29 februari 2024

Meerjarenplannen

image for Meerjarenplannen image

Het Meerjarenplan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de Wet open overheid te implementeren is een ambitieus document. Het verscheen in april 2022, net voor de inwerkingtreding van de Woo, en zal dit jaar geactualiseerd worden.

Het plan verwacht veel van gemeenten. Zo is het 2 jaar na de Woo de bedoeling dat 75 procent van de gemeenten de Woo-verzoeken binnen de termijn afhandelt en dat 30 procent aangesloten is op een eDepot. Na 5 jaar zouden die percentages op 100 moeten liggen. Tegelijk is er ook veel nog niet duidelijk. ‘Oude werkwijzen, zoals het overlaten van archivering aan DIV-medewerkers voldoen niet meer en nieuwe zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd.’

Modellen beschikbaar
In het plan wordt overzichtelijk en eenvoudig geduid wat de problematiek is en waarom gemeenten aan de slag zouden moeten, maar het gat tussen de tabellen met percentages en de geboden ondersteuning is groot. Welke realisatiestrategie volgt VNG Realisatie bij de uitvoering van de Woo? Zou een dergelijke grote opgave, of zoals de VNG het noemt een ‘jarenlange transitie’, genoeg hebben aan kennisdelen, netwerken en aanjagen? Misschien wel als het leveranciersmanagement voldoende wordt ontwikkeld in de richting van duurzaam digitale systemen. Of zoals de VNG het noemt: ‘te bewaren informatie moet over 100 jaar nog leesbaar zijn en de rest weggegooid’.

Veel gemeenten maken gebruik van dezelfde leveranciers en uit de (succesvol) in gang gezette verbeteringen van de e-dienstverlening in de jaren negentig bleek dat als IT-leveranciers diensten standaard aanbieden gemeenten snel uit de startblokken kunnen. Toch bleek ook daar meer nodig. Naar aanleiding van het rapport werden de zogenaamde i-teams ingezet die alle gemeenten kwamen ondersteunen gecombineerd met een stevige campagne om de meest gevraagde (burger)producten ook digitaal aan te gaan bieden. Nederland werd met deze aanpak voorloper in Europa. Er is destijds niet in het plan opgenomen welke producten de VNG zou ontwikkelen om gemeenten te ondersteunen en dat kon destijds wellicht ook niet. Een blik op de site van VNG Realisatie laat zien dat er inmiddels modellen beschikbaar zijn gekomen, zoals het Model openbaarmaking rechtmatigheidsonderzoek uit 2023, en producten die te vinden zijn op KIA, zoals de Wegwijzer in het informatiebeheer. Ze worden alleen niet direct in verband gebracht met de doelstellingen uit het Meerjarenplan.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 34: KIA Thematiendaagse eDepotLees hier verder

Beeld: Shutterstock

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *