14 juli 2022

Nieuwe IT-toepassingen voor rijksorganisaties

image for Nieuwe IT-toepassingen voor rijksorganisaties image

Om tegemoet te komen aan de groeiende informatiebehoefte van de samenleving hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Doc-Direkt namens alle rijksorganisaties nieuwe IT-toepassingen ingekocht.

De ingekochte software biedt de mogelijkheid om met Artificiële Intelligentie (AI) documenten in chronologische volgorde te plaatsen, te ontleden en voor het grootste deel te anonimiseren. Hiermee moeten stukken beter vindbaar en goed geordend worden. De software maakt gebruik van het zelflerende karakter van AI en maakt het mogelijk het enorme tijdsbeslag op het ambtelijk apparaat terug te dringen. Daarnaast worden de documenten beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking.

Daarnaast is de software bedoeld om de steeds verder oplopende afhandeltermijn van informatieverzoeken (Woo-verzoeken) te verkorten. Gemiddeld moeten burgers en journalisten langer dan 200 dagen wachten op informatie. Volgens de onlangs in werking getreden Wet open overheid moet deze termijn worden teruggebracht naar vier weken met een mogelijke verlenging van twee weken.

Het kabinet stelde vorig jaar 780 miljoen euro beschikbaar voor de rijksbrede verbetering van de informatiehuishouding. Conform de toezegging aan de Tweede Kamer sluiten ruim 60 rijksorganisaties nog dit jaar aan op de aangeschafte software.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *