20 juli 2023

Kom ontdekken, ontmoeten, beleven en netwerken

image for Kom ontdekken, ontmoeten, beleven en netwerken image

Op 4 september vindt Open Huis IT&IV @Rijksoverheid plaats. Tijdens dit evenement krijgen professionals op het gebied van IT en informatievoorziening (IV) de gelegenheid om een kijkje te nemen in de keuken van de Rijksoverheid. Iedereen is welkom: van developers, testers, securityspecialisten en IT-architecten tot beleidsmakers, dataspecialisten, functioneel en informatiebeheerders en archivarissen. ‘We willen laten zien dat de Rijksoverheid een interessante en leuke werkgever is.’

De organisatoren van het event zijn de projecten I-AMC en Versterking capaciteit informatiehuishouding (beide initiatieven van CIO Rijk). ‘Waar veel IT’ers en informatiespecialisten de Rijksoverheid als iets abstracts zien, willen wij hen juist laten zien wat voor werk je hier concreet doet,’ vertelt projectmanager I-Arbeidsmarktcommunicatie (I-AMC) Mandy Smits. ‘Wij horen elke dag de enthousiaste en inhoudelijk boeiende verhalen van IT’ers en informatiespecialisten die bij de overheid werken. Die ervaringen willen we graag delen in een informele setting.’

Emilie Adegeest is projectmanager Versterking capaciteit informatiehuishouding. ‘Het woord open in de titel van het event slaat onder andere op de bijdrage die je levert wanneer je werkt bij de overheid. Het gaat om transparantie, openheid en vertrouwen richting de burger. Sinds de komst van de Wet open overheid (Woo) werken we daar flink aan. De komende jaren zullen we moeten investeren in nieuw talent, op alle niveaus. Alleen zo kunnen we onze belofte van een open overheid waar- maken.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit de Od special Open Huis IT&IV @Rijksoverheid. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *