1 mei 2010

NARM, de nieuwe norm?

image for NARM, de nieuwe norm? image

De KVAN en de vereniging SOD hebben elkaar gevonden in het voorstel voor de inrichting van een systematiek waarbij archivarissen en recordsmanagers gecertificeerd kunnen worden en opgenomen in een heus register! Hoe word je straks register-recordsmanager?
(Mooi lijkt dat achter je naam: Gert-Jan de Graaf RR).

De KVAN en de vereniging SOD hebben elkaar gevonden in het voorstel voor de inrichting van een systematiek waarbij archivarissen en recordsmanagers gecertificeerd kunnen worden en opgenomen in een heus register! Hoe word je straks register-recordsmanager?
(Mooi lijkt dat achter je naam: Gert-Jan de Graaf RR).

Thijs Laeven en zijn rol in dit proces
Thijs Laeven is een zelfstandig gevestigd adviseur in het werkterrein van archiefvorming en archiefbeheer. Gespecialiseerd in training, opleiding en personeelsontwikkeling. Hij ontwikkelt beroeps-, competentie- en functieprofielen. Maar ook initiële opleidingen en training on-the-job. Bijvoorbeeld de minor Archivistiek bij de Hogeschool van Amsterdam of interne trainingsprogramma’s voor instellingen. Thijs zit in de jury van de DIV Kwaliteitsaward van Mailprofs. Samen met een heel stel actieve collega’s heeft hij NARM uitgedacht, ontwikkeld en beproefd.

Thijs Laeven 

Wat is NARM?
“De afkorting betekent: Nederlands Archivaris en Records Managerregister. De beroepsvereniging van archivarissen (KVAN) heeft het initiatief genomen tot NARM. Dit wordt het Nederlandse register voor hoger opgeleide archivarissen en recordsmanagers. Het systeem is tijdens de KVAN-dagen in juni 2009 gepresenteerd. Het wordt nu verder ontwikkeld tot een website. Enkele andere partijen in het werkveld van informatiemanagement en archief, waaronder de Vereniging SOD, hebben het initiatief omarmd.”

Waarom hebben we zoiets nodig?
“Het doel van de NARM is een openbaar register te maken van gekwalificeerde archivarissen en recordsmanagers, die werk maken van hun verdere professionalisering. Iedereen die met deze professionals te maken heeft, kan makkelijk vinden wie aan de eisen voldoet, welke die eisen zijn, hoe die worden beoordeeld en wat je van de professional mag verwachten.”

Is de NARM bedoeld voor de archivarissen en recordsmanagers zelf, of ook voor (potentiële) opdrachtgevers?
“De NARM is in eerste instantie bedoeld voor de beroepsgroep.
Voordeel is dat het register los staat van beroepsverenigingen, zodat je in potentie de hele beroepsgroep kunt dekken. Ook werkgevers zullen er hun voordeel mee kunnen doen, zowel bij personeelsvoorziening als bij personeelsontwikkeling. Je kunt zien wie in het register staat als je een kandidaat wil selecteren. De eisen die het register stelt aan een leven-lang-leren kunnen ontwikkelplannen veel doelgerichter maken. Maar ook de opdrachtgever heeft er baat bij om te weten wie geregistreerd is, bijvoorbeeld als je een adviseur wil inhuren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat KVAN en BRAIN het register in hun beleidsvisie hebben opgenomen.”

Wie kunnen zich straks registreren? Zijn dat mensen met een archiefschoolopleiding, een UvA archiefwetenschap of een HMDI, of ook mensen die zonder formele opleiding in de praktijk hun expertise hebben opgebouwd en bewezen?
“De doelgroep zijn de hoger opgeleide recordsmanagers en archivarissen – en dan ga ik voor het gemak voorbij aan al die beroepsnamen die de ronde doen. Maar ook wanneer je geen formeel papiertje op zak hebt, maar toch aan de eisen van werk- en denkniveau voldoet en aan de andere eisen die met verdere professionalisering te maken hebben. Het gaat niet alleen om wat iemand heeft geleerd, maar vooral om wat hij aan professioneel resultaat laat zien. Of hij of zij zich nu archivaris of recordsmanager noemt en voelt.
Kern van de erkenningsregeling is dat de kandidaat een beroepskwalificatie bezit (bijvoorbeeld HMDI) en werkzaam is in ons werkveld.
Daarnaast moet de kandidaat aantonen dat hij/zij zich verder professionaliseert.”

Wie gaat dat allemaal bijhouden?
“Een onafhankelijke stichting beheert het register en laat de toetsing uitvoeren door deskundigen uit het werkveld. Het register kun je – naar verwachting – eind 2010 raadplegen op de website www. narm.nl. Bij de start van het register kunnen actieve professionals een ‘voorlopige’ registratie aanvragen.”

Kun je in het kort uitleggen hoe het gaat werken? Is het niet behoorlijk ingewikkeld als systeem?
“Laat ik de koninklijke weg volgen. Er zijn ook zij-instromers, maar daar heb ik het even niet over. We willen laagdrempelig beginnen: iedereen die is opgeleid en werkt als recordsmanager of archivaris kan een voorlopige registratie krijgen. Die is vier jaar geldig. Binnen die tijd moet je je hercertificeren. Dan wordt er gekeken naar activiteiten in je werk en in je verdere professionalisering. Voor het laatste moet je een aantal registerpunten behalen. Via een formulier kijk je dan terug op de afgelopen vier jaar. De beweringen op het formulier toon je aan met bewijsstukken in je portfolio (ook handig als je aan je loopbaan wilt werken). Vindt de commissie het OK, dan kom je in het register. En dan gaat weer een termijn van vier jaar tellen. We willen een website maken die het hele proces ondersteunt en waar je zelfs je portfolio kunt beheren. Professionaliseren valt uiteen in drie onderdelen: leren (bijv. cursussen volgen of geven), reflecteren (publicatie, intervisie) en profileren (bestuurswerk). Je vraagt me of het ingewikkeld is? We hebben andere systemen bekeken en met ons eigen systeem proefgedraaid – en het bleek goed te werken. Het belang is dat je je eigen beroepsuitoefening steeds kritisch volgt, en als je gaandeweg je portfolio bijhoudt dan valt het wel mee. Daar zijn we toch recordkeepers voor?”

Wie wil dit? M.a.w. welke partijen gaan dit initiatief ondersteunen en/of betalen? Welke steun is minimaal nodig om het systeem werkend te maken en hoe staat het met die steunvergaring?
“KVAN is initiatiefnemer, de Vereniging SOD is onderweg ingestapt. Ook de branchevereniging BRAIN wil meedoen. Dat zijn de spilfiguren. We denken ook aan de VNG. Dan hebben we beroepsbeoefenaars, werknemers en werkgevers rond het initiatief verzameld.
We zoeken subsidie van OCW, als hoeder van archiefvorming en archiefbeheer. Op het moment dat we elkaar spreken is OCW bezig met zijn visieontwikkeling, maar met een demissionair kabinet weet je maar nooit of het dit kan (mag) afhandelen. Als ook de Taskforce, KennisLAB en bijvoorbeeld RMC meedoen, dan heb je een breed draagvlak. Maar uiteindelijk moet het na de aanloopfase een onafhankelijk register zijn dat zichzelf bedruipt.” 

gertjan.degraaf@dino4.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *