8 december 2021

Ontdekkingstocht op weg naar verandering

image for Ontdekkingstocht op weg naar verandering image

In 2020 is het rapport De informatiehuishouding van het Rijk in 2030 gepubliceerd. Centraal daarin staat een conceptueel raamwerk om de informatiehuishouding langs twee assen uiteen te zetten in negen informatiehoudingen. De informatie­houdingen gaan niet direct over het informatie­huishouden zelf maar over de vraag hoe je werkt met informatie, waardoor het rapport zich bij uitstek leent om te worden gebruikt voor het maken van een toekomstvisie.

Snel op elkaar volgende technologische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen onze manier van werken: steeds meer van onze wereld is informatie terwijl de waarheid moeilijker wordt te vatten. We laten technologie steeds meer van ons zien en voor ons denken en geven informatie steeds makkelijker uit handen, iedereen is een journalist die de macht kan controleren terwijl beleid steeds moeilijker is om te rechtvaardigen. Door dit alles wordt er steeds meer verwacht van ambtenaren: ze moeten mee ontwikkelen met de veranderingen en nieuwe manieren van werken snel zich eigen maken.
Dat de informatiehuishouding, gedreven door technologische innovaties en maatschappelijke onderstromen, snel gaat veranderen is duidelijk, maar hoe gaat de informatiehuishouding veranderen? Hoe komen we te weten waar we heen gaan en hoe we daar moeten komen?

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od16: Informatiebeheer bij de overheid in 2030. Lees hier verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *