1 mei 2011

Intussen bij de buren…

image for Intussen bij de buren… image

Figuur 1

Vorig jaar berichtte Bart Coppein in Od uitvoerig over de modernisering van de archiefwetgeving bij onze zuiderburen. Daarmee kwam een einde aan een decennialang feuilleton dat zich afspeelde in België en handelde over wet- en regelgeving inzake bewaren, maar ook openbaren van archieven.

Figuur 1

Vorig jaar berichtte Bart Coppein in Od uitvoerig over de modernisering van de archiefwetgeving bij onze zuiderburen. Daarmee kwam een einde aan een decennialang feuilleton dat zich afspeelde in België en handelde over wet- en regelgeving inzake bewaren, maar ook openbaren van archieven. Daar was alle reden voor, want de vigerende wetgeving sprak nog over openbaarmakingstermijnen van honderd jaar. En dat was nogal uit de tijd natuurlijk. Hetzelfde gold voor de bewaarplichten van instellingen: slecht geregelde verantwoordelijkheden, open eindjes, gaten in de regelgeving en dit alles had onder andere tot gevolg dat ook de noodzakelijke financiën dikwijls ontbraken. Dat had dan weer zijn effect op de ‘geordende en toegankelijke staat’. Kortom, voldoende redenen om de boel eens fris en vrolijk opnieuw in te regelen.

Wending
Dat dit proces enige tijd in beslag nam, ach dat hoort nu eenmaal bij de cultuur van onze buren, niet voor niets wereldrecordhouder regeringformeren. Echter, zoals een goede soapserie betaamt nemen de ontwikkelingen soms een onverwachte wending. Dit is nu ook gebeurd in Brussel.
Wat is er aan de hand? Wat Bart al vermoedde en in zijn artikel schreef, is daadwerkelijk gebeurd: er ontspon zich een juridische strijd over het Archiefdecreet. Op instigatie van de Algemeen Rijksarchivaris heeft de federale minister van Wetenschapsbeleid, mevrouw Laruelle, een nota opgesteld en ingediend bij de ministerraad. In deze nota wordt gesteld dat het Vlaamse Archiefdecreet van 9 juli 2010 de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap (die het decreet had aangenomen) overschrijdt. De redenering is als volgt: het decreet zint op alle documenten van gemeenten en provincies, dus ook op die documenten die de weerslag zijn van federale bevoegdheden van gemeenten en provincies (zoals taken van de burgerlijke stand of brandweertaken). En daar gaat de Vlaamse Gemeenschap niet over, maar de federale overheid. De ministerraad was het eens met de minister en heeft op 3 februari besloten bij het Grondwettelijk Hof een beroep in te stellen tot nietigverklaring van het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijke administratieve archiefverwerking.
Ziezo. En nu maar eerst eens afwachten wat het Grondwettelijk Hof gaat beslissen. In ieder geval heeft Od nog jaren stof tot schrijven.
Met deze actie wordt volgens mij door de ontslagnemende regering van België wederom een gooi gedaan naar vermelding in het Guiness Book of Records. Ironisch dat het ditmaal het recordmanagement betreft…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *