-90-79490-02-8.
2 Interoperabel Nederland; Peter Waters, Nico Westpalm van Hoorn, Pieter Wisse et al.; Forum Standaardisatie; 2010; ISBN 978-90-79490-03-5.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *