23 november 2022

Open door samenspel

image for Open door samenspel image

Dankzij de Wet open overheid (Woo) heeft iedereen meer en gemakkelijker toegang tot overheidsinformatie. Maar dan moet de overheid de informatiehuishouding rijksbreed wel op orde hebben. Met het actieplan Open op Orde zijn daar sinds anderhalf jaar belangrijke stappen in gezet. Maar de aanpak moet breder. ‘Je kunt het niet alleen vanuit die informatiehuishouding aanvliegen. Het vergt een gezamenlijke aanpak vanuit de lijn.’

Ook al is elk departement voortvarend aan de slag gegaan met eigen verbeterplannen vanuit het actieplan, toch is besloten het actieplan Open op Orde te integreren in het bredere programma Open Overheid, vertelt directeur Lucas Lombaers van het programma. ‘Dat besluit hebben we genomen omdat het een te strakke aanpak bleek.

Het actieplan ging alleen uit van het informatievraagstuk. Het vraagstuk van een meer open overheid kun je echter niet alleen vanuit die informatiehuishouding aanvliegen. Het vergt een gezamenlijke aanpak vanuit de lijn, vanuit de informatiemensen, de juristen, het archief, de ict’ers en ambtelijk vakmanschap.’ ‘Met Open Overheid en al die sporen eronder ontstaat er een veel meer geconsolideerde aanpak. Zo krijg je mensen mee,’ voegt Carel Meijer toe, plv. programmamanager Open Overheid/spoor Informatiehuishouding Rijk bij het CIO Rijk en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 23: In het hart van beleid. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *