4 februari 2016

Ons BREED-netwerk

image for Ons BREED-netwerk image

Eerst wat algemene cijfers uit de analitics van het BREED-netwerk. In de periode van september tot en met november is de website 30.914 keer bezocht. Zo’n 23,6% komt binnen op de homepage. De rest komt meteen terecht op een ‘diepere’ pagina, vermoedelijk via een zoekmachine, een link, een nieuwsbrief of een tweet. Gemiddeld wordt 2,5 pagina geraadpleegd per bezoek, maar zo’n 60,6% van de bezoeken omvatten slechts één pagina.

Eerst wat algemene cijfers uit de analitics van het BREED-netwerk. In de periode van september tot en met november is de website 30.914 keer bezocht. Zo’n 23,6% komt binnen op de homepage. De rest komt meteen terecht op een ‘diepere’ pagina, vermoedelijk via een zoekmachine, een link, een nieuwsbrief of een tweet. Gemiddeld wordt 2,5 pagina geraadpleegd per bezoek, maar zo’n 60,6% van de bezoeken omvatten slechts één pagina.

Bekeken zijn de items/discussies over de periode 1 september tot en met 30 november 2015. Het aantal voorkomende items over 3 maanden is 56. Per jaar zou dat neerkomen op 225 items per jaar en dat betreft dan ongeveer 1 item per werkdag (zie de grafiek).

Items/discussies en reacties in het BREED-netwerk over drie maanden
Grafiek. Items/discussies en reacties in het BREED-netwerk over drie maanden

Reacties op items
Van de 56 items worden 12 items gevolgd door meer dan 10 reacties. Zoals ook in andere discussielijsten kent het BREED-netwerk enkele ‘veelgebruikers’, er is een lichte spreiding tussen vragenstellers en deelnemers aan de discussies. Er lijkt een harde kern van 2, iets breder 10 usual suspects met daaromheen een cirkel van 40 geregelde deelnemers.

Er lijkt sprake van een relatie tussen weinig weergaven en weinig reacties. De weergaven kennen een grote spreiding, zij variëren tussen de 25 tot 1500 per item. Er zijn ruim 2400 ‘leden’. De items met veel reacties betreffen DMS, en vervanging en/of bewaren-vernietigen. Daar hebben de deelnemers het graag over. Waarbij ik niet helemaal kan peilen of het dan gaat om het stellen van vragen of het ‘tonen’ van in- en overzicht op het onderwerp. Als er eenmaal wordt gereageerd, dan betreft het veelal met praktijkervaringen en inzichten.

Echt archivistische items krijgen minder aandacht dan de informatiebeheer/DIV-items. Dat zou verklaard kunnen worden doordat archivistische items eerder op het Archief2.0-forum plaatsvinden, dat in eerdere jaren door Christian van der Ven ‘levendig’ is gehouden en nu nog 1940 actieve leden telt. Het aantal archivistische items over 3 maanden komt in elk geval uit op slechts 12.

Opvallend op het BREED-netwerk is dat op 6 items 1 reactie en op 10 items geen reactie is gevolgd. Dat is wat mij betreft logisch bij items die bijvoorbeeld een bijeenkomst aankondigen, hoewel ik zou wensen dat deelnemers, organisatoren of inleiders op het BREED-netwerk ervaringen delen. Of dat afwezigen vragen stellen aan inleiders en deelnemers, waarop het discours zou kunnen worden verbreed, verdiept en verlengd in de tijd.
Natuurlijk kun je bij een oproep tot het invullen van een formulier veronderstellen dat de reacties op het invulformulier komen, maar is er dan geen aanleiding om op de vraagstelling ‘te reageren’ of om te vragen tussenstanden/ scores/uitslagen te mogen lezen, of een aanmoediging te plaatsen om ook deel te nemen; of zou er niet gereageerd kunnen worden op de timing, kwaliteit en aard van de vragen? Ook vraag ik mij af hoeveel van de 2400 leden echt hebben gereageerd op het formulier.

Non-responsiviteit
Moeite heb ik met de non-responsiviteit op gestelde vragen, terwijl je van de informatieprofessional mag veronderstellen dat er verantwoordelijkheid te nemen is. Bijvoorbeeld als er een hulpvraag wordt gesteld of als er een inventariserende vraag naar praktijkervaringen wordt geplaatst.

Of als er een interessante vraag rondom een fenomeen wordt gesteld waarover discussie te voeren is of ‘reuring’ te maken valt. Van co-creatie in onze sector lijkt nog weinig tot geen sprake. Ik wens ons vakgebied toe dat we dergelijke opgaven meer gezamenlijk oppakken:

Ik nodig hierbij uit tot het samenvatten en op enige wijze afronden van discussies. Dat zie ik als een verantwoordelijkheid van de community, waarbij de ‘vrager/plaatser’ van het item de moeite zou kunnen nemen om tot een dergelijke afronding te komen. Wellicht kan die afronding/samenvatting ook geplaatst kunnen worden in een kenniscentrum, zoals http://archiefwiki.org/wiki/Hoofdpagina.

Een andere wens is dat discussies worden onderscheiden van blogs of van agenda-items: dat loopt nu nog weleens door elkaar.

Workshops en cursussen
Ook begrijp ik dat opleiders graag oproepen voor workshops, cursussen e.d. op forums plaatsen. Voor hen heb ik wel de uitnodiging om ook iets meer informatie te geven en het niet te laten bij een oproep. Een discussielijst/forum is mijns inziens geen verlengstuk van je distributiekanaal. Neem dan de moeite om iets meer van de leerstof (samenvattingen door docenten), de deelnemers, de evaluatie en het effect dat deelnemers in hun dagelijkse praktijk realiseren (scripties/werkstukken) te (laten) delen. Dat is wat anders dan je cursus weggeven op internet, want dat begrijp ik, daar liggen belangen.
Maar in ruil voor de distributie iets meer ‘delen’ draagt bij aan het op peil houden van de vakkennis en verhoogt bovendien de kans op bijvangst voor kwaliteitsverbetering van onze opleidingen.

Omdat SOD Next per 1 januari 2016 gestopt lijkt te zijn met de ‘besloten’ SOD-online, neem ik mij voor om later dit jaar nog eens te kijken naar het ‘verkeer’ op het BREED-netwerk en ons gedrag. Intussen hoop ik stilletjes dat Archief 2.0 en het BREED-netwerk meer gaan samenwerken, dat komt volgens mij de levendigheid en dynamiek van beide fora en vakgebieden ten goede.

aplat.hermes@gmail.com, André Plat is redacteur van Od.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *