27 september 2023

Moderne werkplek in Noordwijk

image for Moderne werkplek in Noordwijk image

In de coronapandemie is de gemeente Noordwijk voor vergaderen in eerste instantie overgestapt op Zoom. In de loop van de tijd is Zoom vervangen door MS Teams, inclusief het gebruik van de chat- en belfunctie. Het vervolg is samenwerken via MS Teams. Dat betekent dat men niet langer op netwerkschijven binnen Citrix werkt. De M-schijf (persoonlijke documenten), G-schijf (teamdocumenten) en T-schijf (projectdocumenten) worden gemigreerd naar MS Teams. Met de Moderne Werkplek geeft de gemeente Noordwijk haar medewerkers meer vrijheid en flexibiliteit.

In 2022 heeft de gemeente een werkgroep geformeerd waaraan medewerkers van het team Automatisering en het team Digitale Informatievoorziening deelnemen. Ook is er een overleggroep met key-users samengesteld. Deze key-users treden op als ambassadeurs MS Teams richting de overige collega’s.

Eén van de onderwerpen voor de werkgroep was de wijze waarop de netwerkschijven gemigreerd worden. De M-schijf is gemigreerd naar OneDrive. De G- en T-schijven worden in het eerste kwartaal van 2023 “plat” gemigreerd naar MS Teams. Voor elk team en elk project wordt een Team aangemaakt en de informatie wordt in een kanaal opgeslagen met behoud van de mappenstructuur zoals deze op de netwerkschijf is ingericht. Er wordt gebruikgemaakt van de basisinrichting van MS Teams.

De werkgroep heeft de werkafspraken gemaakt en laten vastleggen in een beleidsstuk dat door de directie is goedgekeurd.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 28: Microsoft Office 365. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *