1 juli 2011

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

image for Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening image

Opleidingsinstituut
Archiefschool

Hogeschool van Amsterdam
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
T 020 – 595 4788
E archiefschool@hva.nl
I www.archiefschool.nl

Bezoekadres:
Hogeschool van Amsterdam
Singelgrachtgebouw – 01 A 19
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam

Opleidingsinstituut
Archiefschool

Hogeschool van Amsterdam
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
T 020 – 595 4788
E archiefschool@hva.nl
I www.archiefschool.nl

Bezoekadres:
Hogeschool van Amsterdam
Singelgrachtgebouw – 01 A 19
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam

Specifieke opleiding en niveau

 1. Cursus Archiefrecht
 2. Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen
 3. Cursus Digitaal depot
 4. Cursus Acquisitieplan maken
 5. Cursus EAD in de praktijk
 6. Cursus Archiefbewerking
 7. Cursus Werken met selectielijsten
 8. Diverse cursussen; selectie (op aanvraag)
 9. Cursus Auteursrecht voor archieven
 10. Cursus Openbaarheid
 11. Cursus Regels voor archiefbeheer, óók in een digitale omgeving
 12. Opleiding archiefassistent

Inhoud (eventueel per cursus)

 1. Inzicht in relevante wet- en regelgeving voor toepassing in de dagelijkse praktijk van archiefbeheer, archiefbeleid en DIV (hbo+).
 2. Introductie belangrijke aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (hbo+).
 3. E-depot inrichten: plan van aanpak en randvoorwaarden opstellen voor het duurzaam beheren, beschikbaar stellen en bewaren van digitale archiefbescheiden en data (hbo).
 4. Acquisitieplan voor archieven opstellen voor een archiefbeherende instelling aan de hand van een stappenplan (hbo).
 5. Toegangen maken voor internet met EAD op basis van ISAD en ISAAR. Kennismaking met verschillende EAD-editors (hbo).
 6. Archief bewerken en beschrijven vanuit archivistische methoden en kennis (methode klassiek inventariseren op basis van archiefbewerkingsplan) (hbo).
 7. Leren werken met selectielijsten in de organisatie voor archiefmedewerkers op uitvoerend niveau van gemeenten en rijk (mbo).
 8. Randvoorwaarden scheppen voor waardering en selectie van archief binnen de organisatie; Contextbeschrijvingen up-to-date houden; Selectielijsten ontwerpen en onderhouden; Selectielijsten implementeren in de organisatie (diverse cursussen, hbo+).
 9. Inzicht verwerven in auteursrecht voor archieven, belangrijk voor archiefdiensten en overheden die documenten, foto’s en kaarten publiceren in beeldbanken (hbo).
 10. Openbaarheid en privacy in korte maatwerktraining voor medewerkers DIV die archieven overdragen naar openbare archiefbewaarplaatsen of voor medewerkers archiefdiensten (mbo/hbo).
 11. Regels voor het archiefbeleid in relatie tot instrumenten voor archiefbeheer, interne regelgeving en wetgeving (hbo).
 12. Opleiding in 7 modulen voor studiezaal- en depotmedewerkers bij archiefinstellingen. Medewerkers verwerven archivistische kennis en vaardigheden en een professionele beroepshouding voor dienstverlening en archiefbeheer (mbo). 

Kosten op jaarbasis

 1. € 850 (2 dagen)
 2. € 1.800 (5 dagen)
 3. € 1.800 (5 dagen)
 4. € 1.250 (3 dagen)
 5. € 1.550 (4 dagen)
 6. € 1.725 (8 dagdelen)
 7. € 1.500 (4 dagen)
 8. € 1.300 (3 dagen)
 9. € 425 (1 dag)
 10. in-company, prijs op aanvraag
 11. in-company, prijs op aanvraag
 12. € 500 (per module)

(prijzen gelden voor 2011, de cursussen worden tevens in-company en op maat uitgevoerd) 

Bijzonderheden
De Archiefschool is onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam.
De initiële opleidingen tot archivaris wordt verzorgd door:
Universiteit van Amsterdam: masteropleiding Archiefwetenschap [Archivistiek A];
Hogeschool van Amsterdam: bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie, afstudeerprofiel Informatie en Media [Archivistiek B].

Aantallen cursisten
Circa 140 personen namen deel aan een cursus van HvA/Archiefschool. Een aantal cursussen is in-company verzorgd bij ministeries, archiefdiensten en documentatiecentra.
Het diploma Archiefassistent werd aan 14 medewerkers uitgereikt.

Certificering
Geen informatie over certificering.

Opleidingsinstituut
Digital display

Postbus 85734
2508 CK Den Haag
T 070 – 326 8485
E info@ddisplay.nl
I www.ddisplay.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. DOP methodiek
 2. Bluffen en verleiden binnen de DIV
 3. Implementatie mGBA
 4. PDF/A masterclass
 5. Zaakgericht werken
 6. Sharepoint als DMS: wat kan wel en wat kan niet
 7. Projectmanagement
 8. Kwaliteitsgericht werken binnen de DIV
 9. Een gecertificeerde digitale omgeving!?
 10. Praktijkcursus informatieconsulentschap
 11. Inleiding in de DIV voor niet-DIV’ers
 12. Procesgericht werken voor DIV’ers
 13. De lokale zaaktypencatalogus
 14. Inleiding in de DIV voor beslissers
 15. Web 2.0 en sociale media
 16. Werken onder architectuur
 17. Maken van een businesscase binnen de DIV
 18. Efficiënter werken 

Inhoud (eventueel per cursus)

 1. Verbetering van uw documenthuishouding, organisatie en processen. Hoe licht ik de organisatie door en aan welke aspecten moet ik allemaal denken. Hoe vertaal ik een visie vervolgens naar concrete stappen.
 2. Tweedaagse workshop om de communicatie bij DIV beter te laten verlopen, binnen DIV en tussen DIV en klant.
 3. Waar moeten gemeenten in de overgang van het GBA technisch rekening mee houden? U krijgt antwoord op vragen als ‘Wat betekent dit voor bestaande koppelingen met postregistratiesystemen, een KCS en de midoffice?’ en ‘Welke mogelijkheden zijn er om burgerzakenprocessen GEMMA-proof en zaakgericht in te richten?’.
 4. Een masterclass over het digitaal bewaren van documenten in PDF/A volgens de standaard ISO 19005-1.
 5. Een workshop met tips over de noodzaak en praktijk van de invoering van zaakgericht werken.
 6. Praktische cursus waarbij kennis gemaakt wordt met SharePoint als DMS.
 7. Het opzetten van de projectorganisatie en tips voor het opzetten van een digitaliseringtraject.
 8. De inzet van kwaliteitszorg als sturingsinstrument binnen de DIV.
 9. In deze cursus behandelen we het wettelijk kader voor substitutie, de eisen die aan uw organisatie en de digitalisering van uw documenten worden gesteld en de vast te stellen procedures. Inclusief de ins en outs van certificering op ISO 15489.
 10. Het zich eigen maken van nieuwe taken en verantwoordelijkheden als informatieconsulent!
 11. Tweedaagse workshop voor mensen die regelmatig met ‘DIV-dingen’ te maken hebben en zich de basisbeginselen eigen willen maken.
 12. Een praktische workshop om inzicht te krijgen in procesgericht werken in relatie tot informatiebeheer.
 13. Wat is de zaaktypencatalogus? Hoe implementeer ik deze in mijn organisatie? (specifiek gericht op gemeenten).
 14. Eendaagse workshop om de belangrijkste begrippen, wettelijke kaders en normen te leren kennen, zodat u weet wat u moet en mag!
 15. Een dynamische workshop over web 2.0, de overheid en over de (on) mogelijkheden van web 2.0 en social media.
 16. Bekende termen als NORA etc. worden vaak als complex beoordeeld of als iets waar alleen ICT’ers mee te maken hebben. Het begrijpen van een informatiearchitectuur en het positioneren van ondersteuning en haar hulpmiddelen is lastig als je de architectuur niet kunt lezen en relateren aan jouw positie en jouw instrumenten.Kortom: Waar gaat architectuur over en hoe krijg je grip op de termen, de inhoud en de kansen?
 17. Je wilt verbeteren, een project oppakken en de terugverdientijd in kaart brengen, maar hoe maak je dat concreet?
 18. Deze workshop geeft je praktische tips over hoe je grip kan krijgen op je informatiestroom, hoe je slimmer kan werken en hoe je ontspannen je werk organiseert. 

Kosten op jaarbasis

 1. € 525 excl. BTW (1 dag)
 2. € 525 excl. BTW ( 1 dag)
 3. € 195 excl. BTW (1 ochtend)
 4. € 250 excl. BTW (1 middag)
 5. € 250 excl. BTW ( 1 middag)
 6. € 525 excl. BTW (1 dag)
 7. € 2350 excl. BTW (3 dagen)
 8. € 875 excl. BTW (2 dagen)
 9. € 825 excl. BTW (2 dagen)
 10. € 2995 excl. BTW (4 dagen)
 11. € 775 excl. BTW (2 dagen)
 12. € 525 excl. BTW (1 dag)
 13. € 525 excl. BTW (1 dag)
 14. € 525 excl. BTW (1 dag)
 15. € 525 excl. BTW (1 dag)
 16. € 525 excl. BTW (1 dag)
 17. € 525 excl. BTW (1 dag)
 18. € 225 excl. BTW (1 ochtend) 

Bijzonderheden
De cursussen worden ook in-company aangeboden en dan specifiek toegesneden op de situatie.

Aantallen cursisten
Totaal aantal cursisten 2010: 311

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
Dino 4 BV
Postbus 43280
2504 AG Den Haag
T 06-5585 8127
E info@dino4.nl
I www.dino4.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. DINO4nieuweDIV
 2. Programma Managementontwikkeling DIV (PMOD)
 3. Informatie- en kennismanagement

Inhoud (eventueel per cursus)

 1. Interactieve leergang gericht op DIV-medewerkers, die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. De leergang telt negen dagdelen en wordt in-company gegeven voor maximaal 10 deelnemers per groep. De Leergang bestaat uit een combinatie van verbreding van kennis, aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag en werken aan teamvorming en teamidentiteit.
 2. Specifiek gericht op de leidinggevenden van DIV-afdelingen die hun afdeling moeten transformeren naar het digitale tijdperk. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van de medewerkers.
 3. Deze leergang is specifiek bedoeld voor het management en senior medewerkers van DIV- afdelingen, Facilitaire Diensten en ICT-organisaties. Ontwikkelen samenhangend inzicht en visie op de thema’s kennismanagement, (documentaire) informatievoorziening, ICT, veranderende organisaties, rol van internet, e-business en elektronische dienstverlening. Leren maken van informatieplan. 

Kosten op jaarbasis

 1. De kosten van de leergang worden na een intakegesprek in de vorm van een offerte gepresenteerd.
 2. Zesdaagse opleiding; kosten € 1500 per deelnemer. Aantal deelnemers: 5 – 10.
 3. Leergang bestaat uit een viertal dagdelen. Kosten bedragen € 1800 per deelnemer. Aantal deelnemers: 5 – 10. 

Bijzonderheden
De leergang informatie- en kennismanagement wordt ook verzorgd in samenwerking met het Instituut voor Management en Bedrijfskunde (IM&B), als onderdeel van de Leergang Bedrijfskundig Management.

Aantallen cursisten
Ca. 150 cursisten hebben de afgelopen jaren de leergang Bedrijfskundig Management gevolgd.

Certificering
Geen informatie over certificering.   

Opleidingsinstituut
DisConsult DIOR Opleidingen BV
Stadspoort Boerhaavelaan 34
2713 HX Zoetermeer
T 079 – 342 95 09
E info@disconsult.nl
I www.disconsult.nl, www.dior.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Medewerker Informatiedienstverlening (crebo 90523, mbo 4 niveau)
 2. DIOR A-modules (vmbo/havo)
 3. DIOR B-modules (havo/vwo/mbo)
 4. DIOR C-modules (hbo)
 5. DIOR D-modules (mbo/hbo)
 6. DIOR X-modules (divers)

Workshops

 1. Zicht op impact, de veranderende overheid
 2. Zicht op impact, informatiemanagement 2.0, the next level
 3. Informatie op Orde; een duidelijke boodschap
 4. Baseline, een normenkader voor informatiebeheer
 5. Informatie op Orde en Baseline; de rol van de moderne informatiebeheerder
 6. NEN ISO 15489 Informatie en documentatie – Informatie- en archiefmanagement/ NEN 2082 Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur
 7. Relatie informatiemanagement en procesmanagement
 8. Waardering en selectie, bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek
 9. Wet- en regelgeving en digitalisering; invloeden op informatie-inrichting
 10. Substitutie, machtiging tot vervanging
 11. Het Klant Contact Centrum (KCC), de frontoffice voor de overheid
 12. CMS, ECM, EIM, informatiemanagement en toekomststrategieën
 13. Bewerken van archieven

Inhoud (eventueel per cursus)
Het DIOR-stelsel is een opleidingsstelsel bestaande uit acht modules Medewerker Informatiedienstverlening, vijftien A-modules, zes B-modules, acht C-modules, zeven D-modules en vijf X-modules. De X-modules zijn management ondersteunend en hebben niet specifiek met DIV-taken te maken.

Kosten op jaarbasis
Tarieven 2011:
Modules Medewerker Informatiedienstverlening tussen € 887 en € 1.060
A-modules tussen € 670 en € 1.865
B-modules tussen € 714 en € 1.075
C-modules tussen € 2.015 en € 3.695
D-modules € 1.538
X-modules tussen € 1.115 en € 1.435
Workshops tussen € 395 en € 1.181

Bijzonderheden
Naast de reguliere opleidingen verzorgt Disconsult ook opleidingen en workshops op maat (in-company of in Zoetermeer).

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
DisConsult is CREBO-gecertificeerd.  

Opleidingsinstituut
DocConsult
Rietzanger 25
3906 NC Veenendaal
T 0318 – 502 277
E info@docconsult.nl
I www.docconsult.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Basiscursus DIV
 2. Workshop selectie en vernietiging 

Inhoud (eventueel per cursus)

 1. Vierdaagse opleiding
 2. Twee dagdelen en alleen in-company 

Kosten op jaarbasis

 1. € 950 per deelnemer
 2. Op basis van een voorgesprek een offerte

Bijzonderheden
Geen opgave over bijzonderheden.

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
Geen informatie over certificering.

Opleidingsinstituut
DO Consultancy
Jagerspad 34
6374 CZ Landgraaf
T 06 24 88 68 87
E dominique.hermans@doconsultancy.net
I www.doconsultancy.net

Specifieke opleiding en niveau

 1. Cursus ‘Bewaren of vernietigen: waarom, wat en hoe’
 2. Cursus ‘Digitaal duurzaam archiveren: bewaren voor de toekomst’
 3. Cursus ‘Van papier naar digitaal archiveren’
 4. Cursus ‘PDF/A, het formaat voor de toekomst’
 5. Cursus ‘Records Management in een dag’
 6. Cursus ‘Informatiebeheer voor Wabo’
 7. Cursus ‘E-mail Management en Archivering in de Praktijk’
 8. Cursus ‘Dossiervorming met PDF’

Inhoud (eventueel per cursus)

 1. In deze training wordt ingegaan op welke wijze papieren en/of digitale documenten bewaard of vernietigd moeten worden. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: bewaartermijnenbeleid, selectiecriteria, bestandsformaten, bewaarcondities, geldende wet- en regelgeving, relevante normen en standaarden, vernietigingsprotocollen, digitale duurzaamheid.
 2. Met de steeds grotere hoeveelheid digitale documenten, is het van groot belang om te weten hoe deze documenten digitaal duurzaam bewaard dienen te worden. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. recordsmanagement, risk management, authenticiteit en digital born-documenten versus gescande documenten.
 3. In de training wordt ingegaan op hoe organisaties het papieronafhankelijk werken kunnen bereiken. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: stappenplan voor digitalisering, change management, scanresoluties en scaneisen.
 4. Voor het langdurig bewaren van digitale documenten is in 2005 de ISO 19005-01 uitgebracht. In deze training wordt ingegaan op het ISO-gecertificeerde digitale bestandsformaat PDF/A, waarbij alle ins en outs de revue passeren.
 5. In een dag wordt u bijgepraat over de beginselen van recordsmanagement en de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied.
 6. In het najaar van 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze tweedaagse cursus ‘Informatiebeheer voor Wabo’ geeft een blik op de Wabo, de achtergronden, doelstellingen en actuele stand van zaken. Maar vooral besteedt de cursus aandacht aan het informatiebeheer rond de Wabo en de noodzaak om dit goed op orde te hebben om de Wabo adequaat te kunnen uitvoeren.
 7. Het managen van de e-mailbox is voor veel mensen een dagelijks probleem. Tijdens deze training wordt niet alleen het op een juiste manier beheren van de e-mailbox behandeld, maar ook de verschillende mogelijkheden waarop e-mail gearchiveerd kan worden.
 8. Deze cursus zal dieper informeren over het gebruik van PDF voor dossiervormingdoeleinden maar raakt daarnaast in zijn algemeenheid thema’s aan die hier mee samenhangen, zoals beveiliging, hergebruik van tekst en beeld, gebruik van multimedia, 3D, etc. 

Kosten op jaarbasis

 1. € 435 per deelnemer (1 dag)
 2. € 435 per deelnemer (1 dag)
 3. € 435 per deelnemer (1 dag)
 4. € 435 per deelnemer (1 dag)
 5. € 435 per deelnemer (1 dag)
 6. € 795 per deelnemer (2 dagen)
 7. € 435 per deelnemer (1 dag)
 8. € 435 per deelnemer (1 dag) 

Bijzonderheden
De trainingen kunnen ook in company verzorgd worden. DO Consultancy is actief lid van het PDF/A Competence Center.

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
Geen informatie over certificering.

Opleidingsinstituut
Doxis Informatiemanagers
Loire 126
2491 AJ Den Haag
T 070 – 317 7172
F 070 – 320 6367
E info@doxis.nl
I www.doxis.nl

Specifieke opleiding en niveau
Ontwikkelingen:

1. Trends en ontwikkelingen in informatiemanagement
2. Doxis Ontwikkelgame
3. MO3: van analoog naar digitaal werken
4. Zaakgericht werken

Informatiewetgeving:
5. Basiscursus Informatiewetgeving

Praktische vaardigheden:
6. Klassiek inventariseren
7. Selectie en vernietiging van archiefbescheiden
8. T oepassen ISAD (Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven)
9. Gebruikerstrainingen diverse Document Management Systemen (functioneel gebruik)

Kosten op jaarbasis
Geen opgave van kosten.

Bijzonderheden
De cursussen worden in-company door Doxis aangeboden.

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.  

Opleidingsinstituut
DOXsupport
Postbus 18
1474 ZG Oosthuizen
T 0299 – 402 130
F 0299 – 402 131
E info@doxsupport.nl
I www.doxsupport.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Startertraining documentaire informatievoorziening
 2. Startertraining documentaire informatievoorziening
 3. Startertraining digitaal documentenbeheer
 4. Startertraining digitaal documentenbeheer 

Inhoud (eventueel per cursus)

 1. Alle aspecten van de documentaire voorzieningen in (overheids)organisaties belicht voor beginners.
 2. In-companytraining op het gebied van documentaire voorzieningen.
 3. Alle aspecten van digitaal documentenbeheer voor beginners.
 4. Tweedaagse in-companytraining. 

Kosten op jaarbasis

 1. Vijfdaagse training à € 1.250 per deelnemer
 2. Op offertebasis
 3. Driedaagse training à € 1.200 per deelnemer
 4. Op offertebasis 

Bijzonderheden
Geen opgave over bijzonderheden.

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
Geen informatie over certificering.

Opleidingsinstituut
Erasmus Academie
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
T 010 – 408 1839
E info@erasmusacademie.nl
I www.erasmusacademie.nl/IDM

Specifieke opleiding en niveau
Postacademische opleiding Informatie- en documentmanagement (IDM)

Inhoud (eventueel per cursus)
De leergang Informatiemanagement en documentmanagement kenmerkt zich door een combinatie van actuele kennis van de digitale informatievoorziening enerzijds en kennis en inzicht in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen anderzijds. U verdiept zich daarnaast in de onvermijdelijke veranderingen die deze processen binnen uw organisatie teweegbrengen. Dit geldt zowel voor de publieke sector als het bedrijfsleven. De complete leergang IDM duurt een jaar en bestaat uit drie modules van elk tien collegedagen.

Kosten op jaarbasis
De kosten van de gehele opleiding Informatiemanagement en documentmanagement 2010-2011 bedragen € 9150. U kunt zich ook inschrijven voor één of twee modules. De kosten voor de modules bedragen:
Module 1 Grondslagen, Informatie en samenleving € 3.325
Module 2 Documentmanagement en Nieuwe Media € 3.325
Module 3 Organisatiemanagement en Informatiemanagement € 3.325
(Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en studiemateriaal inbegrepen. Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW.)

Bijzonderheden
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag van 9.30 uur tot 16.45 uur op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De postacademische opleiding IDM is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en VHIC)

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
Geen informatie over certificering.  

Opleidingsinstituut
Opleidingsinstituut GO Opleidingen

Postbus 164
2270 AD Voorburg
T 070 – 351 23 80
E info@GOopleidingen.nl
I www.GOopleidingen.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Training over de uitgebreide mogelijkheden van SharePoint 2010 voor zorgvuldig gebruik bij document- en recordsmanagement.
 2. Eendaagse training over de opbouw van SharePoint en de mogelijkheden voor functionele inrichting.
 3. Tweedaagse training over de geavanceerde mogelijkheden van Share- Point.
 4. Eendaagse cursus over het op een verantwoorde en praktische manier inrichten van informatiemanagement en beheer voor e-mail.
 5. Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met de open standaard PDF/A.
 6. Eendaagse cursus die uitgebreid ingaat op de wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen.
 7. Zesdaagse cursus waarin het verbeteren van de effectiviteit van bedrijfsprocessen centraal staat, teneinde processen te vereenvoudigen door automatisering: meetbaar te maken, beter op elkaar af te stemmen, meer transparant te maken en risico’s te ondervangen.
 8. Deeltijdopleiding van minimaal 10 maanden om de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief doelmatig toe te passen.
 9. Vijfdaagse cursus over het procesmatig ordenen en structureren van informatie en documenten.
 10. Zesdaagse cursus over de vele aspecten van ‘veilige bewaring’ van informatie. 

Kosten op jaarbasis

 1. € 775 (2 dagen)
 2. € 395 (1 dag)
 3. € 775 (2 dagen)
 4. € 450 (1 dag)
 5. € 450 (1 dag)
 6. € 450 (1 dag)
 7. € 2450 (6 dagen)
 8. € 5890 (32 dagen)
 9. € 1780 (5 dagen)
 10. € 1780 (5 dagen)

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
Geen informatie over certificering.

Opleidingsinstituut
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
Academie voor ICT & Media
Postbus 13336
2521 EN Den Haag
T 045 – 445 8066
E W.J.vanderKwaak@hhs.nl
I www.haagsehogeschool.nl/Opleidingen/Bachelors/Idm/index.xml

Specifieke opleiding en niveau
Informatiedienstverlening en informatiemanagement (hbo)

Inhoud (eventueel per cursus)
De Academie voor ICT & Media biedt zes majorprogramma’s leidend naar het diploma Bachelor of ICT. Het majorprogramma IDM richt zich op informatiebronnen en zoeken, informatie structureren en toegankelijk maken via documentaire informatiesystemen; dit alles binnen de context van de (internationale) kennisintensieve organisatie. Speerpunten zijn storage en retrieval, deskresearch en kennismanagement met specifieke aandacht voor enterprise content search, social networking, wiki’s en blogs. Nadruk wordt, naast gedrukte en digitale informatie, gelegd op beeld en geluid. Daarnaast kan de student een minorprogramma samenstellen uit verdiepende minoren (Werken 2.0 of Ethiek en juridische aspecten van ICT-gebruik) of het aanbod van andere opleidingen. Het voltijdprogramma kent twee stageperiodes van elk twintig weken.

Kosten op jaarbasis
€ 1.714 collegegeld voor voltijd
€ 1.714 collegegeld voor deeltijd

Bijzonderheden
Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald kunnen in de deeltijdopleiding vrijstelling krijgen voor het minorprogramma, waardoor de opleiding tot tweeënhalf jaar gereduceerd kan worden. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van een EVC-procedure. Mogelijk om zowel in voltijd als deeltijd te volgen. De deeltijdopleiding vindt op de maandag- en woensdagavond plaats.

Aantallen cursisten
Aantal studenten in 2010-2011: 138

Certificering
Geen informatie over certificering.

Opleidingsinstituut
Hanzehogeschool Groningen
Instituut voor Communicatie & Media
Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
T 050 – 595 2944
E v.h.a.mulder@pl.hanze.nl
I www.hanze.nl

Specifieke opleiding en niveau
Informatiedienstverlening en -management (hbo)

Inhoud (eventueel per cursus)
Voor bedrijven en instellingen is een goed georganiseerde informatievoorziening van vitaal belang. Tijdens de opleiding IDM staan vragen centraal als ‘Hoe zorg je ervoor dat belangrijke bedrijfsinformatie niet verloren gaat?’ en ‘Hoe vang je signalen uit de markt op?’. Je moet communicatief, analytisch, klantgericht, creatief en nieuwsgierig zijn. Je wilt oplossingsgericht bezig zijn, je verdiepen in informatieprocessen en je hebt affiniteit met ICT.
De student rondt zijn opleiding af met een adviesstage waarbij hij eindverantwoordelijke is voor een onderzoeksproject van een organisatie.
Na deze vierjarige hbo-opleiding krijg je de titel Bachelor of Communication.
Je diploma wordt internationaal erkend en dat geeft je tal van mogelijkheden in binnen- en buitenland

Kosten op jaarbasis
€ 1.713 collegegeld per 1 september 2011

Aantallen cursisten
Geen cijfers over cursisten.

Certificering
Geen informatie over certificering.

Opleidingsinstituut
De Haagse Hogeschool

Johanna Westerdijkplein 75
Academie voor ICT & Media
Postbus 13336
2521 EN Den Haag
T 045 – 445 8066

i.s.m.

Het Expertise Centrum (HEC)
Van de Spiegelstraat 12
Postbus 18607
2502 EP Den Haag
T 070 – 351 4997
E infobpim@hecroi.nl
I www.hec.nl/home/diensten/opleidingen/bachelor-of-public-informationmanagement/1450

Specifieke opleiding en niveau
Bedrijfskundige Informatica, profiel Public Information Management (BIPIM) (hbo bachelor)

Inhoud (eventueel per cursus)
Deze unieke deeltijdopleiding op bachelorniveau (hbo) voor informatiemanagement binnen de publieke sector leidt u op tot een generiek gekwalificeerde IT-professional voor de moderne overheidsorganisatie. Met dit diploma bent u breed inzetbaar als verbinder tussen de werelden van de business, informatievoorziening en ICT. U kunt meebewegen met de voortdurende veranderingen in uw organisatie en binnen de overheid als geheel.

Kosten op jaarbasis
€ 1.713 collegegeld voor deeltijd.

Bijzonderheden
De Haagse Hogeschool biedt deze deeltijd bacheloropleiding aan in samenwerking met Het Expertise Centrum (HEC). De Haagse Hogeschool put uit deskundige onderwijservaring op het gebied van Bedrijfskundige Informatica (BI) en richt haar onderwijs op ambitieuze professionals. Het HEC geeft met eigen kennis, ervaring en casuïstiek invulling aan de publieke component in relatie tot informatievoorziening. Lessen zullen op woensdagmiddag en -avond verzorgd worden.

Aantallen cursisten
Aantal studenten: 16

Certificering
De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

Opleidingsinstituut
Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC)

Hogeschool van Amsterdam Singelgrachtgebouw – 01 A 19
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam
T 020 – 595 1700
E info-mim@hva.nl
I www.hva.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Informatie & Media (hbo)
 2. Informatie & Media met specialisatie Archivistiek B (hbo) 

Inhoud (eventueel per cursus)

 1. De voltijd bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft een gezamenlijke propedeuse met vijf profielen, waarvan het afstudeerprofiel Informatie & Media er één is. De vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma Media, Informatie en Communicatie. De deeltijd bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft één afstudeerprofiel te weten Informatie en Media. De duur van de deeltijdopleiding is afhankelijk van de vooropleiding, studietempo en relevante werkervaring.
 2. Archivistiek wordt als specialisatie aangeboden binnen het afstudeerprofiel Informatie en Media. De specialisatie Archivistiek kan tevens door studenten Cultureel Erfgoed van de Reinwardt Academie worden gevolgd. Studenten IM die de minor Archieven, de stage resp. de relevante werkervaring én de eindscriptie archivistisch invullen, verwerven het diploma Archivistiek B én tevens het bachelordiploma MIC.

De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen.
De deeltijdopleiding en de specialisatie Archivistiek vinden vrijdag overdag plaats.

Kosten op jaarbasis
€ 1.713 collegegeld voltijd en deeltijd (collegejaar 2011-2012).
€ 7.200 instellingscollegegeld voor studenten die al in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs (collegejaar 2011-2012).

Aantallen cursisten
Circa 180 studenten voor het afstudeerprofiel Informatie en Media.

Certificering
De opleiding is in 2010 geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie.

Opleidingsinstituut
SOD-Opleidingen

De Bleek 6
3447 GV Woerden
Postbus 544
3440 AM Woerden
T 0348 – 48 51 51
E info@sod-opleidingen.nl
I www.sod-opleidingen.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. HMDI
 2. SOD-II
 3. SOD-I
 4. VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer)
 5. Leergang Informatie Management
 6. Leergang Modern Digitaal Documentbeheer
 7. Post-hbo-Leergang Grip op ICT
 8. Leergang Klantgerichte Informatievoorziening
 9. Post-hbo-Leergang Informatie, Infrastructuur, Interactie
 10. Leergang DIV-Essentials
 11. MO3-workshop
 12. In-company en/of maatwerktraingen
 13. Korte cursussen en workshops
 14. Onderwijs op afstand 

Inhoud (eventueel per cursus)

 1. De HMDI is de geaccrediteerde deeltijd beroepsopleiding die opleidt tot hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De opleiding is ingedeeld in de kerngebieden: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management en organisatie, vaardigheden en leidt op tot manager of adviseur in het Informatiedomein.
 2. SOD-II is een geaccrediteerde hbo-Associate degree-opleiding. Deze tweejarige opleiding leidt op tot een coördinerende functie in het vakgebied informatiebeheer. SOD–II vormt de eerste twee jaren van de HMDI-opleiding.
 3. SOD-I is de basisopleiding in het vakgebied DIV. Deze mbo (niveau 4) -opleiding bestaat uit vier modules die binnen één jaar in vaste volgorde worden gevolgd. De modules hebben betrekking op Informatieverstrekking, Informatiebeheer en Informatieontsluiting en wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid.
 4. De VVA richt zich op de belangrijkste aspecten van het semi-statisch archiefbeheer, zoals selectie & vernietiging, archiefinventarisatie, wet- en regelgeving, en digitale archivering
 5. Deze zestiendaagse leergang gaat op hbo-niveau in op de meest relevante aspecten van de geïntegreerde benadering van de digitale informatievoorziening. Speciaal bedoeld voor mensen met ervaring en gedegen vooropleiding.
 6. Deze achtdaagse leergang bereidt u voor op de digitale informatievoorziening en behandelt het onderwerp in breed kader.
 7. Deze leergang geeft u kennis en inzichten in het ICT-domein, waarmee u in staat bent om als serieuze gesprekspartner op te treden.
 8. Deze tiendaagse leergang behandelt alle aspecten van de Klantgerichte Informatievoorziening. Van Netwerken via Communiceren naar Accountmanagement en Marketing. Alles in het teken van de gebruiker!
 9. In samenwerking met de Saxion Hogeschool verzorgt SOD-Opleidingen een post-hbo- leergang op het gebied van het moderne Informatiemanagement. Aan de hand van een case behandelt u de vakgebieden documentmanagement, bedrijfskundige informatica en social media op praktische wijze.
 10. Speciaal voor managers/coördinatoren werkzaam in de DIV-wereld zonder DIV-achtergrond. In acht dagen krijgt u strategisch inzicht in de meest relevante aspecten van het vakgebied. Ook geschikt voor consultants/adviseurs die zich in het informatiedomein bewegen.
 11. Workshop behorende bij de methodiek rond het Model voor oplossingsgerichte organisatieontwikkeling (MO3). In samenwerking met Doxis. Kan zowel in-company als met open inschrijving worden gevolgd.
 12. De onderwerpen van de maatwerk/in-companytrainingen kunnen alle onderwerpen beslaan die relevant zijn voor het vakgebied. De trainingen worden volledig aangepast aan de eisen en de wensen van de opdrachtgever. Persoonlijkheids- en/of competentietesten en coaching behoren ook tot de mogelijkheden van een maatwerktraining.
 13. SOD-Opleidingen biedt een uitgebreid assortiment van actuele korte cursussen en workshops aan. Het volledige aanbod staat op de website.
 14. Studeren in uw eigen tempo met ondersteuning via een e-learning of schriftelijk onderwijs.

Kosten op jaarbasis

 1. € 4.750 per jaar plus boeken
 2. € 4.750 per jaar plus boeken
 3. € 4.350 per jaar plus boeken en mbo-4 modules (Nederlands, Engels en rekenen)
 4. € 2.550 per jaar plus boeken
 5. € 3.995
 6. € 1.925
 7. € 2.975
 8. € 2.595
 9. € 1.750
 10. € 2.975
 11. op aanvraag
 12. op aanvraag
 13. vanaf € 395
 14. vanaf € 775 

Aantallen cursisten
Aantal studenten in 2010:

 1. 143
 2. Opgenomen in HMDI
 3. 110
 4. 16
 5. 10
 6. 71
 7. nog niet gestart in 2011
 8. nog niet gestart in 2011
 9. nog niet gestart
 10. nog niet gestart
 11. 45
 12. ca 600
 13. ca 600
 14. 25

Certificering
SOD-I is CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCenW).
SOD-II is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-Associatie degree.
HMDI is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-bachelor.
BI is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-bachelor.

Opleidingsinstituut
Split~Vision informatie controle

St. Catharinastraat 1A-B
5611 JA Eindhoven
Postbus 2086
5600 CB Eindhoven
T 040 – 206 33 44
F 040 – 206 32 34
E info@splitvision.nl
I www.splitvision.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. I-Controler klanten Release 5 training
 2. Procesmanagement
  a Procesmanagement rol en positie van I-controler binnen zaakgericht werken
  b Procesoptimalisatie
 3. Architectuur
  a Enterprise Architectuur Management (EAM)
  b IT-Architectuur
 4. Informatie management
  a Organisatiebeheer
  b ZTC, DSP, PDC en andere overheidscontent
  c I-Controler in relatie tot zaaksysemen en centraal beheer van informatie 

Inhoud (eventueel per cursus)

1
 • Toelichting nieuwe functionaliteiten
 • Werken met release 5
 • Testen en upgraden naar nieuwe versie in relatie tot uw DMS
2a
 • Het positioneren van procesmanagement
 • Het werken met de I-Controler
 • Het visualiseren van schema´s, views, modelleringstechnieken
 • Principes van procesmanagement
 • Uitgangspunten KING en andere procesmethodieken
 • Wanneer kies je welke methode
 • Overgang van huidige schema´s naar tool en integratie voor zaakgericht werken
2b
 • Alle ins & outs van procesmanagement
 • Procesverbetering
 • Lean denken en werken
 • Procesdenken vanuit klant, medewerker en systemen
 • Optimaliseren bedrijfsprocessen
 • Implementeren van het anders werken
3a
 • Visualiseren van architectuurplaten
 • Leren toepassen van shapes, modellen, archimate (king) concepten, weergaven
 • Architectuurprincipes vanuit business, informatie en IT
 • Leren werken met metamodel, views in de I-Controler
3b
 • Vastleggen en inrichten van IT controler
 • Inrichten applicaties, koppelingen, velden en documentatie over inrichting en koppelvlakken
 • Uitwerken van licentieoverzicht
 • Investerings- en uitfaseringplaten
4a
 • Inrichten van de organisatielaag in de I-Controler
 • Usermanagement
 • Gebruikersbeheer
 • Functies, rollen, rechten
 • Organisatieschema’s
4b
 • Inhoudelijke samenhang tussen de verschillende contentmodellen en structuren
 • Inzicht in concreetheid van zaaktypen, eformulieren, sjablonen, producten
 • Verbinden van klantvraag en organisatie antwoord
4c
 • Concrete toepassing en mogelijkheden in relatie tot DMS, CMS en zaaksysteem
 • De fasering tot centraal beheer van informatie
 • Organiseren van beheerorganisatie
 • Van decentraal applicatiebeheer naar centraal beheer
 • Concrete toelichting over Corsa, Decos, Sharepoint, etc.

Kosten op jaarbasis

1 € 395,00 p.p incl. lunch, materiaal 1 dag 9.00-16.00
2a € 450,00 p.p incl. lunch, materiaal 1 dag 9.00-16.00
2b € 450,00 p.p incl. lunch, materiaal 1 dag 9.00-16.00
3a € 450,00 p.p incl. lunch, materiaal 1 dag 9.00-16.00
3b € 450,00 p.p incl. lunch, materiaal 1 dag 9.00-16.00
4a € 350,00 p.p incl. lunch, materiaal 1 dag 9.00-16.00
4b € 350,00 p.p incl. lunch, materiaal 1 dag 9.00-16.00
4c € 350,00 p.p incl. lunch, materiaal 1 dag 9.00-16.00

Bijzonderheden

1 Bestaande klanten die al werken met de I-Controler, maar de nieuwe functionaliteiten willen ontdekken of meer kennis willen opdoen
2a U wilt de I-Controler inzetten voor procesmanagement met ZTC/DSP en zowel de functionaliteiten als advies eromheen willen leren
2b U wilt procesmanagement borgen in organisatie en systemen. Processen positioneren en verbeteren door anders te kijken en procesmanagement te organiseren
3a Klanten die de I-Controler willen inzetten als architectuurtool en zowel de functionaliteiten als advies eromheen willen leren.
3b Klanten die de I-Controler willen inzetten als IT hulpmiddel omkennis vast te leggen en keuzes op te baseren.
4a Klanten die de I-Controler willen inzetten als organisatie en medewerkers beheer hulpmiddel om kennis vast te leggen en keuzes op te baseren.
4b Inhoudelijke informatiebeheerders die meer inzicht willen tussen de samenhang van de verschillende oplossingen
4c Informatiemanagers die vanuit een visie zaakgericht werken aan het realiseren zijn en vragen hebben rondom het beheer van informatie.

Aantallen cursisten
Maximaal 10 per groep

Certificering
Ja. Cursisten ontvangen een certificaat incl. overzicht van opgedane kennis en kunde in de taal van en voor het CV.

Opleidingsinstituut
Universiteit van Amsterdam

Leerstoelgroep Archief- en Informatiewetenschap
Turfdraagsterpad 9
1012 GC Amsterdam
T 020 – 525 2980
E mediastudies.fgw@uva.nl
I www.mediastudies.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Bachelor Culturele informatiewetenschap (academisch)
 2. Master Culturele Informatiewetenschap (academisch)
 3. Duale Master Archiefwetenschap (academisch)

Inhoud (eventueel per cursus)
Voor de actuele inhoud: www.hum.uva.nl/onderwijs/opleidingen.cfm

Kosten op jaarbasis
Universitair collegegeld

Bijzonderheden
Het diploma Master Archiefwetenschap geldt onder bepaalde voorwaarden als het in de Archiefwet 1995 bedoelde diploma Archivistiek.

Aantallen cursisten
Jaarlijks gemiddeld 10-15 studenten in de Master Culturele Informatiewetenschap, en 12-17 studenten in de Master Archiefwetenschappen. De Bachelor Culturele Informatiewetenschap en schakelprogramma’s voor studenten uit hbo en andere universitaire bachelors trekken samen gemiddeld 20-25 studenten.

Certificering
De UVA-opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie), overeenkomstig de voor het hoger onderwijs geldende regels.  

Opleidingsinstituut
VHIC i-Faculty

Polakweg 23
2288 GG Rijswijk
T 070 – 319 4184
E faculty@vhic.nl
I www.vhic.nl/i-faculty

Specifieke opleiding en niveau
Leergangen (leiden op tot een gecertificeerd diploma):

1. mbo-Leergang Informatiebeheerder
2. hbo-Leergang Aankomend Recordsmanager (LARM)
3. hbo-Leergang Recordmanager (LRM)
4. hbo-Leergang Specialist Elektronische Overheid
5. hbo-Leergang Proces- en Kwaliteitsmanagement

Cursussen:
6. Ambtenaar 2.0: De toepassing van het nieuwe werken en social media binnen de overheid
7. Vaardigheden voor Dienstverlening in het KCC
8. De praktijk van digitaal zaakgericht werken
9. DSP: het opstellen en beheren van een documentair structuurplan
10. Basiskennis informatiebeheer
11. Recordkeeping: in zeven stappen naar een digitaal archief
12. Archiefselectie, efficiënte methoden van waardering, bewaring en behoud
13. Het opstellen van een Handboek vervanging van archiefbescheiden
14. Kwaliteitszorg en Risicomanagement in de documentaire informatievoorziening
15. SharePoint voor recordsmanagers
16. Klantgericht werken
17. De baseline Informatiehuishouding in context; het uitvoeren van een zelfevaluatie
18. Rendement van DIV-activiteiten; naar een lean and mean-informatievoorziening
19. Informatiearchitectuur in een notendop
20. Het Nieuwe Ontsluiten; informatieontsluiting via metadatamodellen
21. Het inrichten van een KCC

Inhoud (eventueel per cursus)

 1. Een opleiding op mbo-niveau, die zich sterk op de praktijk richt. Speciaal voor starters in het vakgebied en voor informatiebeheerders die gemotiveerd hun weg willen vinden in de nieuwe digitale informatievoorziening.
 2. Deze hbo-leergang leidt op tot het beroepsprofiel recordbeheerder volgens de specificaties van de baseline informatiehuishouding. De LARM biedt cursisten in korte tijd alle beheersaspecten die nodig zijn om de veranderingen in de nieuwe digitale informatievoorziening vorm te kunnen geven.
 3. Deze hbo-leergang leidt op tot recordmanager/recordcoördinator, een strategische, leidende positie volgens de specificaties van de baseline informatiehuishouding. Alle aspecten omtrent de visie, inrichting en implementatie van de informatiehuishouding komen aan bod, inclusief project- en verandermanagement!
 4. Ontwikkel u tot specialist op het gebied van e-overheid, information governance, interoperabiliteit, information auditing, informatiebeveiliging en verandermanagement. De leergang gaat uit van nieuwste organisatorische principes rondom architectuur, HNW en klantsturing. Een vervolg op de LRM.
 5. Deze nieuwe opleiding leert u grip te krijgen op de organisatie, de processen en de kwaliteit van de dienstverlening. Het laat zien hoe u rendement kunt behalen door het beheersen van werkprocessen en het toepassen van lean-management.
 6. De theorie van het nieuwe werken voor de overheid, voor iedereen die zich afvraagt hoe de overheidsorganisatie 2.0 en de ambtenaar 2.0 acteren.
 7. Worden medewerkers in een KCC geplaatst, dan wordt een beroep gedaan op hun communicatieve vaardigheden. In facility-termen heet dit ‘hospitality’. Deze cursus gaat daarop in. Bevat veel praktische oefeningen.
 8. Zaakgericht werken, is dat zoveel anders dan we al deden? Er zijn duidelijke verschillen! We gaan in op de mogelijkheden die zaakgericht werken opleveren voor de organisatie, waarin medewerkers zelf verantwoordelijk worden voor informatie binnen hun werkproces.
 9. Een DSP is in de visie van VHIC een plan voor de totale informatiehuishouding, de programmatuur en de werkprocessen. In deze cursus wordt uitgelegd hoe je zo een plan opstelt en onderhoudt; het dashboard dat dan ontstaat, maakt DIV tot spil in de organisatie.
 10. Basiscursus informatiebeheer in een hybride omgeving. U leert terminologie, maar oefent ook. Oftewel registreren en archiveren voor starters.
 11. Hoe richt ik mijn organisatie digitaal in? Via dit VHIC-zevenfasenmodel krijgt u een goed overzicht van de manier waarop dit gebeurt: van deelname in architectuur, aankoop van een DMS tot het vervangingsbesluit. Organiseer uw informatiemanagement!
 12. Hoe richt je archiefselectie zo goed mogelijk in? Hoe pak je een bewerkingsproces zo efficiënt mogelijk aan en kom je snel tot selectie? Tijd is geld; snel naar een optimaal resultaat!
 13. Het Handboek vervanging moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze worden uitgelegd. Tevens krijgt u aanwijzingen hoe u het maken van een Handboek kunt vermijden door te zorgen zoveel mogelijk informatie al digitaal te ontvangen. Bevat handige tips en trucs die u digitaal snel op weg helpen.
 14. Hoe kom ik tot een verbeterde kwaliteit van registraties en toekenning van metadata in een digitaal archief? Hoe herken ik risico’s in het beheer en maak daarin verantwoorde keuzes?
 15. Wat is SharePoint nu precies? Is het verstandig om meteen maar alle informatie via SharePoint toegankelijk te maken? Een dag over de inzet van SharePoint bij informatievoorziening en recordsmanagement.
 16. Word je consulent/adviseur voor informatieaangelegenheden, dan verandert je rol. Hoe voer je een effectief gesprek? Hoe communiceer je met klanten die zelf geconfronteerd worden met veel nieuwe ontwikkelingen op informatiegebied?
 17. De baseline Informatiehuishouding is voor het Rijk al hét richtpunt voor de toekomstige informatiehuishouding. De baseline wordt ook toepasbaar gemaakt voor gemeenten. Een nadere studie waard hoe je je organisatie kunt inrichten!
 18. Lean en mean moet DIV worden en soms zelfs verdwijnen. Hoe bevestig je je bestaansrecht en toon je aan wat je waard bent? Deze cursus helpt je daarbij: maak je DIV nóg efficiënter, gericht op duidelijke doelstellingen.
 19. Hoe steken NORA, GEMMA en andere informatiearchitecturen in elkaar? Hoe is DIV hierin te plaatsen? Wat is een dunne of een dikke midoffice? Essenties van informatiearchitectuur.
 20. Ontsluiting van informatie kan op zo veel manieren! Deze cursus leert u praktische vaardigheden in de bouw, het beheer en onderhoud van digitale boomstructuren.
 21. Deze cursus is bedoeld voor mensen die op strategisch en tactische niveau betrokken zijn bij de inrichting van het KCC. De cursus beschrijft de keuzes die hierin gemaakt kunnen worden.

Kosten op jaarbasis

 1. € 3950 (15 lesdagen)
 2. € 3950 (15 lesdagen)
 3. € 3950 (15 lesdagen)
 4. € 3950 (15 lesdagen)
 5. € 2750 (9 lesdagen)
 6. € 995 (3 lesdagen)
 7. € 495 (1 lesdag)
 8. € 795 (2 lesdagen)
 9. € 795 (2 lesdagen)
 10. € 995 (3 lesdagen)
 11. € 995 (3 lesdagen)
 12. € 995 (3 lesdagen)
 13. € 495 (1 lesdag)
 14. € 795 (2 lesdagen)
 15. € 495 (1 lesdag)
 16. € 795 (2 lesdagen)
 17. € 495 (1 lesdag)
 18. € 495 (1 lesdag)
 19. € 495 (1 lesdag)
 20. € 495 (1 lesdag)
 21. € 495 (1 lesdag) 

Bijzonderheden
De VHIC i-Faculty gaat uit van de NEN-ISO 15489-norm voor informatie- en archiefmanagement.

Alle cursussen en leergangen kunnen op maat en incompany worden gegeven.

Aantallen cursisten
Geen informatie over aantallen cursisten.

Certificering
Alle maatwerktrainingen dragen het kwaliteitskeurmerk van CEDEO. Bij de laatste audit ontving VHIC een klantenwaardering van 98%. Onze vijftiendaagse hbo-leergangen leveren elk 45 ECTS-studiepunten op. De leergangen zijn op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de i-Faculty en Stichting deeltijd opleidingen, gekoppeld aan de duale leeropleiding hbo-bedrijfskunde. Na afronding van een leergang ontstaat zo een efficiënte doorstroomroute voor het behalen van het bachelordiploma hbo Bedrijfskunde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *