19 april 2023

Ontsluiting bouwarchieven vraagt verbeterslag

image for Ontsluiting bouwarchieven vraagt verbeterslag image

Op welke manier kunnen (bouw)archieven zo laagdrempelig mogelijk worden aangeboden aan het grote publiek? Bij het Streekarchief Gooi en Vechtstreek is men druk bezig een antwoord te vinden op die vraag.

De bouwtekeningen van de gemeente Hilversum zijn via drie “loketjes’’ af te halen. De bouwtekeningen over de periode 1901-2000 zijn digitaal beschikbaar voor gebruikers op internet. De gebruiker kan zowel via de website van het Streekarchief als via de website van de gemeente Hilversum zoeken op adres. De tekeningen zijn als jpeg te downloaden. Dit werkt prettig en gebruikers zijn er blij mee. De bouwdossiers met onder andere de aanvraag en de beschikking zijn in papieren vorm op te vragen op de studiezaal van het Streekarchief. Op aanvraag kunnen delen uit de bouwvergunning gescand of gekopieerd worden.

De bouwdossiers uit de periode 2001-september 2010 zijn in hun geheel gedigitaliseerd. Daar is een Excel van opgemaakt, die intern beschikbaar is bij het archief. Via de e-mail zijn bouwtekeningen op aanvraag beschikbaar. Mocht de gebruiker inzage willen in beperkt openbare dossierdelen, dan is daar een procedure voor in verband met openbaar­heid. Er loopt een traject om de digitale dossiers uit de periode tot en met september 2010 op de website te zetten. De bouwdossiers uit de periode oktober 2010-heden zijn in beheer bij Publiekszaken van de gemeente Hilversum en op te vragen via de mail. De knip in beheer is gemaakt bij september 2010 in verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. We krijgen de indruk dat de gebruiker zijn of haar weg naar de juiste tekening prima weet te vinden.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 22: De gebruiker centraal. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *