20 augustus 2012

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

image for Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening image

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een speciale opleidingenspecial samen.

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een speciale opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief, dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken en tweejaarlijks een opleidingenspecial uit te geven.

In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven welke opleidingen op het terrein van de informatievoorziening worden aangeboden in Nederland. Het is jammer dat dit jaar het merendeel van de opleidingsinstituten (te) laat waren met het aanleveren van geactualiseerde informatie.

Vergeleken met het overzicht van 2011 zijn er drie wijzigingen:

 • Digital display is als adviesbureau gestopt.
 • Per 1 maart jl. zijn DocConsult en VHIC samengegaan en wordt DocConsult niet meer apart aangegeven.
 • De Universiteit van Antwerpen is toegevoegd.

De afgelopen jaren hebben we gestimuleerd om onder meer het aantal studenten aan te geven. Steeds meer aanbieders zijn hier open in. In 2013 wordt dit een verplicht onderdeel van het overzicht.
Om meer specifieke informatie te verkrijgen over de opleiding kunt u het best contact opnemen met het desbetreffende instituut. Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn welkom bij jeroen@jonkersenko.nl.

Opleidingsinstituut
Dino 4 BV
Postbus 43280
2504 AG Den Haag
T 06-5585 8127
E info@dino4.nl
I www.dino4.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. DINO4nieuweDIV
 2. Programma Managementontwikkeling DIV (PMOD)
 3. Leergang Adviseur Digitale Overheid (LADO)

Inhoud

 1. Interactieve leergang gericht op DIV-medewerkers die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. De leergang bestaat uit negen dagdelen en wordt incompany gegeven voor maximaal 10 deelnemers per groep. De leergang bestaat uit een combinatie van verbreding van kennis, aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag, en werken aan teamvorming en teamidentiteit.
 2. Specifiek gericht op de leidinggevenden van DIV-afdelingen die hun afdeling moeten transformeren naar het digitale tijdperk. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van medewerkers.
 3. Deze leergang is specifiek bedoeld voor het management en senior medewerkers van DIV-afdelingen, Facilitaire Diensten en ICT-organisaties. Ontwikkelen samenhangend inzicht en visie op de thema’s kennismanagement, (documentaire) informatievoorziening, ICT, veranderende organisaties, rol van internet, e-business en elektronische dienstverlening. Leren maken van informatieplan.

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)

 1. De kosten van de leergang worden na een intakegesprek in de vorm van een offerte gepresenteerd. Maximaal 10 deelnemers per groep.
 2. Zesdaagse opleiding; kosten € 2.500 per deelnemer. Aantal deelnemers: 5-10.
 3. Leergang bestaat uit viertal dagdelen. Kosten bedragen € 800 per deelnemer. Aantal deelnemers: 5-10.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden.

Aantallen cursisten
De vermelde opleidingen zijn het afgelopen door enkele tientallen cursisten gevolgd.

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
DIOR Opleidingen B.V.
Cityhouse
Engelandlaan 180
2711 DW Zoetermeer
T 079-82 00 258
E info@dior.nl
I www.dior.nl

Specifieke opleiding en niveau

Opleidingen

 1. Medewerker Informatiedienstverlening (CREBO 90523) mbo 4 niveau, MID-modules + generieke onderdelen
 2. Vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening, MID-modules
 3. Vakdiploma Documentair Informatieverzorger, DIOR A-modules
 4. Vakopleiding Officemanager/Managementassistent, DIOR B-modules
 5. Vakopleiding Hoofd DIV/Adviseur DIV, DIOR C-modules
 6. Vakopleiding Informatiemanagement, DIOR D-modules
 7. Cognitieve vaardigheidstrainingen, DIOR X-modules

Traineeship
Leergang Informatieadviseur

Workshops

 1. Zicht op impact, de veranderende overheid
 2. Zicht op impact, informatiemanagement 2.0, the next level
 3. Informatie op Orde; een duidelijke boodschap
 4. Baseline, een normenkader voor informatiebeheer
 5. Informatie op Orde en Baseline; de rol van de moderne informatiebeheerder
 6. NEN ISO 15489 Informatie en documentatie – Informatie- en archiefmanagement/ NEN 2082 Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur
 7. Relatie informatiemanagement en procesmanagement
 8. Waardering en selectie, bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek
 9. Wet- en regelgeving en digitalisering; invloeden op informatie-inrichting
 10. Substitutie, machtiging tot vervanging
 11. Het Klant Contact Centrum (KCC), de frontoffice voor de overheid
 12. CMS, ECM, EIM, informatiemanagement en toekomststrategieën
 13. Bewerken van archieven
 14. Zaakgericht werken

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)
MID-modules € 935 – € 1.115
A-modules € 705 – € 780
B-modules € 750 – € 1.130
C-modules € 2.115 – € 3.880
D-modules € 1.615
X-modules € 1.170 – € 1.435
Workshops € 414 – € 1.250
Leergang Informatieadviseur PM

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden.

Aantallen cursisten
Geen cijfers over studenten.

Certificering
DIOR Opleidingen B.V. is CREBO-gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
DocConsult
Rietzanger 25
3906 NC Veenendaal
T 0318-502 277
E info@docconsult.nl
I www.docconsult.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Basiscursus DIV
 2. Workshop selectie en vernietiging

Inhoud

 1. Vierdaagse opleiding
 2. Twee dagdelen en alleen incompany

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)

 1. € 950 per deelnemer
 2. Op basis van een voorgesprek een offerte

Bijzonderheden
Geen opgave over bijzonderheden.

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd. 

Opleidingsinstituut
DO Consultancy
Jagerspad 34
6374 CZ Landgraaf
T 06-2488 6887
E dominique.hermans@doconsultancy.net
I www.doconsultancy.net

Specifieke opleiding en niveau

 1. Cursus Bewaren of vernietigen: waarom, wat en hoe
 2. Cursus Digitaal Duurzaam Archiveren: bewaren voor de toekomst
 3. Cursus Van papier naar digitaal archiveren
 4. Cursus PDF/A, het formaat voor de toekomst
 5. Cursus Records Management in een dag
 6. Cursus Informatiebeheer voor Wabo
 7. Cursus E-mail Management en Archivering in de Praktijk
 8. Cursus Dossiervorming met PDF
 9. Cursus Metadata – wegwijzer in het digitale archief
 10. Cursus Documentbeveiliging in een digitale omgeving

Inhoud

 1. In deze training wordt ingegaan op welke en op welke wijze papieren en/of digitale documenten bewaard of vernietigd moeten worden. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: bewaartermijnenbeleid, selectiecriteria, bestandsformaten, bewaarcondities, geldende wet- en regelgeving, relevante normen en standaarden, vernietigingsprotocollen, digitale duurzaamheid.
 2. Met de steeds grotere hoeveelheid digitale documenten die er ontstaan en bewaard worden, is het van groot belang om te weten hoe deze documenten digitaal duurzaam bewaard dienen te worden. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. recordsmanagement, risk management, authenticiteit en digital born documenten versus gescande documenten.
 3. In de training wordt ingegaan op hoe organisaties het papieronafhankelijk werken kunnen bereiken. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: stappenplan voor digitalisering, change management, scanresoluties en scaneisen.
 4. Voor het langdurig bewaren van digitale documenten is in 2005 de ISO 19005-01 uitgebracht. In deze training wordt ingegaan op het ISO-gecertificeerde digitale bestandsformaat PDF/A, waarbij alle ins en outs de revue passeren.
 5. In een dag wordt u bijgepraat over de beginselen van recordsmanagement en de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied.
 6. In het najaar van 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze tweedaagse cursus ‘Informatiebeheer voor Wabo’ geeft een blik op de Wabo, de achtergronden, doelstellingen en actuele stand van zaken. Maar vooral besteedt de cursus aandacht aan het informatiebeheer rond de Wabo en de noodzaak om dit goed op orde te hebben om de Wabo adequaat te kunnen uitvoeren.
 7. Het managen van de e-mailbox is voor veel mensen een dagelijks probleem. Tijdens deze training wordt niet alleen het op een juiste manier beheren van de e-mailbox behandeld, maar ook de verschillende mogelijkheden waarop e-mail gearchiveerd kan worden.
 8. Deze cursus zal dieper informeren over het gebruik van PDF voor dossiervormingdoeleinden, maar raakt daarnaast in zijn algemeenheid thema’s aan die hiermee samenhangen, zoals beveiliging, hergebruik van tekst en beeld, gebruik van multimedia, 3D, etc.
 9. De cursus gaat in op het concept ‘metadata’, het belang ervan voor het eenvoudig lokaliseren van relevante digitale informatie/archiefstukken.
 10. De cursus gaat in op aspecten van het beveiligen van digitale documenten en er worden aanbevelingen gedaan om de toegankelijkheid en veiligheid van documenten optimaal te waarborgen.

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)

 1. € 435 per deelnemer (1 dag)
 2. € 435 per deelnemer (1 dag)
 3. € 435 per deelnemer (1 dag)
 4. € 435 per deelnemer (1 dag)
 5. € 435 per deelnemer (1 dag)
 6. € 795 per deelnemer (2 dagen)
 7. € 435 per deelnemer (1 dag)
 8. € 435 per deelnemer (1 dag)
 9. € 435 per deelnemer (1 dag)
 10. € 435 per deelnemer (1 dag)

Bijzonderheden
Alle trainingen kunnen ook incompany verzorgd worden.

Aantallen cursisten
Aantal cursisten in 2011: circa 250

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd. 

Opleidingsinstituut
Doxis Informatiemanagers
Loire 126
2491 AJ DEN HAAG
T 070-317 7172
E info@doxis.nl
I www.doxis.nl
Twitter: @DoxisInformatie

Specifieke opleiding en niveau

Ontwikkelingen

 1. Trends en ontwikkelingen in informatiemanagement
 2. MO3: van analoog naar digitaal werken
 3. Zaakgericht werken

  Informatiewetgeving

 4. Basiscursus Informatiewetgeving

  Praktische vaardigheden

 5. Selectie en vernietiging van archiefbescheiden
 6. Toepassen ISAD (Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven)
 7. Gebruikerstrainingen diverse Document Management Systemen (functioneel gebruik), waaronder SharePoint; inrichting en beheer

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)
Geen opgave van kosten.

Bijzonderheden
De cursussen worden incompany door Doxis aangeboden.

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd. 

Opleidingsinstituut
DOXsupport
Postbus 2097
7801 CB EMMEN
T 0591-512 786
E doxinfo@doxsupport.nl
I www.doxsupport.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Startertraining documentaire informatievoorziening
 2. Startertraining documentaire informatievoorziening
 3. Startertraining digitaal documentenbeheer
 4. Startertraining digitaal documentenbeheer

Inhoud

 1. Alle aspecten van de documentaire voorzieningen in (overheids)organisaties belicht voor beginners.
 2. Incompanytraining op het gebied van documentaire voorzieningen.
 3. Alle aspecten van digitaal documentenbeheer voor beginners.
 4. Tweedaagse incompanytraining.

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)

 1. Vijfdaagse training à € 1.250 per deelnemer
 2. Op offertebasis
 3. Driedaagse training à € 1.200 per deelnemer
 4. Op offertebasis

Bijzonderheden
Geen opgave over bijzonderheden.

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd. 

Opleidingsinstituut
Erasmus Academie
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
T 010-408 1839
E info@erasmusacademie.nl
I www.erasmusacademie.nl/IDM

Specifieke opleiding en niveau
Postacademische opleiding Informatie- en documentmanagement (IDM)

Inhoud
Informatie speelt een sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we tegenwoordig digitaal op en verwerken wij ook digitaal. Onze organisaties en hun processen maken gebruik van gestructureerde digitale databestanden. De digitalisering heeft vergaande invloed op de werkprocessen en verregaande consequenties voor de beschikbaarheid, het beheer en de archivering van gegevens. De leergang Informatie- en documentmanagement (IDM) kenmerkt zich door een combinatie van actuele kennis van de digitale informatievoorziening enerzijds, en kennis en inzicht in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen anderzijds. U verdiept zich daarnaast in de onvermijdelijke veranderingen die deze processen binnen uw organisatie teweegbrengen. Dit geldt zowel voor de publieke sector als het bedrijfsleven.

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)
De kosten van de gehele opleiding Informatie- en documentmanagement 2012-2013 bedragen € 9.350. U kunt zich ook inschrijven voor één of twee modules. De kosten voor de modules bedragen:
Module 1 Grondslagen, Informatie en samenleving € 3.400
Module 2 Documentmanagement en Nieuwe Media € 3.400
Module 3 Organisatie- en Informatiemanagement € 3.400
(Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en studiemateriaal inbegrepen. Het cursusgeld is vrijgesteld van btw.)

Bijzonderheden
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De postacademische opleiding IDM is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en VHIC

Aantallen cursisten
Module 1: 12 deelnemers
Module 2: 15 deelnemers
Module 3: 13 deelnemers

Certificering
Geen informatie over certificering. 

Opleidingsinstituut
GO opleidingen
Postbus 164
2270 AD Voorburg
T 070-351 23 80
E info@GOopleidingen.nl
I www.GOopleidingen.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Workshop Introductie SharePoint (hbo)
 2. Workshop Recordsmanagement en governance in SharePoint 2010 (hbo)
 3. Cursus Introductie cloud computing (hbo)
 4. Cursus Cloudrecht: juridische aspecten van cloud computing (hbo)
 5. Cursus Wet- en regelgeving met betrekking tot de digitale informatiehuishouding (hbo)
 6. Cursus E-mailarchivering en -management (hbo)
 7. Cursus Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie (hbo)
 8. Cursus Langdurig bewaren van digitale documenten met PDF/A (hbo)
 9. Cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders (mbo)
 10. Opleiding Recordsmanager (hbo)
 11. Cursus Archiefordening volgens ISO 15489 recordsmanagement (hbo)
 12. Cursus Beheer en behoud van digitale informatie (hbo)
 13. Cursus Inhoudelijk toegankelijk maken van informatie (hbo)
 14. Cursus Selectie- en acquisitiebeleid (hbo)
 15. Opleiding Informatiemanagement (hbo)
 16. Cursus Beheer van technische documentatie (mbo/hbo)
 17. Opleiding Medewerker Recordsmanagement (mbo)
 18. Zaakgericht werken: achtergronden en praktijk (mbo/hbo)

Inhoud

 1. Opbouw van SharePoint en de mogelijkheden voor functionele inrichting.
 2. Uitgebreide mogelijkheden van SharePoint 2010 voor zorgvuldig gebruik bij document- en recordsmanagement.
 3. Complete overzicht van de functionaliteiten van de cloud, de basisprincipes en toepassingen, de kansen en valkuilen.
 4. Inzicht verwerven in de juridische aspecten die verbonden zijn aan het werken met en/of in de cloud.
 5. Wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen.
 6. Op een verantwoorde en praktische wijze inrichten van informatiemanagement en beheer voor e-mail.
 7. Verantwoorde keuzes maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten.
 8. Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met de open standaard PDF/A.
 9. Effectief digitaal archiveren van (papieren) documenten en e-mail.
 10. Deeltijdopleiding om de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief doelmatig toe te passen. U zorgt voor betrouwbare en toegankelijke (digitale) informatie.
 11. Procesmatig ordenen en structureren van informatie en documenten.
 12. Over de vele aspecten van ‘veilige bewaring’ van informatie.
 13. Alle facetten rond het bouwen en onderhouden van woordsystemen en classificaties.
 14. Beleidsmatig aanpakken van collectie- en bestandsvorming met de samenstelling van een collectieprofiel en een acquisitieplan.
 15. Deeltijdopleiding om sturing te geven aan veranderingen. Na afloop beschikt u over organisatorisch inzicht, kennis van projectmanagement en communicatieve en sociale vaardigheden.
 16. Verantwoord beheren van (digitale) technische tekeningen en de bijbehorende documentatie.
 17. Deeltijdopleiding waarin u leert om de dagelijkse archiefwerkzaamheden op effectieve wijze uit te voeren.
 18. Basisprincipes en andere belangrijke aspecten die essentieel zijn om zaakgericht werken succesvol binnen de organisatie te implementeren.

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)

 1. € 395 geen btw (1 dag)
 2. € 775 geen btw (2 dagen)
 3. € 450 geen btw (1 dag)
 4. € 550 geen btw (1 dag)
 5. € 450 geen btw (1 dag)
 6. € 450 geen btw (1dag)
 7. € 850 geen btw (2 dagen)
 8. € 450 geen btw (1 dag)
 9. € 795 geen btw (2 dagen)
 10. € 5.890 geen btw (10 maanden)
 11. € 1.780 geen btw (5 dagen)
 12. € 1.780 geen btw (6 dagen)
 13. € 2.910 geen btw (11 dagen)
 14. € 1.780 geen btw (5 dagen)
 15. € 5.890 geen btw (10 maanden)
 16. € 1.600 geen btw (4 dagen)
 17. € 3.950 geen btw (8 maanden)
 18. Op aanvraag

Bijzonderheden
Alle cursussen worden ook incompany aangeboden en naar wens toegesneden op de specifieke werksituatie. NVBA-leden krijgen korting op een aantal trainingen uit het aanbod.

Aantallen cursisten
Totaal aantal cursisten open trainingen 2011-2012: 448

Certificering
GO opleidingen is CEDEO-gecertificeerd voor haar open trainingen en opleidingen. 

Opleidingsinstituut
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
Academie voor ICT & Media
Postbus 13336
2521 EN Den Haag
T 045-445 8066
E W.J.vanderKwaak@hhs.nl
I www.haagsehogeschool.nl/Opleidingen/Bachelors/Idm/index.xml

Specifieke opleiding en niveau
Informatiedienstverlening en informatiemanagement (hbo)

Inhoud
De Academie voor ICT & Media biedt zes majorprogramma’s, leidend naar het diploma Bachelor of ICT. Een van de opleidingen, IDM, richt zich op informatiebronnen en zoeken, informatie structureren en toegankelijk maken via documentaire informatiesystemen; dit alles binnen de context van de (internationale) kennisintensieve organisatie. Speerpunten zijn storage en retrieval, open data, deskresearch en kennismanagement met specifieke aandacht voor enterprise content search, social networking, wiki’s en blogs. Nadruk wordt, naast op gedrukte en digitale informatie, gelegd op beeld en geluid. Daarnaast kan de student een minorprogramma samenstellen uit verdiepende minoren (Werken 2.0 of Ethiek en juridische aspecten van ICT-gebruik) of het aanbod van andere opleidingen. Het voltijdprogramma kent twee stageperiodes van elk twintig weken.

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)
€ 1.771 collegegeld voor voltijd
€ 1.771 collegegeld voor deeltijd
Er zijn echter verschillende afwijkingen op de hoogte van dit bedrag (zie http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/toelating-inschrijving/collegegeld-kosten/hoogte-collegegeld-2012-2013)

Bijzonderheden
Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald kunnen in de deeltijdopleiding vrijstelling krijgen voor het minorprogramma of een gedeelte van het minorprogramma, waardoor de opleiding korter kan worden dan vier jaar.
Mogelijk om zowel in voltijd als deeltijd te volgen.
De deeltijdopleiding vindt op de dinsdag- en donderdagavond plaats.

Aantallen cursisten
Aantal studenten in 2011-2012: 140

Certificering
De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. 

Opleidingsinstituut
Hanzehogeschool Groningen
Instituut voor Communicatie & Media
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
T 050-595 2944
E v.h.a.mulder@pl.hanze.nl
I www.hanze.nl

Specifieke opleiding en niveau
Informatiedienstverlening en -Management (hbo)

Inhoud
Voor bedrijven en instellingen is een goed georganiseerde informatievoorziening van vitaal belang. Tijdens de opleiding IDM (ca. 25 eerstejaars) staan vragen centraal als: hoe zorg je ervoor dat belangrijke bedrijfsinformatie niet verloren gaat en hoe vang je signalen uit de markt op. Je moet communicatief, analytisch, klantgericht, creatief en nieuwsgierig zijn. Je wilt oplossingsgericht bezig zijn, je verdiepen in informatieprocessen en je hebt affiniteit met ICT. Hierbij krijg je vakken als Marketing Intelligence, Business Intelligence, Content Management en in het vierde jaar een Engelstalige specialisatie ‘Information & Innovation’. De student rondt zijn opleiding af met een adviesstage, waarbij hij eindverantwoordelijke is voor een strategisch onderzoeksproject van een organisatie.

Na deze vierjarige hbo-opleiding krijg je de titel Bachelor of Communication. Je diploma wordt internationaal erkend en dat geeft je tal van mogelijkheden in binnen- en buitenland.

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)
€ 1.771 collegegeld per 1 september 2012.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden.

Aantallen cursisten
Aantallen cursisten: 30

Certificering
Geen informatie over certificering 

Opleidingsinstituut
Hogeschool van Amsterdam
Archiefschool
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
T 020-595 4788
E archiefschool@hva.nl
I www.archiefschool.nl

Bezoekadres:
Hogeschool van Amsterdam
Benno Premselahuis – 01 A 19
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam

Specifieke opleiding en niveau

 1. Cursus Archiefrecht en internationale normen
 2. Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen
 3. Cursus Digitaal depot
 4. Cursus Acquisitieplan maken
 5. Cursus EAD in de praktijk
 6. Cursus Archiefbewerking
 7. Cursus Werken met selectielijsten
 8. Diverse cursussen Selectie (op aanvraag)
 9. Cursus Auteursrecht voor archieven
 10. Cursus In goede handen. Persoonsgegevens en het archief
 11. Cursus Openbaarheid
 12. Opleiding Archiefassistent

Inhoud

 1. Inzicht in relevante wet- en regelgeving voor toepassing in de dagelijkse praktijk van archiefbeheer, archiefbeleid en DIV (hbo+).
 2. Introductie belangrijke aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (hbo+).
 3. E-depot inrichten: plan van aanpak en randvoorwaarden opstellen voor het duurzaam beheren, beschikbaar stellen en bewaren van digitale archiefbescheiden en data (hbo).
 4. Acquisitieplan voor archieven opstellen voor een archiefbeherende instelling aan de hand van een stappenplan (hbo).
 5. Toegangen maken voor internet met EAD op basis van ISAD en ISAAR. Kennismaking met verschillende EAD editors (hbo).
 6. Archief bewerken en beschrijven vanuit archivistische methoden en kennis (methode klassiek inventariseren op basis van archiefbewerkingsplan) (hbo).
 7. Leren werken met selectielijsten in de organisatie voor archiefmedewerkers op uitvoerend niveau van gemeenten en Rijk (mbo).
 8. Randvoorwaarden scheppen voor waardering en selectie van archief binnen de organisatie; contextbeschrijvingen up-to-date houden; selectielijsten ontwerpen en onderhouden; selectielijsten implementeren in de organisatie (diverse cursussen, hbo+).
 9. Inzicht verwerven in auteursrecht voor archieven, belangrijk voor archiefdiensten en overheden die documenten, foto’s, kaarten publiceren in beeldbanken (hbo).
 10. Praktische regels opstellen voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens voor levende personen en met bijzondere persoonsgegevens (in het kader van de Wbp en de Archiefwet).
 11. Openbaarheid en privacy in korte bedrijfstraining voor archiefvormers (openbaarheidsbeperking bij overdracht archief) resp. archiefdiensten (mbo/hbo).
 12. Opleiding in zeven modulen voor studiezaal- en depotmedewerkers bij archiefinstellingen. Medewerkers verwerven archivistische kennis en vaardigheden en een professionele beroepshouding voor dienstverlening en archiefbeheer (mbo).

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)

 1. € 1.300 (3 dagen)
 2. € 1.800 (5 dagen)
 3. € 1.800 (5 dagen)
 4. € 1.250 (3 dagen)
 5. € 1.550 (4 dagen)
 6. € 1.725 (8 dagdelen)
 7. € 1.500 (4 dagen)
 8. € 1.300 (3 dagen)
 9. € 425 (1 dag)
 10. € 850 (2 dagen)
 11. Incompany, prijs op aanvraag
 12. € 500 (per module)

(prijzen gelden voor 2012, de cursussen worden tevens incompany en op maat uitgevoerd)

Bijzonderheden
De initiële opleidingen tot archivaris worden verzorgd door:

 • Universiteit van Amsterdam: masteropleiding Archiefwetenschap (Archivistiek A);
 • Hogeschool van Amsterdam: bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie, afstudeerprofiel Informatie en Media (Archivistiek B);
 • Reinwardt Academie: bacheloropleiding Cultureel Erfgoed (Archivististiek B).

Aantallen cursisten
Circa 180 personen namen deel aan een (bedrijfs)cursus van HvA Archiefschool.
Zeven medewerkers van archiefdiensten behaalden het diploma Archiefassistent.
Acht personen behaalden het diploma Media, Informatie en Communicatie samen met het diploma Archivistiek B.

Certificering
Geen informatie over certificering. 

Opleidingsinstituut
Hogeschool van Amsterdam
Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC)
Benno Premselahuis
Singelgrachtgebouw
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam
T 020-595 17 00
E studievoorlichting@hva.nl
I http://www.hva.nl/opleiding/voltijd/media-informatie-communicatie/ en http://www.hva.nl/opleiding/deeltijd/media-informatie-communicatiedeeltijd/

Specifieke opleiding en niveau

 1. Informatie & Media (hbo)
 2. Informatie & Media met specialisatie Archivistiek B (hbo)

Inhoud

 1. De voltijd bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft een gezamenlijke propedeuse. In de hoofdfase kan men o.a. voor het afstudeerprofiel Informatie & Media kiezen: de informatiekundige variant binnen deze mediaopleiding. De vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma Media, Informatie & Communicatie. De deeltijd bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft één afstudeerprofiel te weten Informatie en Media. De duur van de deeltijdopleiding is afhankelijk van vooropleiding, studietempo en relevante werkervaring.
 2. Archivistiek wordt als specialisatie aangeboden binnen het afstudeerprofiel Informatie en Media. Studenten die de minor Archieven behalen en een archivistische stage doen resp. beschikken over relevante werkervaring in de archiefsector plus een archivistische eindscriptie schrijven, verwerven naast de hbo-bachelor het diploma Archivistiek B.

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)
Het collegegeld bedraagt voor het collegejaar 2012-2013 € 1.771.
Het instellingscollegegeld voor studenten, die al in het bezit zijn van een hbo-bachelor-diploma, bedraagt voor het collegejaar 2012-2013 € 7.375

Bijzonderheden
De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen.
De deeltijdopleiding en de specialisatie Archivistiek vinden plaats op vrijdag overdag.

Aantallen cursisten
Het afstudeerprofiel Informatie en Media telt ca. 200 studenten.

Certificering
De opleiding is onlangs opnieuw geaccrediteerd door de Nederlands- Vlaams Accreditatie Organisatie (01-01-2012 tot 31-12-2017). 

Opleidingsinstituut
SOD-Opleidingen
De Bleek 6
3447 GV Woerden
Postbus 544
3440 AM Woerden
T 0348-485 151
E info@sod-opleidingen.nl
I www.sod-opleidingen.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. HMDI
 2. HMDI-Ad (SOD-II)
 3. SOD-I
 4. VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer)
 5. Leergang Informatie Management
 6. Leergang Modern Digitaal Documentbeheer
 7. Post-hbo-leergang Grip op ICT
 8. Leergang Klantgerichte Informatievoorziening
 9. Post-hbo-leergang Informatie, Infrastructuur, Interactie
 10. Leergang DIV-Essentials
 11. Leergang Informatie Professional
 12. Incompany en/of maatwerktraingen
 13. Korte cursussen en workshops
 14. e-Learning

Inhoud

 1. De HMDI is de geaccrediteerde deeltijd beroepsopleiding die opleidt tot hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De opleiding is ingedeeld in de kerngebieden: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management en organisatie en vaardigheden, en leidt op tot Manager of Adviseur in het Informatiedomein.
 2. HMDI-Ad (SOD-II) is een geaccrediteerde hbo-Associate degree-opleiding. Deze tweejarige opleiding leidt op tot een coördinerende functie in het vakgebied informatiebeheer. SOD–II vormt de eerste twee jaren van de HMDI-opleiding.
 3. SOD-I is de basisopleiding in het vakgebied DIV. Deze mbo (niveau 4)-opleiding bestaat uit vier modules die binnen één jaar in vaste volgorde worden gevolgd. De modules hebben betrekking op Informatieverstrekking, Informatiebeheer en Informatieontsluiting en wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid.
 4. De VVA richt zich op de belangrijkste aspecten van het semi-statisch archiefbeheer, zoals selectie & vernietiging, archiefinventarisatie, wet- en regelgeving, en digitale archivering.
 5. Deze zestiendaagse leergang gaat op hbo-niveau in op de meest relevante aspecten van de geïntegreerde benadering van de digitale informatievoorziening. Speciaal bedoeld voor mensen met ervaring en gedegen vooropleiding.
 6. Deze achtdaagse leergang bereidt u voor op de digitale informatievoorziening en behandelt het onderwerp in een breed kader.
 7. Deze leergang geeft u kennis en inzichten in het ICT-domein, waarmee u in staat bent om als serieuze gesprekspartner op te treden.
 8. Deze tiendaagse leergang behandelt alle aspecten van de klantgerichte informatievoorziening. Van netwerken via communiceren naar accountmanagement en marketing. Alles in het teken van de gebruiker!
 9. In samenwerking met de Saxion Hogeschool verzorgt SOD-Opleidingen een post-hbo-leergang op het gebied van het moderne informatiemanagement. Aan de hand van een case behandelt u de vakgebieden documentmanagement, bedrijfskundige informatica en social media op praktische wijze.
 10. Speciaal voor managers/coördinatoren werkzaam in de DIV-wereld zonder DIV-achtergrond. In acht dagen krijgt u strategisch inzicht in de meest relevante aspecten van het vakgebied DIV. Ook geschikt voor consultants/adviseurs die zich in het informatiedomein bewegen.
 11. Leer uw kennis en ervaring optimaal benutten om een succesvolle rol te spelen in de transitie van analoog naar digitaal. In twaalf dagen gaat u aan de slag met actuele onderwerpen uit het informatiedomein en competenties zoals adviseren, overtuigen, verandermanagement, rapporten/ adviezen schrijven. Elke lesdag zijn er twee docenten aanwezig: één vakinhoudelijk specialist en één communicatiespecialist. Coaching maakt onderdeel uit van de leergang!
 12. De onderwerpen van de maatwerk/incompanytrainingen kunnen alle onderwerpen beslaan die relevant zijn voor het vakgebied. De trainingen worden volledig aangepast aan de eisen en de wensen van de opdrachtgever. Persoonlijkheids- en/of competentietesten en coaching behoren ook tot de mogelijkheden van een maatwerktraining.
 13. SOD-Opleidingen biedt een uitgebreid assortiment van actuele korte cursussen en workshops aan. Het volledige aanbod staat op de website.
 14. Studeren in uw eigen tempo, op een door u zelf gekozen plek en wanneer u zelf wilt via e-learning-modules van SOD-Opleidingen. In het aanbod: mappenstructuur, records management I (mbo) en records management II (hbo).

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)

 1. € 4.950 per jaar plus boeken
 2. € 4.950 per jaar plus boeken
 3. € 4.550 per jaar plus boeken en mbo-4-modules (Nederlands, Engels en rekenen)
 4. € 2.650 per jaar plus boeken
 5. € 3.995
 6. € 1.925
 7. € 2.975
 8. € 2.595
 9. € 1.750
 10. € 2.975
 11. € 4.495
 12. op aanvraag
 13. vanaf € 395
 14. vanaf € 775

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden.

Aantallen cursisten
Aantal studenten in 2011:

 1. 110
 2. Opgenomen in HMDI
 3. 80
 4. 12
 5. 25
 6. 85
 7. 12
 8. 12
 9. start najaar 2011
 10. 8
 11. start najaar 2011
 12. ca. 450
 13. ca. 650
 14. 22

Certificering
SOD-I is CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCW).
HMDI Ad (SOD-II) is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-Associatie degree
HMDI is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-bachelor. 

Opleidingsinstituut
Split~Vision
St. Catharinastraat 1A-B
5611 JA Eindhoven
Postbus 2086
5600 CB Eindhoven
T 040-206 3344
E info@splitvision.nl of marlie@splitvision.nl
I www.splitvision.nl/nl/opleiding

Specifieke opleiding en niveau
Leergang Informatiemanagement, uitstroom hbo-niveau
1a Persoonlijk rendement
1b Digitale dienstverlening
1c Zaakgericht werken
1d Procesmanagement
1e Informatiemanagement
1f Verbinden van business, informatie en IT
1g Programma-, projectmanagement en communicatie
1h Integratiedag

Procesmanagement (mbo/hbo)
2a I-Controler integratie ZTC/DSP en procesmanagement
2b Procesmanagement
2c Procesoptimalisatie

Architectuur (hbo)
3a Enterprise Architectuur Management (EAM)
3b IT-Architectuur

Informatiemanagement mbo/hbo)
4a Medewerkers en organisatiebeheer
4b ZTC, DSP, PDC en andere overheidscontent
4c I-Controler in relatie tot zaaksystemen en centraal beheer van informatie

Inhoud
Leergang Informatiemanagement
1a Persoonlijk rendement
Op welke manier kunnen uw persoonlijke communicatie en motivatie het rendement verhogen. Leerstijlanalyse, enneagram en metaprofielen worden concreet.
1b Digitale dienstverlening
Vertalen van de doelstellingen van dienstverlening en doelgroepen naar de op te leveren resultaten met informatiemanagement. De zeven informatiedomeinen en groeiscenario’s worden met elkaar in verband gebracht ten behoeve van de roadmap van de organisatie.
1c Zaakgericht werken
U richt het nieuwe zaakgericht werken duurzaam en gebruiksvriendelijk in met zowel generieke als specifieke processen, IRT-bestaande IT-systemen, zaaktypen etc. en landelijke standaarden.
1d Procesmanagement
Lean en mean (aan)sturen van processen voor taakvolwassen medewerkers gericht op resultaat. Hoe doe je dat? Om vervolgens vanuit die principes processen te ontwerpen afgestemd op jouw doelgroepen én de te gebruiken systemen.
1e Informatiemanagement
Oplossen van business- en IT-vraagstukken met informatiemanagement. Op welke manier zijn managementinstrumenten de basis voor de inrichting van I-systemen? En hoe sluit dit 100% aan op informatiebeleid, informatietaal, -structuren en -stromen?
1f Verbinden van business, informatie en IT
Logisch en beheersbaar aansluiten op elkaar van business, informatiemanagement en IT met als doel eenduidige en gestandaardiseerde inrichting ervan vanuit de klant en de gewenste dienstverlening.
1g Programma-, projectmanagement en communicatie
Snel en goed binnen de geboden middelen resultaten kunnen bereiken. Impactanalyse, haalbaarheid en hoe maak je dé businesscase. Hoe ga je om met programma- en projectmanagement en hoe leg je hier een planmatige aanpak onder?
1h Integratiedag
Gezamenlijk uitwerken van twee concrete praktijkcases van twee deelnemende organisaties. U krijgt het advies mee naar huis.

Procesmanagement
2a I-Controler integratie ZTC/DSP en procesmanagement
Bestaande of nieuwe gebruikers I-Controler die de nieuwe functionaliteiten- release 6 willen inzetten.
2b Procesmanagement

 • Positioneren van procesmanagement
 • Werken met de I-Controler
 • Visualiseren van schema’s, views, modelleringstechnieken
 • Principes van procesmanagement
 • Uitgangspunten KING en andere procesmethodieken

2c Procesoptimalisatie

 • Alle ins & outs van procesmanagement
 • Procesverbetering
 • Lean denken en werken
 • Procesdenken vanuit klant, medewerker en systemen
 • Optimaliseren bedrijfsprocessen
 • Implementeren van het anders werken

Architectuur
3a Enterprise Architectuur Management (EAM)

 • Visualiseren van architectuurplaten
 • Leren toepassen van shapes, modellen, ArchiMate, King-concepten en diverse weergaven
 • Architectuurprincipes vanuit business, informatie en IT
 • Werken met metamodel en views m.b.v. I-Controler

3b IT-architectuur

 • Vastleggen en inrichten van IT-controler
 • Inrichten applicaties, koppelingen, velden en documentatie over inrichting en koppelvlakken
 • Uitwerken van licentieoverzicht
 • Investerings- en uitfaseringsplaten

Informatiemanagement
4a Medewerkers en organisatiebeheer

 • Inrichten van het organisatiedomein m.b.v. de I-Controler
 • Usermanagement
 • Gebruikersbeheer
 • Functies, rollen, rechten
 • Organisatieschema’s

4b Samenhang ZTC, DSP, PDC, processen en overheidscontent

 • Inhoudelijke samenhang tussen de verschillende contentmodellen en -structuren
 • Inzicht in concreetheid van zaaktypen, e-formulieren, sjablonen, producten
 • Verbinden van klantvraag en organisatieantwoord

4c Centraal beheer van informatie

 • Concrete toepassing en mogelijkheden in relatie tot DMS, CMS en zaaksysteem
 • De fasering tot centraal beheer van informatie
 • Organiseren van beheerorganisatie
 • Van decentraal applicatiebeheer naar centraal beheer
 • Concrete toelichting over Corsa, Decos, SharePoint, etc.

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)
Leergang Informatiemanagement:
Per lesdag € 430 p.p incl. lunch (8 dagen)

Procesmanagement IRT-zaakgericht werken:
Per lesdag € 450 p.p incl. lunch (3 dagen)

Architectuur:
Per lesdag € 450 p.p incl. lunch (2 dagen)

Informatiemanagement:
Per lesdag € 350 p.p incl. lunch (3 dagen)

Bijzonderheden
De leergang Informatiemanagement biedt een combinatie van theorie, praktijk en ervaring van de (gast)docenten. Van elke dag wordt een verslag/ uitwerking gemaakt. Deze uitwerking wordt telkens de eerstvolgende dag aan het begin doorgenomen. Dit is een belangrijk leermoment en tevens verdieping.
Op de SharePoint-site vinden deelnemers alle (relevante) documenten van de leergang. Zij kunnen deze gratis downloaden en aanvullen. Er wordt een boekenlijst aangeleverd.
Procesmanagement, architectuur en informatiemanagement zijn bij uitstek praktische dagen. Deze dag wordt ondersteund met de I-Controler en is gebaseerd op de combinatie van relevante theorie en praktijkervaring.
Bij de leergang en bij alle andere training maken wij gebruik van landelijke (en wereldwijde) standaarden: NEN, KING, Waterschapshuis, IPO, BPMN, ArchiMate, e.d.
Iedere (gewezen) deelnemer kan zich vanaf 2012 aanmelden voor de besloten community, waarin kennis, ervaring en informatiemodellen gratis met elkaar gedeeld worden, alsmede die Split~Vision opdoet in de adviespraktijk.

Aantallen cursisten
Leergang informatiemanagement in 2012: totaal 25 deelnemers (groepsgrootte is maximaal 13).
Procesmanagement: 21 deelnemers (groepsgrootte maximaal 7 deelnemers).
Architectuur: 14 deelnemers (groepsgrootte maximaal 7 deelnemers).
Informatiemanagement: 28 deelnemers.

Certificering
Cursisten ontvangen een certificaat incl. overzicht van opgedane kennis en kunde.
De opleidingen zijn niet gecertificeerd. 

Opleidingsinstituut
Universiteit van Amsterdam
Leerstoelgroep Archief- en Informatiewetenschap
Turfdraagsterpad 9
1012 GC Amsterdam
T 020-525 2980
E mediastudies.fgw@uva.nl
I www.mediastudies.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Bachelor Culturele informatiewetenschap (academisch)
 2. Master Culturele Informatiewetenschap (academisch)
 3. Duale Master Archiefwetenschap (academisch)

Inhoud
Voor de actuele inhoud: www.hum.uva.nl/onderwijs/opleidingen.cfm

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)
Universitair collegegeld

Bijzonderheden
Het diploma Master Archiefwetenschap geldt onder bepaalde voorwaarden als het in de Archiefwet 1995 bedoelde diploma Archivistiek.

Aantallen cursisten
Jaarlijks gemiddeld 10-15 studenten in de master Culturele Informatiewetenschap, en 12-17 studenten in de master Archiefwetenschappen. De bachelor Culturele Informatiewetenschap en schakelprogramma’s voor studenten uit hbo en andere universitaire bachelors trekken samen gemiddeld 20-25 studenten.

Certificering
De UVA-opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, overeenkomstig de voor het hoger onderwijs geldende regels. 

Opleidingsinstituut
Universiteit van Antwerpen
Vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap
Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
Prinsstraat 13
BE-2000 Antwerpen
I www.ua.ac.be/ibw

Bezoekadres:
Universiteit Antwerpen – Stadscampus
Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
Venusstraat 35
BE–2000 Antwerpen

Specifieke opleiding en niveau
Postgraduaat Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW). De universitaire opleiding IBW is gericht op het professionele beheer van informatieprocessen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan bibliotheken, maar ook aan documentatie- en informatiediensten in non-profitorganisaties of in een bedrijfscontext. De opleiding staat open voor iedereen met minstens een diploma van professionele bachelor. Het postgraduaat kan voltijds in één academiejaar of halftijds in twee academiejaren worden gevolgd. Het programma bestaat uit acht opleidingsonderdelen (45 studiepunten ECTS) en wordt jaarlijks aangeboden. Het leidt tot een getuigschrift van het postgraduaat in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen.
Het onderwijs krijgt vorm in interactieve hoorcolleges op twee vaste weekdagen: dinsdag en vrijdag.
Specifieke voorkennis wordt niet verwacht, behalve een algemene basis in computer- en IT-gebruik.
De doceertaal is het Nederlands, maar de docenten gaan uit van een goede (passieve) beheersing van het Engels met het oog op de verwerking van wetenschappelijke literatuur.

Inhoud
Het IBW-curriculum is opgebouwd rond vijf clusters:
Cluster 1: Inleiding tot het vakgebied

 • Overzicht bibliotheekwezen en documentaire informatie (P. Delsaerdt)
 • Juridische aspecten van informatie (M. Elst)

Cluster 2: Structureren en terugvinden van informatie

 • Structurering van informatie (R. Guns)
 • Information retrieval (L. Egghe)

Cluster 3: ICT in de documentaire informatie

 • Computer- en netwerktechnologie in de documentaire informatie (R. Guns i.s.m. E. Vleugels)
 • Bibliotheekbeheersystemen (R. Philips)

Cluster 4: Management

 • Managementtechnieken in de documentaire informatie (P. Vanouplines)

Cluster 5: Keuzevakken (één keuzevak uit de onderstaande lijst)

 • Digitalisering: productie, opslag en duurzaamheid (T. Noordermeer)
 • Erfgoedbeheer in bibliotheken (P. Delsaerdt)
 • Maatschappelijke aspecten van informatie (E. de Smet)
 • Uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken (P. Delsaerdt)
 • Wetenschappelijke communicatie en wetenschapsevaluatie (L. Egghe en R. Rousseau)

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)
Het inschrijvingsgeld wordt berekend op dezelfde manier als de studiegelden voor bachelors en masters aan de Universiteit Antwerpen.
In academiejaar 2011-2012 betekende dit:

 • voor het voltijdse traject: € 465,40
 • voor het halftijdse traject:
  • € 225,10 voor het academiejaar waarin je drie vakken volgt op dinsdag (indien je dit academiejaar ook het keuzevak volgt: € 278,50);
  • € 251,80 euro voor het academiejaar waarin je vier vakken volgt op vrijdag (indien je dit academiejaar ook het keuzevak volgt: € 305,20);
 • voor één individueel vak: € 118,30 (sommige vakken kunnen niet individueel worden gevolgd).

Bijzonderheden
De colleges vinden plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.
Bijkomende en geactualiseerde informatie op www.ua.ac.be/ibw.
Verantwoordelijke voor het postgraduaat IBW: Prof. dr. Pierre Delsaerdt (pierre.delsaerdt@ua.ac.be)

Aantallen cursisten
Voor het postgraduaat IBW schreven zich de afgelopen jaren 80 tot 90 studenten in.

Certificering
Wie alle examens met succes aflegt, ontvangt een getuigschrift van het Postgraduaat in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap. 

Opleidingsinstituut
VHIC i-Faculty
Polakweg 23
2288 GG Rijswijk
T 070-319 4184
E faculty@vhic.nl
I www.vhic.nl/i-faculty

Specifieke opleiding en niveau

 1. Mbo-leergang Informatiebeheerder
 2. Hbo-leergang Aankomend Recordsmanager (LARM)
 3. Hbo-leergang Recordmanager (LRM)
 4. Hbo-leergang Specialist Elektronische Overheid

  Cursussen

 5. Basisprincipes van werkprocesbeschrijving
 6. De opzet van een werkend KCC
 7. Vaardigheden voor dienstverlening in het KCC
 8. De praktijk van digitaal zaakgericht werken
 9. Archiveren in Windows Office
 10. Basiskennis informatiebeheer
 11. Recordkeeping: in zeven stappen naar een digitaal archief
 12. Archiefselectie, efficiënte methoden van waardering, bewaring en behoud
 13. Het opstellen van een Handboek vervanging van archiefbescheiden
 14. Kwaliteitszorg en risicomanagement in de documentaire informatievoorziening
 15. Doelmatig gebruik van SharePoint in de informatiehuishouding
 16. Klantgericht werken/effectief communiceren
 17. Baseline Informatiehuishouding gemeente
 18. Intensieve en versnelde leergang Archieftoegankelijkheid
 19. Masterclass Interoperabiliteit

Inhoud

 1. Deze mbo-leergang leidt op tot het beroepsprofiel databeheerder. De leergang is operationeel ingericht met veel oefeningen en een sterke nadruk op de praktijk. Het is uitermate geschikt voor als u uw kennis en vaardigheden wilt opfrissen en uw weg wilt vinden in de nieuwe digitale informatievoorziening. Ook is de leergang zeer geschikt voor de startende informatiebeheerder.
 2. Deze hbo-leergang leidt op tot het beroepsprofiel recordbeheerder volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. De LARM biedt cursisten in korte tijd alle beheersaspecten die nodig zijn om de veranderingen in de nieuwe digitale informatievoorziening vorm te kunnen geven.
 3. Deze hbo-leergang leidt op tot recordmanager/recordcoördinator, een strategische, leidende positie volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. Alle aspecten omtrent de visie, inrichting en implementatie van de informatiehuishouding komen aan bod, inclusief project- en verandermanagement!
 4. Deze hbo-leergang leidt professionals op die organisaties kunnen begeleiden en adviseren bij het implementeren van de elektronische overheid, het programma van de e-overheid. Een vervolg op de LRM.
 5. Overheidsinstanties gaan steeds vaker over op het beschrijven, analyseren en herontwerpen van processen. In deze cursus leert u de basisprincipes van procesmodellering en het analyseren en aanpassen van bestaande processchema’s.
 6. Deze cursus is bedoeld voor mensen die op strategisch en tactisch niveau betrokken zijn bij de inrichting van het KCC. De cursus beschrijft de keuzes die hierin gemaakt kunnen worden.
 7. Als medewerker van het KCC krijgt u aan het loket te maken met een diversiteit aan externe klanten. Als visitekaartje van de organisatie is het belangrijk dat u klantgericht en klantvriendelijk communiceert. In deze tweedaagse cursus brengen wij u deze vaardigheden bij.
 8. Alle uitgangspunten, concepten, uw praktische vragen en gekozen oplossingen rondom zaakgericht werken komen uitgebreid aan bod.
 9. Wanneer u gebruik maakt van Windows Office, Outlook en een gemeenschappelijke opslagschijf is het mogelijk om informatie digitaal op te slaan en te beheren. Deze cursus biedt concrete handvatten om weer grip te krijgen op uw gemeenschappelijke en afdelingsschijven.
 10. Basiscursus Informatiebeheer in een hybride omgeving. U leert terminologie, maar oefent ook. Ofwel registreren en archiveren voor starters.
 11. Hoe richt ik mijn organisatie digitaal in? Via het VHIC-zevenfasenmodel krijgt u een goed overzicht van de manier waarop dit gebeurt: van deelname in architectuur, aankoop van een DMS tot het vervangingsbesluit. Organiseer uw informatiemanagement!
 12. Een praktische cursus die u de principes leert van bewaring en vernietiging van informatie aan de hand van een selectielijst.
 13. Wanneer u overgaat op een digitale informatiehuishouding dan is een Handboek vervanging nodig. Deze cursus leert u hoe dit te doen en waarmee rekening te houden. Aan bod komen de aanvraagprocedure, de valkuilen en u maakt een eerste opzet van een Handboek voor uw eigen organisatie.
 14. Hoe schrijf ik een kwaliteitshandboek en hoe voer ik een interne audit uit? Om bijv. te komen tot een verbeterde kwaliteit van registraties en toekenning van metadata in een digitaal archief? Hoe herken ik risico’s en maak ik daarin verantwoorde keuzes?
 15. Een praktische workshop over de manier hoe u SharePoint inpast in de informatiehuishouding.
 16. Goede communicatie met (interne) klanten is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve dienstverlening. Deze cursus geeft u inzicht in de eigen communicatiestijl en biedt concrete handvatten voor een effectieve klantgerichte communicatie.
 17. De baseline geeft u handvatten voor de planmatige verbetering van uw informatiehuishouding.
 18. Een praktische opleiding waarin je leert om te inventariseren en archieftoegangen te maken. Door de wol geverfde specialisten leren je de kneepjes van een goede archiefinventarisatie. Leer zelf om je archief in goede, geordende en toegankelijke staat over te dragen. Vier dagen van praktijk en broodnodige theoretische onderbouwing.
 19. We behandelen hoe interoperabiliteit bijdraagt aan de doelstellingen van uw organisatie en welke bouwstenen u kunt toepassen om de uitwisseling van informatie voor uw organisatie te bevorderen. Wij geven u een tour d’horizon voor alle aspecten van een interoperabele informatiemaatschappij

Kosten op jaarbasis (eventueel per cursus)

 1. € 3.950 (15 lesdagen)
 2. € 3.950 (15 lesdagen)
 3. € 3.950 (15 lesdagen)
 4. € 3.950 (15 lesdagen)
 5. € 795 (2 lesdagen)
 6. € 795 (2 lesdagen)
 7. € 795 (2 lesdagen)
 8. € 795 (2 lesdagen)
 9. € 795 (2 lesdagen)
 10. € 995 (3 lesdagen)
 11. € 995 (3 lesdagen)
 12. € 995 (3 lesdagen)
 13. € 495 (1 lesdag)
 14. € 795 (2 lesdagen)
 15. € 495 (1 lesdag)
 16. € 795 (2 lesdagen)
 17. € 495 (1 lesdag)
 18. € 1.295 (4 lesdagen)
 19. € 495 (1 lesdag)

Bijzonderheden
De VHIC i-Faculty gaat uit van de NEN-ISO 15489-norm voor informatie- en archiefmanagement.
Alle cursussen en leergangen kunnen op maat en incompany worden gegeven.
Voor informatie over onze opleidingen zie: www.vhic.nl/i-faculty/cursussen.

Aantallen cursisten
Mbo-leergang Informatiebeheerder: 17
Mbo-leergang Informatiebeheerder incompany: 28
Hbo-leergang Aankomend Recordsmanager (LARM): 39
Hbo-leergang Aankomend Recordsmanager (LARM) incompany: 40
Hbo-leergang Recordmanager (LRM): 31
Hbo-leergang Recordmanager (LRM) incompany: 11

Certificering
Alle maatwerktrainingen dragen het kwaliteitskeurmerk van CEDEO. Bij de laatste audit ontving VHIC een klantenwaardering van 98%. Onze vijftiendaagse hbo-leergangen leveren elk 45 ECTS-studiepunten op. De leergangen zijn, op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de i-Faculty en Stichting deeltijdopleidingen, gekoppeld aan de duale leeropleiding hbo-bedrijfskunde. Na afronding van een leergang ontstaat zo een efficiënte doorstroomroute voor het behalen van het bachelordiploma hbo Bedrijfskunde. 

Jeroen Jonkers is van JonkersenKo, Training, Interimmanagement & Advisering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *