27 september 2019

Multidisciplinaire aspecten van blockchain

image for Multidisciplinaire aspecten van blockchain image

Steeds meer organisaties gaan inhoudelijk met blockchain aan de slag. Daardoor rijst ook de vraag wat de impact van blockchain op organisaties is. Wat zijn de gevolgen voor de verschillende vakgebieden en wat zijn de toepassingen binnen de informatiesector?
Dit is te lezen in Multidisciplinaire aspecten van blockchain, een boek dat interessant is voor informatiespecialisten omdat verschillende auteurs de stand van zaken opmaken binnen de diverse thema’s rondom blokchain: zowel de maatschappelijke, de technische als de juridische uitdagingen.

Steeds meer organisaties gaan inhoudelijk met blockchain aan de slag. Daardoor rijst ook de vraag wat de impact van blockchain op organisaties is. Wat zijn de gevolgen voor de verschillende vakgebieden en wat zijn de toepassingen binnen de informatiesector?
Dit is te lezen in Multidisciplinaire aspecten van blockchain, een boek dat interessant is voor informatiespecialisten omdat verschillende auteurs de stand van zaken opmaken binnen de diverse thema’s rondom blokchain: zowel de maatschappelijke, de technische als de juridische uitdagingen.
Hoewel ‘asset management’, ‘identity management’, en ‘smart contracts’ veelal genoemd worden als de belangrijkste blockchainoplossingen voor de overheid, is de blockchaintechnologie ook voor die toepassingen nog nieuw en relatief onbewezen. In potentie maakt blockchain-technologie het mogelijk om de integriteit, duurzame toegankelijkheid, bescherming en vrije uitwisseling van informatie te garanderen.

Maatschappelijk en economisch perspectief
In het eerste hoofdstuk krijgt de lezer als opwarmer een maatschappelijk en economisch perspectief op blockchain. De auteur, Victor de Pous, gaat in op de hooggespannen verwachtingen van blockchain, die een gebrek aan vertrouwen in ons digitale systeem zou oplossen. Of zou zorgen voor nieuwe bedrijfs- en procesmodellen omdat hij een andere wijze van organiseren ontsluit dankzij onveranderbaar registreren van herleidbare gegevens zonder trusted third party (banken, notarissen, certificeringsautoriteiten en bepaalde overheden).

Cryptovaluta’s, cybersecurity & smart contracts
Laurens Thissen wijst er in zijn artikel fijntjes op dat de techniek de beloften op bijna alle vlakken nog moet waarmaken. De cryptovaluta zijn al wel aardig op weg, maar welke variant op de cryptotechniek de markt zal gaan gebruiken en welke regulering dus wenselijk is, is nog onduidelijk.
Jan Nienhuis bespreekt de veiligheidsaspecten van blockchain. Hij benoemt als grootste uitdaging de beveiliging en het beheer van private keys (een reeks cijfers en letters die wordt gebruikt om een digitale handtekening te genereren voor elke blockchaintransactie die een gebruiker verzendt).
Natascha van Duuren duidt in hoofdstuk 5 het begrip ‘smart contracts’; deze nieuwe vorm van transactieverwerking maakt het mogelijk afhandelingsprocessen die nu soms dagen kunnen duren, te optimaliseren tot nagenoeg onmiddellijke verwerking. Deze transacties zijn doorgaans echter niet door wetgeving beschermd.

Privacywetgeving, aansprakelijkheid & digitale skills
Jeroen van Helden gaat in zijn artikel in op de spanning tussen privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens binnen dynamische informatienetwerken. De AVG draait de toepassing van publieke blockchains dan wel niet de nek om, zoals wel wordt beweerd, maar het decentrale en het append-only-karakter van de blockchain-techniek (aan een blockchain kunnen alleen blokken worden toegevoegd, nooit verwijderd), staan op gespannen voet met privacy-beginselen.
Richella Soetens onderzoekt in haar bijdrage hoe het zit met aansprakelijkheid bij blockchains. Als er iets fout gaat (programmeerfouten in de software, computercriminaliteit, enzovoort) is het moeilijk vast te stellen wie aansprakelijk kan worden gehouden, vanwege de gedecentraliseerde aard van blockchain. Een meer gesloten context kan vanuit juridisch oogpunt tot meer zekerheid leiden, maar daarbij wordt het basisbeginsel van de (publieke) blockchain teniet gedaan.
De bijdrage van Liesbeth Ruoff-van Welzen gaat in op de digitale skills die nodig zijn om blockchain-technologie te helpen realiseren. De concurrentiepositie die Nederland heeft, ook op het gebied van blockchain, hangt af van de digitale vaardigheden die zowel de bouwers, uitvoerders als bedenkers van blockchain-toepassingen hebben. Een concrete vertaling van ambities naar beleid ontbreekt vooralsnog.

Evolutie
De analyses in Multidisciplinaire aspecten van blockchain zijn uiteenlopend van aard en zowel informatiedicht als beknopt en toegankelijk. De opsomming van suggesties en inzichten aan het eind van ieder artikel maken Multidisciplinaire aspecten van blockchain een uitermate gestructureerd geheel. De blockchain-technologie staat nog maar aan het begin van haar lifecycle. Een vervolg op Multidisciplinaire aspecten van blockchain ligt dan ook voor de hand. Tegen die tijd zijn er hopelijk een stuk meer user cases om te bespreken. Want als deze bundel iets bevestigt, dan is het wel dat er met blockchain geen sprake is van een revolutie, maar van een evolutie.


Multidisciplinaire aspecten van blockchain

Mr. Natascha van Duuren en mr. Victor de Pous (red.)
Delex B.V.
ISBN 9789086920686
paperback, 120 pagina’s, € 30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *