14 juni 2022

Vlaamse opleidingspionier creëert kansen

image for Vlaamse opleidingspionier creëert kansen image

Als het gaat om opleidingen in informatiebeheer is er in België de afgelopen jaren flink wat veranderd. De Erasmushogeschool Brussel is een van de pioniers die haar studenten niet alleen klaar wil stomen voor de publieke sector maar ook voor de private.

De Erasmushogeschool Brussel (Leuven) biedt sinds kort twee opleidingen informatiebeheer aan: Bibliotheek en Archief. Deze zogenoemde graduaatsopleidingen bevinden zich op niveau vijf van de Vlaamse kwalificatiestructuur en zijn vergelijkbaar met Nederlandse hbo-opleidingen. De opleidingen zijn nieuw. Daarom heeft de Erasmushogeschool Brussel het curriculum en het kwaliteitssysteem bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) moeten toelichten. De hogeschool heeft een voorlopige accreditatie verworven om de opleiding in te richten. De definitieve accreditatie volgt na een tweede beoordeling door de NVAO.

Leerlijnen
De doelstelling van Erasmushogeschool is om future-proof breed opgeleide en flexibele informatiebeheerders af te leveren. In het curriculum wordt gewerkt met vijf leerlijnen om dit te bereiken. De brede sector biedt enkele oriënterende vakken aan en focust op sectorgebonden vaardigheden zoals rond metadatering, selectie- en vernietiging, toepassing van specifieke wetgeving, enzovoort. Bij digitalisering worden de algemene en specifieke ict-vaardigheden van de studenten ontwikkeld. De leerlijn publiekswerking omvat enkele vakken rond onder andere marketing en informatievaardigheden, maar focust daarnaast op het uitwerken van projecten in cocreatie met het werkveld.
Verder zijn er leerlijnen gewijd aan soft skills, zoals netwerken, leidding geven, didactische vaardigheden en veranderingsmanagement en aan professionele ontwikkeling met stages en POP-vakken (Persoonlijk OntwikkelingsPlan), waarbij studenten hun eigen leertraject in handen nemen met coaching door docenten.

Toekomstplannen
Erasmushogeschool Brussel monitort steeds de opleidingsnoden in de sector en probeert deze te lenigen. Zo is de hogeschool in academiejaar 2020-2021 een nieuw programma gestart voor studenten die al een diploma hoger onderwijs hebben behaald. Het nieuwe eenjarige postgraduaat in informatiemanagement ambieert om naast het operationeel gerichte graduaat een strategisch gericht postgraduaat te plaatsen op de werkvloer. In de toekomst worden de opleidingen verder afgestemd op de profielen die de sector nodig heeft.

Ook beoogt de opleiding om het uitstroomgebied van haar studenten te verbreden. Momenteel is dit nog sterk geënt op de traditionele sector van bibliotheken en archiefinstellingen binnen de publieke sector. Met de ontwikkelingen op vlak van digitaal werken en born digital informatie zien we ook grote mogelijkheden voor onze studenten binnen de private sector.

*Dit artikel werd geschreven door Kevin Linsingh en verscheen oorspronkelijk op 2 april 2021 in Od 11.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *