31 mei 2014

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

image for Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening image

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een speciale opleidingenspecial samen.

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een speciale opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken en een opleidingenspecial uit te geven.
In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven welke opleidingen op het terrein van de informatievoorziening worden aangeboden in Nederland.

Vergeleken met het overzicht van 2013 zijn er een aantal wijzigingen:

 • Novostar is komen te vervallen, omdat voor de training ‘zaakgericht werken in het GCC’ geen animo is.
 • Universiteit van Amsterdam (Departement Mediastudies: Culturele Informatiewetenschap en Archiefwetenschap) is helaas ook komen te vervallen, doordat er geen reactie is gekomen op het verzoek om de gegevens te actualiseren.

Jaarlijks proberen we zo het opleidingenoverzicht actueel en overzichtelijk te houden. Om meer specifieke informatie te verkrijgen over de opleiding kunt u het best contact opnemen met het desbetreffende instituut. Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn welkom bij jeroen@jonkersenko.nl of via Twitter op @jonkersjeroen..

Jeroen Jonkers, JonkersenKo, Training, Interim-management & Advisering

PS Begin februari zijn zestien opleidingsinstituten benaderd met het verzoek om hun opleidingsgegevens binnen ruim een maand te actualiseren. Van de zestien opleidingsinstituten hebben zeven binnen de gestelde termijn gereageerd. Helaas waren er negen die dit niet hebben gedaan. Vaak wordt de overheid verweten niet binnen de gestelde termijnen te reageren… Sommige opleidingsinstituten mogen daarbij eerst zelf in de spiegel kijken.

Opleidingsinstituut
Dino 4 BV
Postbus 43280
2504 AG Den Haag
T 06-34352443
E info@dino4.nl
I www.dino4.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Programma Managementontwikkeling DIM (PMOD)
 2. Leergang Adviseur Digitale Organisatie (LADO)
 3. Leergang Aankomend Digitaal Informatie medewerker (LADIM)
 4. DINO4nieuweDIV (incompanyprogramma)

Inhoud

 1. Specifiek gericht op de leidinggevenden of (strategisch) adviseurs binnen het vakgebied van informatiemanagement. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van medewerkers en het verkrijgen van mandaat.
 2. Deze praktijkgerichte leergang is gericht op diegenen die zich willen (door)ontwikkelen in de rol van adviseur in informatiemanagement, facilitaire diensten en ICT-organisaties. Ontwikkelen van samenhangend inzicht en visie op de belangrijke thema’s in het vakgebied. 50% is theorie, 50% vaardigheden. Centraal staat de vertaalslag naar de eigen praktijk. Deelnemers lopen mee met de senior adviseurs (externe organisatie), leveren tevens een kwalitatief informatieplan op.
 3. Deze praktijkgerichte basiscursus is bedoeld voor starters in het vakgebied of professionals die zich willen laten omscholen. De basiskennis en vaardigheden, die je nodig hebt om de nieuwe (adviserende) rollen te kunnen vervullen, worden hierin aangeleerd.
 4. Interactieve training gericht op medewerkers informatiemanagement, die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. Deze incompanytraining bestaat uit zes tot negen dagdelen en is gericht op een hele afdeling. (Aantal deelnemers: 3 tot 30, afhankelijk van de afdeling.)

Kosten op jaarbasis

 1. € 2.950 (5 bijeenkomsten/dagen)
 2. € 3.950 (12 dagen)

Aantal cursisten

 1. Aantal deelnemers 2013: 19
 2. Aantal deelnemers 2013: 13
 3. Aantal cursisten 2013: 12
 4. Aantal cursisten 2013: 62

Certificering
De opleidingen zijn CRKBO-gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
DIOR Opleidingen B.V.
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB Den Haag
T 070-8200628
E info@dior.nl
I www.dior.nl

Specifieke opleiding en niveau
Informatiemanagement

 1. Opleiding tot Documentair Informatieverzorger
 2. Opleiding tot Medewerker Informatiedienstverlening
 3. Crebo-gecertificeerde opleiding tot Medewerker Informatiedienstverlening (crebo 90523)
 4. Opleiding tot Recordmanager
 5. Opleiding tot Informatiemanager
 6. Leergang Informatieadviseur (croho 34035)
 7. Opleiding Informatiedienstverlening voor officemanagers/managementondersteuners
 8. Cognitieve en managementvaardighedentrainingen

ICT-opleidingen

 1. Beheer
 2. Business Analyse
 3. Communicatie
 4. Informatiebeveiliging
 5. ISO 20000
 6. ISO 27002
 7. Informatiesystemen
 8. Infrastructuren
 9. Kwaliteit
 10. Projectmanagement
 11. Security & Audit
 12. Service Management
 13. Systeemontwikkeling
 14. 14 Testen

Kosten
DIOR verwijst hiervoor naar de website.

Aantal cursisten
Studentenaantal: 499

Certificering
De informatiemanagementopleidingen zijn CRKBO-gecertificeerd. De ICTopleidingen zijn APMG- en EXIN-gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
Doxis Informatiemanagers
Loire 126
2491 AJ Den Haag 
T 070-3177172
E info@doxis.nl
Tw @DoxisInformatie
I www.doxis.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Klassiek inventariseren
 2. Workshop Actualisatie gemeentelijke Selectielijst 2012
 3. Workshop gewijzigde Archiefwet en -regelgeving 2012
 4. Workshop Selectie, Waardering en dossiervorming
 5. Workshop Grip op digitaal werken
 6. Workshop Decentralisaties binnen het sociaal domein. Wat betekent dit voor uw informatiehuishouding?
 7. Workshop DIV Game

Kosten op jaarbasis
Geen opgave van kosten.

Bijzonderheden
2 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden.
3 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden.
4 Deze workshop wordt incompany aangeboden.
5 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden.
6 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden.
7 Deze workshop wordt incompany aangeboden.

Aantal cursisten

 1. Aantal cursisten: 10
 2. Aantal cursisten: 25
 3. Aantal cursisten: 200
 4. Aantal cursisten: 20
 5. Aantal cursisten: 150
 6. Aantal cursisten: 50
 7. Aantal cursisten: 50

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
Erasmus Academie
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
T 010-4081839
E info@erasmusacademie.nl
Tw @erasmusacademie

Specifieke opleiding en niveau

 1. Mastercourse Digitale Organisatie
 2. Mastercourse Informatie- en Documentmanagement
 3. Mastercourse Informatiemanagement in Ontwikkeling

Inhoud

 1. De mastercourse combineert actuele kennis van de digitale informatievoorziening met kennis van en inzicht in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen (www.erasmusacademie.nl/digitaleorganisatie).
 2. De mastercourse geeft aandacht aan de theorie en praktijk van gestructureerde digitale databestanden (www.erasmusacademie.nl/idm).
 3. Een nieuwe mastercourse die de huidige ontwikkelingen in beeld brengt (www.erasmusacademie.nl/informatieinontwikkeling).

Kosten op jaarbasis

 1. € 4.250 (tien cursusdagen)
 2. € 3.850 (acht cursusdagen)
 3. € 3.850 (acht cursusdagen)

Aantal cursisten

 1. In 2013: 10 deelnemers
 2. In 2013: 14 deelnemers
 3. In 2013: 14 deelnemers

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.

Opleidingsinstituut
GO Opleidingen
Postbus 164
2270 AD Voorburg
T 070-35123 80
E info@GOopleidingen.nl
I www.GOopleidingen.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Workshop Introductie SharePoint (hbo)
 2. Workshop Recordsmanagement en governance in SharePoint 2013 (hbo)
 3. Workshop Haal meer uit SharePoint (hbo)
 4. Cursus Digitale Dossiervorming (mbo+)
 5. Cursus Wet- en regelgeving met betrekking tot de digitale informatiehuishouding (hbo)
 6. Cursus E-mailarchivering en -management (hbo)
 7. Cursus Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie (hbo)
 8. Cursus Langdurig bewaren van digitale documenten met PDF/A (hbo)
 9. Cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders (mbo)
 10. Cursus Beheer van technische documentatie (mbo/hbo)
 11. Opleiding Recordsmanager (hbo)
 12. Opleiding Informatiespecialist (hbo)
 13. Cursus Archiefordening volgens ISO 15489 recordsmanagement (hbo)
 14. Cursus Beheer en behoud van digitale informatie (hbo)
 15. Cursus Inhoudelijk toegankelijk maken van informatie (hbo)
 16. Ontwerpen van ontwikkelingen van het semantisch web
 17. Digitaal erfgoed in de praktijk
 18. Zaakgericht werken: achtergronden en praktijk (mbo/hbo)

Inhoud

 1. Opbouw van SharePoint en de mogelijkheden voor functionele inrichting.
 2. Uitgebreide mogelijkheden van SharePoint 2013 voor zorgvuldig gebruik bij document- en recordsmanagement.
 3. Verdiepingscursus SharePoint 2013 over inrichting, beheer en gebruik vanuit het perspectief van een informatieprofessional.
 4. Inzicht en vaardigheden verwerven in hoe je in een digitale omgeving omgaat met dossiers, zowel het beheer als de toegankelijkheid (nieuw).
 5. Wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen.
 6. Op een verantwoorde en praktische wijze inrichten van informatiemanagement en beheer voor e-mail.
 7. Verantwoorde keuzes maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten.
 8. Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met de open standaard PDF/A.
 9. Effectief digitaal archiveren van (papieren) documenten en e-mail.
 10. Verantwoord beheren van (digitale) technische tekeningen en de bijbehorende documentatie.
 11. Deeltijdopleiding om de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief doelmatig toe te passen. U zorgt voor betrouwbare en toegankelijke (digitale) informatie.
 12. Deeltijdopleiding waarin u leert zorg te dragen voor het gehele proces van opsporen, toegankelijk maken, beheren en verwerken van informatie tot een eindproduct op maat.
 13. Procesmatig ordenen en structureren van informatie en documenten.
 14. Over de vele aspecten van ‘veilige bewaring’ van informatie.
 15. Alle facetten rond het bouwen en onderhouden van woordsystemen en classificaties.
 16. Tweedaagse training waarin de ontwerpstructuren van het semantische web en hun toepassingsmogelijkheden uitgebreid aan de orde komen.
 17. Vijfdaagse cursus waarbij alle aspecten aan de orde komen die een rol spelen bij het opzetten, onderhouden en toegankelijk maken van een collectie digitaal erfgoed.
 18. Basisprincipes en andere belangrijke aspecten die essentieel zijn om zaakgericht werken succesvol binnen de organisatie te implementeren.

Kosten op jaarbasis

 1. € 495, geen btw (1 dag)
 2. € 935, geen btw (2 dagen)
 3. € 935, geen btw (1 dag)
 4. € 935, geen btw (1 dag)
 5. € 495, geen btw (1 dag)
 6. € 495, geen btw (1 dag)
 7. € 935, geen btw (2 dagen)
 8. € 495, geen btw (1 dag)
 9. € 935, geen btw (2 dagen)
 10. € 1.740, geen btw (4 dagen)
 11. € 6.480, geen btw (10 maanden)
 12. € 6.480, geen btw (10 maanden)
 13. € 1.960, geen btw (5 dagen)
 14. € 1.960, geen btw (6 dagen)
 15. € 3.190, geen btw (11 dagen)
 16. € 935, geen btw (2 dagen)
 17. € 2.195, geen BTW (5 dagen)
 18. Op aanvraag

Bijzonderheden
Alle cursussen worden ook incompany aangeboden en naar wens toegesneden op de specifieke werksituatie.
KNVI-, SOD- en NVBA-leden krijgen korting op een aantal trainingen uit het aanbod.

Aantal cursisten

 1. 72
 2. 33
 3. 25
 4. 14
 5. 37
 6. 10
 7. 12
 8. 15
 9. 31
 10. 10
 11. 15
 12. 15
 13. 17
 14. 18
 15. 18
 16. 10
 17. 18
 18. 30

In totaal zijn er 586 cursisten in 2013 bij GO opleidingen opgeleid in korte of langere cursussen.

Certificering
GO opleidingen is CEDEO-gecertificeerd voor haar open trainingen en opleidingen.

Opleidingsinstituut
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
Academie voor ICT & Media
Postbus 13336
2521 EN Den Haag
T 045-4458066
E W.J.vanderKwaak@hhs.nl
I www.haagsehogeschool.nl/Opleidingen/Bachelors/Idm/index.xml

Specifieke opleiding en niveau
Informatiedienstverlening en -management (Bachelor of Information and Communication Technology)

Inhoud
De opleiding richt zich op de mogelijkheden die de techniek ons biedt om informatie zo gericht mogelijk bij de eindgebruiker te krijgen. De betekenis en de context van de informatie staan daarbij centraal, de techniek is ondersteunend. Ongestructureerde kennis zoeken en vindbaar maken is een belangrijk vak, en bij deze opleiding zie je welke wondere wereld er opengaat als je systematisch tags (trefwoorden) gebruikt. Je krijgt o.a. te maken met big data en open data en de verschillende toepassingen daarvan in een bedrijfsomgeving. Ook leer je hoe werknemers beter kunnen samenwerken en op een goede manier kennis met elkaar kunnen delen.

Kosten op jaarbasis
€ 1.906 collegegeld voor voltijd
€ 1.906 collegegeld voor deeltijd

Er zijn echter verschillende afwijkingen op de hoogte van dit bedrag: zie http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/toelating-inschrijving/collegegeld-kosten/algemeen.

Bijzonderheden
Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald kunnen in sommige gevallen in de deeltijdopleiding een vrijstelling krijgen voor een gedeelte van het minorprogramma.
De deeltijdopleiding vindt op de dinsdag- en donderdagavond plaats.

Aantal cursisten
Aantal studenten in 2013-2014: 135

Certificering
De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

Opleidingsinstituut
Hogeschool van Amsterdam | Archiefschool
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
Bezoekadres:
Benno Premselahuis – 01 A 17
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam
T 020-5954788
E archiefschool@hva.nl
I www.archiefschool.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Cursus Archiefrecht en archiefnormen
 2. Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen
 3. Cursus Digitaal depot
 4. Cursus EAD in de praktijk
 5. Cursus Archiefbewerking
 6. Cursussen selectie op maat
 7. Cursus Auteursrecht voor archieven
 8. Cursus Persoonsgegevens en het archief
 9. Incompanycursus Openbaarheid
 10. Opleiding archiefassistent

Inhoud

 1. Relevante wet- en regelgeving toepassen in de dagelijkse praktijk van informatiebeheer, archiefbeleid en DIV (hbo+).
 2. Introductie aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (hbo+).
 3. E-depot inrichten: randvoorwaarden, plan van aanpak, doorontwikkeling digitale duurzaamheid, duurzaam archiefbescheiden beheren (hbo).
 4. Toegangen maken voor internet met EAD, beschrijvingsstandaarden ISAD(G) en ISAAR (CPF) toepassen (hbo).
 5. Bewerken en beschrijven van archief vanuit archivistische methoden en kennis, toepassen archiefbewerkingsplan (hbo).
 6. Waarderen en selecteren, randvoorwaarden scheppen, informatiearchitectuur, metadatering in werkprocessen, contextbeschrijvingen (cursus op maat, alle niveaus).
 7. Auteursrecht voor archieven, systematiek van het auteursrecht, toepassen in beeldbanken, bouwtekeningen, kranten online, studiezaal en meer (hbo).
 8. Afwegingen maken om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens in archief en/of database, Wbp en de Archiefwet geven kaders (hbo).
 9. Openbaarheid en openbaarheidsbeperking voor medewerkers dienstverlening en verwerving, en voor DIV voor de overdracht van archieven (praktische incompanytraining, mbo/hbo).
 10. Gemoduleerde opleiding voor studiezaal- en depotmedewerkers, basiskennis over archieven, praktijkopdrachten, verwerven van professionele beroepshouding naar klant en archief (mbo).

Kosten op jaarbasis

 1. € 1.100 (2,5 dag)
 2. € 1.800 (5 dagen)
 3. € 1.850 (5 dagen)
 4. € 1.300 (3 dagen)
 5. € 1.725 (8 dagdelen)
 6. Maatwerk, prijs op aanvraag
 7. € 425 (1 dag) 8 € 850 (1 dag)
 8. Incompany, prijs op aanvraag
 9. € 500 (per module)

Deze prijzen gelden voor 2014.

Bijzonderheden
De initiële opleidingen tot archivaris worden verzorgd door:
a Universiteit van Amsterdam: Masteropleiding Archiefwetenschap [Archivistiek A];
b Hogeschool van Amsterdam: Bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie (voltijd en deeltijd) [Archivistiek B];
c Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: Bacheloropleiding Cultureel Erfgoed [Archivistiek B].

Aantal cursisten
Circa 150 personen volgden in 2013 een (incompany) cursus of training aan HvA Archiefschool.
7 medewerkers van archiefdiensten behaalden het diploma Archiefassistent.
11 personen behaalden het diploma Archivistiek B samen met de bachelor Media, Informatie en Communicatie.

Certificering
De opleiding MIC is geaccrediteerd door de NVAO.

Opleidingsinstituut
Hogeschool van Amsterdam | Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC)
Benno Premselahuis
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam
T 020-5951700
E studievoorlichting@hva.nl
I http://www.hva.nl/opleiding/voltijd/media-informatie-communicatie/ en http://www.hva.nl/mic-dt/

Specifieke opleiding en niveau

 1. Specialisatie Digitale Media Strategieën (hbo)
 2. Specialisatie Archivistiek B (hbo)

Inhoud

 1. De voltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft een gezamenlijke propedeuse. In de hoofdfase kiest de student de specialisaties Digitale Media (tweede studiejaar) en Digitale Media Strategieën (derde studiejaar). De informatiekundige kant van de media- en informatiespecialist komen in deze specialisaties aan bod. De vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma Media, Informatie & Communicatie.
  De deeltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie vindt plaats op de vrijdag. De student kiest uit twee specialisaties: Digitale Media Strategieën resp. Archivistiek.
 2. Diploma Archivistiek B is te verwerven als onderdeel van de bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie. De afgestudeerde ontvangt zowel het bachelordiploma MIC als het diploma Archivis tiek B. In de voltijdopleiding MIC volgt de student de minor Archieven + de beroepsvoorbereidende stage + de eindscriptie archivistisch inrichten. Het aandeel Archivistiek is 1,5 jaar ofwel 90 studiepunten.
  In de MIC-dt-opleiding volgt de student de specialisatie Archivistiek, beschikt over relevante archivistische werkervaring en schrijft een archivistische eindscriptie.

Kosten op jaarbasis
Het collegegeld voor collegejaar 2014-2015 bedraagt € 1.906.
Het instellingscollegegeld voor het collegejaar 2014-2015 bedraagt € 7.790. Dit tarief geldt voor studenten, die al in het bezit zijn van een hbo- of wodiploma.

Bijzonderheden
De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen.

Aantal studenten
In totaal volgen 200 MIC-studenten de specialisaties Digitale Media Strategie en Archivistiek.

Certificering
De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie (01-01-2012 tot 31-12-2017).

Opleidingsinstituut
Reinwardt Academie
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Dapperstraat 315
1093 BS Amsterdam
T 020-5277100
E info@rwa.ahk.nl
I www.reinwardtacademie.nl, www.reinwardtcommunity.nl

Specifieke opleiding en niveau
Bachelor Cultureel erfgoed (hbo)

Inhoud
De bachelor Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. De basis bestaat uit 2,5 jaar, waarin vakgebieden als Erfgoedtheorie, Cultuurgeschiedenis, Beheer en behoud, Informatiemanagement, Publiek, Tentoonstellen en Management aan bod komen. De laatste 1,5 jaar volgt de student een individueel studiepad met minor, afstudeerstage en afstudeeronderzoek. Voor het behalen van het diploma Archivistiek B volgen studenten de minor Archieven. De afstudeerstage en het afstudeeronderzoek zijn archivistisch van aard.
De minor is door het Platform Archiefonderwijs en -onderzoek ontwikkeld, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie), de Hogeschool van Amsterdam (Media, Informatie en Communicatie) en de Universiteit van Amsterdam (Erfgoedstudies: Archiefwetenschap).

Kosten op jaarbasis
Het wettelijke collegegeldtarief voor studiejaar 2014-2015 is vastgesteld op € 1.906.
Het instellingscollegegeld voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald, is voor studiejaar 2014-2015 vastgesteld op € 4.650.

Bijzonderheden
De bacheloropleiding Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. Het diploma Archivistiek B maakt onderdeel uit van het bachelordiploma Cultureel erfgoed.

Aantal cursisten
De bacheloropleiding Cultureel erfgoed kent een jaarlijkse instroom van 150 tot 180 studenten. De volledige opleiding telt circa 550 studenten. Jaarlijks verwacht de academie circa tien studenten op te leiden tot Archivaris B (in 2012 zijn de eerste twee archivarissen afgestudeerd, in 2013 waren dit er negen).

Certificering
De bachelor Cultureel erfgoed is in 2013 geaccrediteerd. In 2011 is de bachelor aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B. 

Opleidingsinstituut
SOD Next
Postbus 544
3440 AM Woerden
T 0348-485151
E info@sodnext.nl
I www.sodnext.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Management van Informatie (MI-Ba)
 2. Management van Informatie – Associate degree (MI-Ad)
 3. SOD-I
 4. VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer)
 5. Leergang Informatie Management
 6. Kwaliteitszorg Informatievoorziening
 7. Leergang Digitaal Documentbeheer
 8. Auditing en Informatiebeheer
 9. Zaakgericht Werken

Inhoud

 1. Een vierjarige deeltijdopleiding die opleidt tot hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De volgende thema’s komen aan bod: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management van organisatie en van verandering en professionele vaardigheden, zoals projectmanagement, advisering e.d.
 2. Een tweejarige deeltijdopleiding binnen het hbo-onderwijs. Met het Associate degree-getuigschrift kan men doorstromen naar de bacheloropleiding Management van Informatie en in twee jaar een bachelorgetuigschrift halen.
 3. SOD-I is de basisopleiding binnen het informatiebeheer. Het is een eenjarige opleiding in deeltijd. Tijdens de opleiding dient men te beschikken over een erkende leerwerkplek gedurende 20 uur per week. De opleiding bestaat uit 8 modules en een praktijkexamen op de leerwerkplek.
 4. De VVA-opleiding richt zich op het semi-statisch archiefbeheer. De opleiding behandelt primair de relevante aspecten van de vervaardiging van een archiefinventaris, maar gaat ook uitgebreid in op het bewerken van digitale archieven en het calamiteitenplan.
 5. In deze leergang is aandacht voor de volgende onderwerpen: recordsmanagement, information retrieval, ICT, kwaliteitszorg en klantgerichtheid.
 6. Wat is eigenlijk kwaliteit en hoe meet je het? Welk kwaliteitsniveau is gewenst voor de organisatie? En hoe handhaaf je de gewenste kwaliteit?
 7. De omslag van documentgericht naar procesgericht en de transformatie van een analoge naar digitale informatiehuishouding staan hierin centraal. De leergang Digitaal Documentbeheer geeft een breed inzicht in de veranderingen waar je als DIV’er mee te maken hebt op weg naar een digitale informatievoorziening!
 8. Auditing is de manier om de kwaliteit van het informatiebeheer (de informatieprocessen) te beoordelen en te borgen. De informatiespecialist draagt bij aan (het beheersen van) de kwaliteit van informatie. Ook de nieuwe Wet revitalisering generieke inspectie vraagt om een andere kijk op de kwaliteit van de informatievoorziening.
 9. Zaakgericht werken raakt steeds meer ingeburgerd in (overheids)organisaties. Het is een verandering van werkwijzen en methoden voor de hele organisatie, waarbij de informatievoorziening wel een belangrijke rol speelt.

Kosten op jaarbasis

 1. € 4.650 per jaar, plus boeken en arrangementkosten
 2. € 4.650 per jaar, plus boeken en arrangementkosten
 3. € 4.350 per jaar, plus boeken en mbo-4-modules (Nederlands, Engels en rekenen)
 4. € 3.250
 5. € 3.985
 6. € 1.285
 7. € 2.185
 8. € 1.285
 9. € 885

Aantal cursisten

 1. 80
 2. opgenomen in MI
 3. 70
 4. 40
 5. 25
 6. 15
 7. 27
 8. 32
 9. 45

Certificering

 • Management van Informatie is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-bachelor.
 • Associate degree Management van Informatie is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-Associatie degree.
 • SOD-I is CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCW).

Opleidingsinstituut
Split~Vision
St. Catharinastraat 1A-B
5611 JA Eindhoven
Postbus 2086
5600 CB Eindhoven
T 040-2063344
E info@splitvision.nl of marlie@splitvision.nl
I www.splitvision.nl/nl/opleidingen

Specifieke opleiding en niveau
Leergang Informatiemanagement, uitstroom hbo-niveau
1a Persoonlijk rendement
1b Digitale dienstverlening
1c Zaakgericht werken
1d Procesmanagement
1e Informatiemanagement
1f Verbinden van business, informatie en IT
1g Programma-, projectmanagement en communicatie
1h Integratie businesscasedag

Procesmanagement (mbo/hbo)
2a Procesmanagement
2b Procesoptimalisatie

Architectuur (hbo)
3a Enterprise Architectuur Management (EAM)
3b IT-Architectuur

Inhoud
Leergang Informatiemanagement
1a Persoonlijk rendement.
Op welke manier kunnen uw persoonlijke communicatie en motivatie het rendement verhogen. Leerstijlanalyse, enneagram en metaprofielen worden concreet.
1b Digitale dienstverlening
Vertalen van de doelstellingen van dienstverlening en doelgroepen naar de op te leveren resultaten met informatiemanagement. De zeven informatiedomeinen en groeiscenario’s worden met elkaar in verband gebracht t.b.v. de roadmap van de organisatie.
1c Zaakgericht werken
U richt het nieuwe zaakgericht werken duurzaam en gebruiksvriendelijk in met zowel generieke als specifieke processen, in relatie tot bestaande IT-systemen, zaaktypen etc. en landelijke standaarden.
1d Procesmanagement
Lean en mean (aan)sturen van processen voor taakvolwassen medewerkers gericht op resultaat. Hoe doe je dat? Om vervolgens vanuit die principes processen te ontwerpen afgestemd op jouw doelgroepen én de te gebruiken systemen.
1e Informatiemanagement
Oplossen van business- en IT-vraagstukken met informatiemanagement. Op welke manier zijn managementinstrumenten de basis voor de inrichting van I-systemen. En hoe sluit dit 100% aan op informatiebeleid, informatietaal, -structuren en -stromen.
1f Verbinden van business, informatie en IT
Logisch en beheersbaar aansluiten op elkaar van business, informatiemanagement en IT, met als doel eenduidige en gestandaardiseerde inrichting ervan vanuit de klant en de gewenste dienstverlening.
1g Programma-, projectmanagement en communicatie
Snel en goed, binnen de geboden middelen, resultaten kunnen bereiken. Impactanalyse, haalbaarheid en hoe maak je dé businesscase. Hoe ga je om met programma- en projectmanagement en hoe leg je hier een planmatige aanpak onder?
1h Integratie businesscasedag
Gezamenlijk uitwerken van twee concrete praktijkcases van twee deelnemende organisaties. U krijgt het advies mee naar huis.

Procesmanagement
2a Procesmanagement
Aandacht voor: positioneren van procesmanagement, werken met de I-Controler, visualiseren van schema’s, views, modelleringstechnieken, principes van procesmanagement, uitgangspunten KING en andere procesmethodieken.
2b Procesoptimalisatie
Aandacht voor: alle ins & outs van procesmanagement, procesverbetering, lean denken en werken, procesdenken vanuit klant, medewerker en systemen, optimaliseren bedrijfsprocessen en implementeren van het anders werken.

Architectuur
3a Enterprise Architectuur Management (EAM)

 • Visualiseren van architectuurplaten
 • Leren toepassen van shapes, modellen, ArchiMate, KING-concepten en diverse weergaven
 • Architectuurprincipes vanuit business, informatie en IT
 • Werken met metamodel en views m.b.v. I-Controler

3b IT-architectuur

 • Vastleggen en inrichten van I-Controler
 • Inrichten applicaties, koppelingen, velden en documentatie over inrichting en koppelvlakken
 • Uitwerken van licentieoverzicht
 • Investerings- en uitfaseringplaten

Kosten op jaarbasis
Leergang Informatiemanagement
Per lesdag € 430 p.p. incl. lunch (8 dagen)

Procesmanagement in relatie tot zaakgericht werken
2 lesdagen; € 895 p.p. incl. lunch

Architectuur
2 lesdagen; € 895 p.p. incl. lunch

Bijzonderheden
De leergang Informatiemanagement biedt een combinatie van theorie, praktijk en ervaring van de (gast)docenten. Van elke dag wordt een verslag/uitwerking gemaakt. Deze uitwerking wordt telkens de eerstvolgende dag aan het begin doorgenomen. Dit is een belangrijk leermoment en tevens verdieping.
Op de SharePointsite vinden deelnemers alle (relevante) documenten van de leergang. Zij kunnen deze gratis downloaden en aanvullen. Er wordt een boekenlijst aangeleverd.
Procesmanagement, architectuur en informatiemanagement zijn bij uitstek praktische dagen. Deze dag wordt ondersteund met de I-Controler en is daarmee gebaseerd op de combinatie van relevante theorie en praktijkervaring.
Bij de leergang en bij alle andere training maken wij gebruik van landelijke (en wereldwijde) standaarden: NEN, KING, Waterschapshuis, IPO, BPMN, Archi- Mate, e.d.
Iedere (gewezen) deelnemer kan zich vanaf 2012 aanmelden voor de besloten community waarin deelnemers kennis, ervaring en informatiemodellen gratis met elkaar delen, alsmede de kennis die Split~Vision opdoet in de adviespraktijk.

Aantal cursisten
Leergang informatiemanagement: 18 deelnemers
Procesmanagement: 12 deelnemers
Architectuur: 16 deelnemers

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd. 

Opleidingsinstituut
Universiteit Antwerpen
Informatie- en Bibliotheekwetenschap
Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
Venusstraat 35
B-2000 Antwerpen
I www.uantwerpen.be/ibw

Specifieke opleiding en niveau
Het postgraduaat Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW) is een universitaire opleiding. Je leert adequaat kennis en informatie te beheren, vaak met behulp van ICT. Tevens verwerf je de nodige competenties om een project of organisatie aan te sturen. Hierbij besteden we veel aandacht aan bibliotheken, maar ook documentatie- en informatiediensten komen aan bod.

Inhoud
Het IBW-curriculum is opgebouwd rond 5 clusters:
Cluster 1: Inleiding tot het vakgebied

 • Overzicht bibliotheekwezen en documentaire informatie
 • Juridische aspecten van informatie

Cluster 2: Structureren en terugvinden van informatie

 • Structurering van informatie
 • Information retrieval

Cluster 3: ICT in de documentaire informatie

 • Computer- en netwerktechnologie in de documentaire informatie
 • Bibliotheekbeheersystemen

Cluster 4: Management

 • Managementtechnieken in de documentaire informatie

Cluster 5: Keuzevakken (1 keuzevak uit de onderstaande lijst)

 • Digitalisering: productie, opslag en duurzaamheid
 • Erfgoedbeheer in bibliotheken
 • Uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken
 • Wetenschappelijke communicatie en wetenschapsevaluatie

Kosten op jaarbasis
Het inschrijvingsgeld wordt berekend op dezelfde manier als de studiegelden voor bachelors en masters aan de Universiteit Antwerpen. In academiejaar 2014-2015 betekent dit € 480,40 voor het voltijdse traject. Voor meer details: zie de website www.uantwerpen.be/ibw.

Bijzonderheden
De opleiding staat open voor iedereen met minstens één diploma van een professionele bachelor. Het postgraduaat kan voltijds in één academiejaar of halftijds in twee academiejaren worden gevolgd. Het programma bestaat uit 8 opleidingsonderdelen (45 studiepunten ECTS) en wordt jaarlijks aangeboden.
Het onderwijs krijgt vorm in interactieve hoorcolleges op twee vaste weekdagen: dinsdag en vrijdag.
Specifieke voorkennis wordt niet verwacht, behalve een algemene basis in computer- en IT-gebruik.
De doceertaal is het Nederlands, maar de docenten gaan uit van een goede (passieve) beheersing van het Engels met het oog op de verwerking van wetenschappelijke literatuur.
De colleges vinden plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.
Bijkomende en geactualiseerde informatie op: www.uantwerpen.be/ibw. Verantwoordelijke voor het postgraduaat IBW: Prof. dr. Pierre Delsaerdt (pierre.delsaerdt@uantwerpen.be).

Aantal cursisten
In 2013-2014: 81 studenten

Certificering
Wie alle examens met succes aflegt, ontvangt een getuigschrift van het postgraduaat in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap.

Opleidingsinstituut
Van Kaliber
Postbus 1016
2200 BA Noordwijk
T 071-3646421
E info@vankaliber.nl
I www.vankaliber.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Lean Management bij de overheid
 2. Opleiding tot interne lean-adviseur: Lean Management bij de overheid
 3. Workshop introductie zaakgericht werken.
 4. Zaakgericht werken Quiz
 5. Procesoptimalisatie voor SharePoint

Inhoud

 1. Aan de hand van de theorie, filmmateriaal, praktijkgerichte oefeningen toegespitst op administratieve organisatie en de lean-game wordt het Lean Management eigengemaakt en de voordelen voor de eigen organisatie duidelijk en toepasbaar uitgelegd.
 2. Na deze driedaagse training bent u in staat om werkprocessen in uw eigen organisatie te optimaliseren met behulp van de lean-methode. U leert de theorie van lean, toegespitst op overheidsprocessen, waarbij alle aspecten van lean aan de orde komen.
 3. De basisprincipes van zaakgericht werken uitgelegd. Wat is een zaak? Wat is een zaaktypencatalogus? Wat betekent zaakgericht werken voor u en uw organisatie? En waarom is zaakgericht werken belangrijk in het licht van samenwerking, fusies en ketenintegratie?
 4. U gaat aan de slag met zaakgericht werken? Hoe krijgt u uw medewerkers mee? Kennis en bewustwording van de impact van zaakgericht werken is een belangrijke stap. Wilt u de theorie en de impact van zaakgericht werken op een ludieke manier onder de aandacht brengen bij uw medewerkers?
 5. U leert hoe u op een pragmatische wijze uw bedrijfsprocessen optimaliseert en de voordelen van SharePoint en digitaal werken optimaal kan benutten.

Kosten op jaarbasis

 1. Incompany vanaf € 1.250 (max. 8 deelnemers, 1 dag)
 2. Incompany vanaf € 4.500 (bij max. 8 deelnemers, 3 dagen)
 3. vanaf € 500, 1 dagdeel
 4. € 500 (max. 15 deelnemers, 1 dagdeel)
 5. vanaf € 4.500 (bij max. 8 deelnemers, 3 dagen)

Aantal cursisten

 1. Aantal deelnemers in 2013: 30
 2. Aantal deelnemers in 2013: 12
 3. Aantal deelnemers in 2013: 130
 4. Aantal deelnemers in 2013: 150
 5. Aantal deelnemers in 2013: 0 (nieuw in 2014)

Certificering
Geen certificering.

Opleidingsinstituut
VHIC faculty
Polakweg 23
2288 GG Rijswijk
T 070-3194184
E faculty@vhic.nl
I www.vhic.nl

Specifieke opleiding en niveau
Leergangen:

 1. Leergang digitale informatiebeheerder (LI)
 2. Leergang aankomend recordsmanager (LARM)
 3. Leergang recordsmanager (LRM)
 4. Leergang specialist elektronische overheid (LeO) 

  Cursussen:

 5. De praktijk van digitaal zaakgericht werken
 6. Basiscursus informatiebeheer
 7. Archiefselectie
 8. Kwaliteitszorg en risicomanagement in de documentaire informatievoorziening
 9. SharePoint voor recordmanagers
 10. Ateliersessie digitaal informatiebeheer met behulp van de Recordsmanagement Tool
 11. Het opstellen van een handboek Digitale Vervanging

Inhoud

 1. Deze leergang leidt op tot het beroepsprofiel databeheerder. De leergang is operationeel ingericht met veel oefeningen en een sterke nadruk op de praktijk. Deze is uitermate geschikt voor als u uw kennis en vaardigheden wilt opfrissen en uw weg wilt vinden in de nieuwe digitale informatievoorziening. Ook is de leergang zeer geschikt voor de startende informatiebeheerder.
 2. Deze leergang leidt op tot het beroepsprofiel recordbeheerder volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. De LARM biedt cursisten in korte tijd alle beheersaspecten die nodig zijn om de veranderingen in de nieuwe digitale informatievoorziening vorm te kunnen geven.
 3. Deze leergang leidt op tot recordmanager/recordcoördinator, een strategische, leidende positie volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. Alle aspecten omtrent de visie, inrichting en implementatie van de informatiehuishouding komen aan bod, inclusief project- en verandermanagement!
 4. Deze leergang leidt professionals op die organisaties kunnen begeleiden en adviseren bij het implementeren van de elektronische overheid, het programma van de e-overheid.
 5. Deze cursus biedt praktische handvatten voor de omslag naar zaakgericht werken. Alle uitgangspunten, concepten, praktische vragen en gekozen oplossingen rondom zaakgericht werken komen uitgebreid aan bod.
 6. Een introductie in de theorie en praktijk van (digitaal) informatiebeheer. U leert terminologie, maar oefent ook. Oftewel: registreren en archiveren voor starters.
 7. U leert efficiënte methoden van waardering, selectie en behoud van informatie aan de hand van een selectielijst.
 8. Het verbeteren van de kwaliteit van informatiebeheer. Hoe schrijf ik een kwaliteitshandboek en hoe voer ik een interne audit uit? Hoe herken ik risico’s en maak ik daarin verantwoorde keuzes?
 9. Een praktische cursus over hoe u SharePoint in kunt zetten in uw informatiebeheer.
 10. De cursus leert u aan de hand van praktische scenario’s in een fictieve organisatie hoe u eenvoudig uw gemeenschappelijke schijven en mailboxen systematisch kunt structureren en opschonen.
 11. Wilt u overgaan op een digitale informatiehuishouding, dan dient u een Handboek Vervanging op te stellen conform de eisen van de Archiefinspectie. Deze cursus leert hoe dit te doen en waarmee rekening te houden.

Kosten

 1. € 3.950 (13 lesdagen)
 2. € 4.250 (14 lesdagen)
 3. € 4.450 (16 lesdagen)
 4. € 4.450 (17 lesdagen)
 5. € 795 (2 lesdagen)
 6. € 795 (2 lesdagen)
 7. € 995 (3 lesdagen)
 8. € 795 (2 lesdagen)
 9. € 695 (1 lesdag)
 10. € 695 (1 lesdag)
 11. € 795 (2 lesdagen)

Bijzonderheden
De VHIC faculty gaat uit van de NEN-ISO 15489 norm voor informatie- en archiefmanagement.
Alle cursussen en leergangen kunnen als in- of intercompanytraining worden gegeven.

Aantal cursisten
Leergang digitale informatiebeheerder: 24
Leergang aankomend recordsmanager (LARM): 106
Leergang recordmanager (LRM): 43
Leergang specialist elektronische overheid: 8

Certificering
Alle maatwerkopleidingen en open opleidingen dragen het kwaliteitskeurmerk van CEDEO. Bij de laatste audit ontving VHIC een klantenwaardering van 94%. Hiernaast is de VHIC Faculty ingeschreven in het Register Kort Beroeps Onderwijs (RKBO). VHIC is hiermee een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *