12 december 2016

Omgaan met veranderingen

image for Omgaan met veranderingen image

De dag werd begonnen en afgesloten met een keynotespreker, maar ondanks de verloting van een iPad aan het eind van de dag was de plenaire zaal in de ochtend overduidelijk voller.

De dag werd begonnen en afgesloten met een keynotespreker, maar ondanks de verloting van een iPad aan het eind van de dag was de plenaire zaal in de ochtend overduidelijk voller.

Professionele identiteit
Onderzoeker en Hogeschool-docent Tom van Oeffelt gaf kwalificaties voor informatievoorziening: vindbaar, betrouwbaar, nauwkeurig en met humor!
Vervolgens lichtte Tom een theoretisch kader toe over het onderwerp van de ‘professionele identiteit’1, en wat dit helpt bij het makkelijker omgaan met veranderingen. Hij onderkent acht ontwikkelstadia: vertrouwen, autonomie, initiatief, competentie, identiteit, intimiteit, productiviteit en integriteit. Deze ontwikkelstadia doorlopen we in ongeveer tien jaar. Aan het einde van de ontwikkeling ga je verhalen vertellen.
De veranderingen vinden niet alleen plaats binnen de organiserende verenigingen, maar binnen het gehele beroepen veld. Bijvoorbeeld een manager gaat van sturen naar faciliteren en een docent gaat in plaats van verzorgen van lessen naar coachen in het leren. Volgens Tom van Oeffelt is de basis van de professionele identiteit: ‘Wat is de essentie van uw beroep en waar blinkt u in uit?’.

Marian Koren (secretaris FOBID Netherlands Library Forum) – Lid van KNVI
De betekenis van privacy lijkt eindelijk echt serieus genomen te worden in ons vakgebied, volle werksessie en ludieke actie, nu nog kennis en praktijk met elkaar steviger aanpakken en verbinden!
Altijd op zoek naar bronnen van inspiratie, blijk je ineens zelf zo’n bron te zijn. Fijn als een collega je dat laat weten, moesten we vaker met elkaar delen! 
Ing. Roy Meilof RI (interim projectmanager) – Lid van Ngi-NGN 
Ik weet niet of je dit congres echt als een openbaring kunt beschouwen, maar wat me tijdens de eerste track duidelijk werd, en wat ik me niet eerder had gerealiseerd, is dat overheidsorganisaties voor het aanleggen van archieven zich dienen te houden aan de Archiefwet. Vanwege mijn jarenlange activiteiten voor de Nationale Politie had ik tot op heden eigenlijk alleen beeld bij de WPG (Wet Politiegegevens) en de WIV (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten). Met name het recht tot het bewaren, of juist de plicht tot het vernietigen van specifieke gegevens, is daarin vastgelegd. 
Wilbert Bekendam (adviseur bij MediMapp en student) – Geen lid van een van de clubs
Het actief meedenken over het eeuwig veranderende concept ‘Informatieprofessional’ was zeer waardevol voor mijn eigen zelfreflectie. 

Beroerde keteninformatisering
Een van de vele presentaties werd verzorgd door Margreet Windhorst. Op actieve wijze maakte ze bespreekbaar hoe beroerd de keteninformatisering binnen de overheid is belegd. Het verschenen rapport van de Raad voor Cultuur met als titel ‘Het puberbrein van de overheid’ verwijst naar de potentie die er nog ligt. Het metafoor lichtte Margreet toe door haar thuissituatie toe te lichten als een huis met drie pubers die chaos creëren: pubers zoeken risico’s op, zijn niet altijd in balans en ook niet altijd aanspreekbaar, maar het positieve is wel dat het brein veel potentie in zich heeft. Dat is ook de wijze waarop Margreet naar de overheid kijkt. Ondanks dat er veel mis gaat in de praktijk, worden er toch kleine stappen gezet om zaken beter te organiseren.
Margreet constateert dat iedereen denkt dat het makkelijk is om keteninformatie vast te leggen en dat ieders zaken goed vastliggen. Maar in de praktijk blijkt dat niemand ermee bezig is. Als voorbeeld gaf ze dat 75% van de hulpverleners binnen de jeugdzorg geen gebruikmaakt van de centrale voorziening. De reden hiervoor is dat het beheer niet is geregeld, waardoor hulpverleners geen vertrouwen hebben in het systeem en er omheen werken. Hierdoor lopen we risico’s op terrein van informatiebeveiliging. Concrete praktijkverhalen zijn te vinden in het ‘Het puberbrein van de overheid’.2

Margriet van Eck Poppe (docent informatievakken HvAMIC) – Lid van KNVI
De openbaring van het congres was voor mij de ‘Wie van de drie’-opening met de drie voorzitters. Wat zijn er toch enorm veel overeenkomsten tussen informatie professionals uit de drie bloedgroepen KNVI, NGI en SOD. Nu nog de KVAN en NVBA erbij, dan heb je echt een grote achterban als vereniging. Dan kunnen we een heuse professionaliseringsslag maken in ons beroepenveld. Dat is ook hard nodig willen we ons beroepenveld de plek in de maatschappij geven die het verdient. 

In de workshop van Margreet kwamen ook praktijkverhalen van deelnemers boven tafel, zoals van Roy Meilof, ICT-projectmanager. Vanuit zijn persoonlijke ervaring gaf hij aan dat het niet altijd even helder is hoe je binnen een keten weet welke informatie je wel of niet kan delen en welke afspraken je moet maken.

Problemen oplossen
De workshop ‘problem solving’, complexe problemen oplossen, voorkomen, voorspellen en besturen van Ron Vonk (Co- Think), viel een beetje tegen. De RATIOnele werkwijze was sterk methodisch en met voorbeelden uit de operationele ‘help desk’-automatisering, waarbij een behoorlijk appel werd gedaan op je verbeeldingsvermogen om de gehanteerde instrumenten en matrices toe te passen op andersoortige problemen.

Gert Zwagerman (voorzitter vereniging SOD – teamleider Informatiebeheer gemeente Amsterdam) – Lid van SOD
Ik wil nu niet direct spreken van een openbaring, maar andermaal heb ik ervaren hoe ontzettend leuk het is om vakgenoten te ontmoeten, bekenden en onbekenden, en met elkaar te praten over de vele ontwikkelingen die wij met elkaar in ons vak meemaken. De presentatie die mij het meest trof was die van datajournalist Dimitri Tokmetzis, die ons op bijna schokkende wijze duidelijk maakte hoeveel data onze telefoons genereren en hoeveel informatie over onze handelen- wandel we daarmee prijsgeven aan goed- of kwaadwillenden.

Jong talent!
Een van de leuke onderdelen was: ‘Young talent presenteert zicht’, waarbij vier afgestudeerde studenten hun scriptie toelichten en het publiek de voorkeur kon uitspreken voor het meest interessante onderwerp. Justin van der Vlies (afstudeerde IDM, Haage Hogeschool) kreeg de meeste stemmen voor het maken van stroomdiagrammen voor de werkprocessen binnen Waternet (Amsterdam). Door middel van het opstellen van datastroomkaarten wordt het datagebruik in kaart gebracht. Deze uitwerkingen van de huidige situatie bieden het overzicht en inzicht tot optimalisatie van datagebruik en het proces zelf. Een ander interessant project was dat van Wilbert Bekendam. Met behulp van ‘MediMapp’3 wordt patiënten inzicht gegeven in hun zorgtraject en antwoord gegeven op diverse vragen

App en twitter
Een paar dagen voor het congres kwam de Yunit Congres App beschikbaar. Hiermee kon je het volledige programma inplannen in je agenda en deelnemers raadplegen. Ook interactie tijdens de tracks en programmaonderdelen, zoals reageren op stellingen van de sprekers, was mogelijk. De app, en ook twitter, zijn, zoals het ons voorkomt, slechts beperkt gebruikt.

Chantal Langenhuizen (zelfstandig adviseur en interimmanager) – Lid van SOD
Wat goed om krachten te bundelen en informatie centraal te stellen! Veel nieuwe mensen en oude bekenden gesproken op de netwerkvloer. Dave Hoogerdorn heeft ervoor gezorgd dat ik me verder ga verdiepen in blockchain. Ed Kruithof wist de verschillen tussen X&Ygeneraties leuk te brengen. Verder ben ik benieuwd naar de herdruk van Informatieprofessional 3.0 van Wouter Bronsgeest. Dimitri Tokmetzis wist me tot het einde te boeien over privacy en de bescherming daarvan. Helemaal toen ik ter plekke vernam dat de website van de EUR, mijn huidige opdrachtgever, is gehackt. Terugkijkend was ‘Do it Yourself’ voor mij een inspirerende dag! 

Vanaf 16 november verschenen de presentaties4 op de website, inclusief de voice-recordings van de twee keynotes. Dat betekent dat je de inhoud met je eigen aantekeningen en ‘je verhaal’ nog eens kunt ophalen en delen met collega’s.
Dat de KVAN zich volgend jaar ook presenteert en een bijdrage levert aan het programma is een wenkend perspectief voor de samensmeltende beroepsgroep!

 

jeroen@jonkersenko.nl, Jeroen Jonkers is zelfstandig adviseur/interim-manager

aplat.hermes@gmail.com, André Plat is redactielid van Od.


1 https://www.aeres.nl/hogeschool/faculteiten/wageningen-nl/onderzoek/lectoraten/professionele-identiteit-en-organisatieontwikkeling

2 https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Het-puberbreinvan-de-overheid-webversie.pdf

3 https://medimapp.nl/

4 http://congres.knvi.info/presentaties/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *