28 maart 2023

Leren van het goede voorbeeld van anderen

image for Leren van het goede voorbeeld van anderen image

Jeroen Jonkers is juryvoorzitter van de Od Kwaliteitsawards. ‘Organisaties zouden zich vooral moeten aanmelden als ze concrete verbeteringen hebben doorgevoerd,’ zegt hij. ‘De awards kunnen helpen om goede voorbeelden onder de aandacht te brengen, waarvan andere organisaties kunnen leren.’

Het is van belang dat voldoende organisaties van mening zijn dat ze stappen zetten om de informatievoorziening te verbeteren, aldus Jeroen Jonkers. ‘Hierdoor wordt het hopelijk voor ons als jury moeilijker om te komen tot een goede afweging. Mijn rol is vooral om het proces te bewaken. En natuurlijk om te zorgen dat ieder jurylid voldoende inbreng kan hebben.’

‘De afgelopen jaren is er om vele redenen een groeiende belangstelling voor de informatiehuishouding,’ gaat Jonkers verder. ‘Ook in de Tweede Kamer is er veel belangstelling voor. Een van de redenen is dat de informatiehuishouding bij veel organisaties niet op orde is. Zo zijn er de afgelopen periode meerdere onderzoeken verschenen die laten zien dat overheidsorganisaties niet in alle gevallen voldoen aan de Wet open overheid.’

Jonkers: ‘Het is aan ons als vakgebied om concrete stappen te zetten en daadwerkelijk verbeteringen door te voeren. En wat mij betreft hoe eerder, hoe beter. Zo mogen we ondertussen wel concreet een oplossing hebben voor hoe we omgaan met emailberichten en mag er in de geest van de Wet open overheid al meer geopenbaard worden.’

Verschil maken
Hoe ziet Jonkers de toekomst van de informatiehuishouding bij de overheid en hoe denkt hij dat de awards kunnen bijdragen aan verdere verbeteringen? ‘Ze kunnen helpen om goede voorbeelden onder de aandacht te brengen en andere organisaties er kennis van te laten nemen. Als dat gebeurt, kunnen verbeteringen hopelijk versneld worden doorgevoerd.’

Waar zal hij bij de binnengekomen inschrijvingen vooral op letten? ‘Voor mij persoonlijk is vooral een aandachtspunt wat er concreet verbeterd is op een duurzame manier. Waar is het verschil gemaakt met vorig jaar en in welke mate is dit ook concreet meetbaar. Organisaties zouden zich vooral moeten aanmelden als ze concrete verbeteringen hebben doorgevoerd waarvan anderen kunnen leren,’ besluit hij. ‘Natuurlijk hoeft dat niet op alle onderdelen te zijn, maar iedere verbetering begint met kleine stappen. Het is juist waardevol die kleine verbeterstappen te laten zien.’

*Vakblad Od organiseert in samenwerking met GO opleidingen, KNVI en RDDI de uitreiking van de Od Kwaliteitsaward 2023 Informatiehuishouding. Op 9 mei wordt bekendgemaakt welke informatiehuishoudingen op centraal en decentraal niveau de award in ontvangst mogen nemen.

Heeft u de kwaliteit van uw informatiehuishouding verbeterd, bent u bezig orde zaken te stellen of hebt u orde op zaken gesteld? Wilt u dit laten zien aan uw collega’s en de buitenwereld en een inspiratiebron zijn voor hen? Dan dagen wij u uit om u in te schrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *