4 oktober 2021

KNVI Super Tuesday

image for KNVI Super Tuesday image


Op 5 oktober neemt de KNVI je mee op reis door het vakgebied. Er zijn kundige sprekers op het gebied van overheidsinformatie en erfgoed die ons bijpraten en daarna met ons in gesprek gaan.

Archiveren is een uitdaging
Dat consumenten niet alle gegevens over de bedrijfsvoering van commerciële bedrijven kunnen inzien… daar is in te komen. Dat burgers overheidsgegevens moeten kunnen inzien – in ieder geval die hen zelf betreft – dat lijkt geen discussie. Toch? Of dat al kan? Helaas nog niet. We hebben de Wet open overheid (Woo) en de Archiefwet. Maar die zijn nog onvoldoende geïmplementeerd. Met andere woorden, veel overheden zijn nog niet in staat te voldoen aan de wettelijke kaders. En vervelender, niet in staat toegang te geven tot gegevens die over jou zijn vastgelegd. Sommige overheidsorganisaties hebben zelfs nog geen goed systeem dat ondersteunt bij het vastleggen van die gegevens. Of over besluiten die zij maken – over mensen, over hun proces of over hun IT-systemen.

Archiveren is best nog een uitdaging. Zeker omdat archiveren vaak gaat over het vastleggen van gegevens tot en met nu. Oude gegevens dus. En dus voor veel beleidsmakers veel te weinig ‘top of mind’. Tot het te laat is, en van alles is kwijt geraakt.

Innovatie van de archieffunctie
Archiveren kan zo veel meer zijn. Wat dacht je ervan dat we nu al nadenken over wat we later willen weten? Dat we het proces van straks nu al vormgeven. En dat nu (en morgen) dus ook al vastliggen. Tijdens het werk, met slimme hulpmiddelen, op één unieke plek, goed toegankelijk en met het oog op de toekomst.

Om de archieffunctie te innoveren, is hulp nodig uit alle hoeken van ons vakgebied. Van programmeurs tot usability experts, van veranderaars tot archivarissen. Professies vanuit de KNVI dus!

De KNVI voert samen met het KIA (Kennisnetwerk Informatie en Archief) een project uit om in gespreksrondes deze innovatie te bespreken. Aandacht voor innovatie en het recht op toegang tot informatie wordt verwoord in het vernieuwde KNVI-Manifest voor de overheid.

Programma
We hebben een mooi programma samengesteld met sprekers die het onderwerp van diverse kanten zullen belichten. Dat doen ze aan de hand van korte presentaties én aan een ‘ronde tafel’ waarin ze op stellingen ingaan en vragen van de deelnemers beantwoorden. Eric Kokke, bestuurslid KNVI en adviseur bij onder meer RDDI is de moderator voor deze Super Tuesday!

Gasten zijn onder meer: Olaf Andersen, Hoofdinspecteur en plv. directeur bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed; Yvonne Welings, gemeentesecretaris Tilburg en lid van de archiefcommissie van de VNG; Martijn Aslander, technologie filosoof; en Hans Hut van de Archiefinspectie Rotterdam.

Meer weten over de voorbereidingen van het projectteam? Mee schrijven en werken aan het manifest? Kijk dan op de KIA-omgeving voor artikelen, verslagen en de eerste vernieuwde versie van het KNVI-Manifest!

Na 5 oktober gaan we met iedereen die betrokken wil blijven verder aan de slag om het Manifest aan te scherpen. Eind 2021 bieden we dit aan aan bewindslieden en beleidsmakers binnen de overheid.

Deelname aan dit event is kosteloos voor KNVI-leden, leden van Breednetwerk, werknemers van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en werknemers van Gemeentearchief Tilburg.
De kosten voor deelname bedragen € 25,- exclusief btw.

Schrijf je nu in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *