16 februari 2023

Open overheid in nieuwe ambtseed

image for Open overheid in nieuwe ambtseed image

Er komt een nieuwe versie van de ambtseed die alle rijksambtenaren afleggen als ze in dienst komen bij de rijksoverheid. De nieuwe versie moet duidelijker maken dat ambtenaren werken in het algemeen belang. Ook moet de nieuwe eed beter uitdrukken uit dat ambtenaren in hun werk met alle mensen omgaan op basis van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect en is er aandacht voor open overheid.

Iedereen die in dienst komt bij de rijksoverheid legt de ambtseed af. Ambtenaren moeten daarbij zorgvuldig belangen afwegen en hun bewindspersonen adviseren. Daarbij hoort ook tegenspreken als dat nodig is, bijvoorbeeld als beleid in de praktijk anders uitpakt dan de bedoeling is.

De ambtseed is bovendien een belangrijk juridisch document. Ambtenaren moeten zich – gezien hun bijzondere positie – aan strikte regels houden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid in haar functioneren eerlijk en betrouwbaar is. Een ambtenaar die de ambtseed of belofte aflegt, zweert of belooft dat hij deze regels nakomt.

Lees hier de oude eed en de vernieuwde eed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *