1 februari 2011

Obama’s ICT-beleid

image for Obama’s ICT-beleid image

Rendement behalen op de meer dan 600 miljard dollar die de laatste tien jaar in ICT is geïnvesteerd: daar draait het allemaal om. Afzonderlijk en samen zullen de 25 acties, voorgesteld door Vivek Kundra, de federale Chief Information Manager (CIO), moeten leiden tot de goedkopere en beter presterende overheid waar de Amerikaanse belastingbetaler recht op heeft. Daarom moet er strakker op meer gefocuste ICT-programma’s en projecten worden gestuurd.

Rendement behalen op de meer dan 600 miljard dollar die de laatste tien jaar in ICT is geïnvesteerd: daar draait het allemaal om. Afzonderlijk en samen zullen de 25 acties, voorgesteld door Vivek Kundra, de federale Chief Information Manager (CIO), moeten leiden tot de goedkopere en beter presterende overheid waar de Amerikaanse belastingbetaler recht op heeft. Daarom moet er strakker op meer gefocuste ICT-programma’s en projecten worden gestuurd. De 25 acties zijn zeer geconcentreerd, gericht op de uitvoering en op resultaten die op korte termijn – binnen 18 maanden – al behaald moeten zijn. Dat slaagt alleen met steun van het Congres en samenwerking met de industrie.

Strakkere sturing, scherpere inkoop
De regering Obama staat een federale overheid voor ogen die ICT effectief inzet voor betere dienstverlening, verbeterde samenwerking met burgers en drastisch verlaagde administratieve lasten. Daarom zal zij achterhaalde en ondoelmatige systemen hervormen of zelfs van de hand doen. Verouderde technologie ondermijnt de efficiency en bedreigt de veiligheid.
De federale ICT-projecten zullen zich niet meer vele jaren voortslepen zonder zinvolle functionaliteit te leveren. Onderpresterende projecten worden geïnventariseerd en bijgestuurd of stopgezet. Een overheid mag geen dure nieuwe systemen of rekencentra bouwen zolang andere overheden die systemen al hebben of nog verwerkingscapaciteit over hebben. Van de 2094 federale rekencentra zullen er ten minste 800 worden gesloten – ook uit een oogpunt van energiebesparing: ‘green IT’. Er wordt zodanig op budgetten gestuurd dat gelden steeds kunnen worden ingezet waar zij het hoogste rendement opleveren.

Als de ‘cloud’ (internet) al ICT-oplossingen biedt – infrastructure as a service, software as a service – dan moet daaraan de voorkeur worden gegeven boven het van scratch af aan ontwikkelen van nieuwe of het vasthouden aan oplossingen in eigen huis. Een overheid die haar hele mailsysteem naar de cloud verhuisde en daarmee 50% besparing realiseerde, verdient navolging. Elke overheid moet ten minste drie ‘must move’-systemen aangeven. Het plan onderkent dat bijzondere ervaring en deskundigheid vereist is bij de inkoop van deze shared service internetdiensten – en standaardcontracten met de leveranciers.

Betere opleiding
Een overheid die door moderne informatietechnologie wordt aangedreven is een snellere, slimmere en efficiëntere overheid. Hoewel ICT-projecten van de overheid altijd risico’s met zich meebrengen, zal er geen pardon meer zijn voor spectaculaire mislukkingen. En hoewel niet alle projecten perfect kunnen zijn, zullen de belangrijkste fouten vroegtijdig moeten worden ondervangen. De projecten zouden nooit mogen achterlopen op de planning. Er mag bij de acquisitie geen geld worden verspild. Dat alles vraagt om ervaren programma- en projectmanagers en nauwkeurige financiële bewaking. Kundra’s actieplan omvat niet alleen een breed scala aan maatregelen om strakker te kunnen sturen en scherper in te kopen, maar ook om managers en CIO’s op te leiden, waarbij verwezen wordt naar ervaringen die bij hightech instellingen als NASA zijn opgedaan. Ook moeten overheden hun ICT-deskundigen concurrerende carrièreperspectieven bieden.

De bestuurscultuur in de VS zal anders zijn dan de Nederlandse, waar autonome medeoverheden en machtige uitvoeringsorganisaties (ZBO’s) vergaande eigen bevoegdheden hebben. Dat maakt het hier zo lastig om gezamenlijk sturing te geven aan onze landelijke ICT-programma’s zoals het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP). Maar van de Amerikaanse aanpak valt zeker te leren. Zo spoort de Amerikaanse opper-CIO dwingender aan tot grootschalig gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en gebruik van oplossingen die in de ‘cloud’ beschikbaar zijn. Met het Gateway review rapport dat over het NUP is uitgebracht wordt geconstateerd dat er voor de implementatie van de bouwstenen van de e-Overheid nog veel capabele ICT- en veranderdeskundigen nodig zijn: die moeten deels nog worden opgeleid. En hen moet een motiverend carrièreperspectief worden geboden, zodat zij voor de overheid behouden blijven. Zij zijn daar hard nodig om blijvend rendement te persen uit de miljoeneninvesteringen die ook hier in landelijke bouwstenen – met name in het stelsel van basisregistraties – zijn gedaan.

kees.duijvelaar@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *