1 mei 2021

Laat de sneeuwbal rollen

image for Laat de sneeuwbal rollen image

In januari heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) vastgesteld. De Woo heeft tot doel de overheid transparanter te maken, waarbij er een duidelijke link is met de Archiefwet. Zodra de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet, komt er een adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Een van de taken van het college is om te rapporteren over de stand van de informatiehuishouding in het bestuur, de voortgang van de uitvoering van het meerjarenplan en de toegang tot publieke informatie.

Het spreekwoord zegt: je moet het ijzer smeden als het heet is. En dat is nu. Voor je het weet verslapt de aandacht weer en is het business as usual. Met de toeslagenaffaire nog vers in het geheugen begrijpen we allemaal dat de informatiehuishouding een stimulans kan gebruiken. De vraag is alleen: wat doe je er zelf aan?

Mijn vooronderstelling is dat de lezers niet overtuigd hoeven te worden van het belang om te investeren in een goede informatiehuishouding. Ze lezen niet voor niets dit blad. Maar wat doen ze om collega’s binnen hun organisatie bewuster te maken van het belang van openbaarheid en zorgvuldige opslag van data en documenten?

Vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid kan eenieder het initiatief nemen. Je kunt het onderwerp in ieder geval ter sprake brengen in een werkoverleg en vragen wat jouw organisatie doet in aanloop naar de inwerkingtreding van de Woo. Zo kun je een beweging in gang zetten.

Misschien kun je ook een werkgroep starten om de huidige situatie in kaart te brengen en de bewustwording in je organisatie te stimuleren. Mocht je een strategisch informatie-overleg (SIO) hebben binnen je organisatie, dan is dat een logisch platform om een en ander te bespreken. En hopelijk blijft het niet alleen bij spreken, maar leidt het ook tot concrete werkafspraken.

Welke kans zie jij om binnen je organisatie een stimulans te geven aan de implementatie van de Woo? Als iedere lezer minimaal één initiatief neemt, dan lukt het ons gezamenlijk om de sneeuwbal te laten rollen. Grijp je kans en deel het met ons via od@publiekdenken.nl.

*Dit artikel is geschreven door Jeroen Jonkers en verscheen oorspronkelijk in Od 11 in april 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *