17 november 2016

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

image for Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening image

In het gehele land zie je initiatieven rond informatievoorziening ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een speciale opleidingenspecial samen.

In het gehele land zie je initiatieven rond informatievoorziening ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een speciale opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken.

Vergeleken met het overzicht van 2015 zijn er een aantal wijzigingen:

 • De afgelopen jaren was het de tendens dat er aanbieders afvielen, dit jaar hebben we er drie toegevoegd, te weten:
  – Bestuursacademie,
  – Disceru, en
  – Internationaal Management Forum (IMF). 
 • Zoals aangegeven in de vorige Od voert GO opleidingen vanaf 01-09-2016 het aanbod van de SOD-opleidingen uit. 

Omdat PBLQ (www.pblq.nl) ook opleidingen verzorgt (zoals ‘Strategisch omgaan met de Digitale Overheid’ en de ‘Master of Public Information Management’), is aangeboden om deze opleidingen op te nemen in het overzicht. Na herhaald verzoek is hier echter niet op gereageerd en trekken we de voorlopige conclusie dat PBLQ hier geen interesse in heeft.

Jaarlijks proberen we het opleidingenoverzicht zo actueel en overzichtelijk mogelijk te houden. Om meer specifieke informatie te verkrijgen over de opleiding kunt u het best contact opnemen met het desbetreffende instituut.

Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn natuurlijk welkom , en wel bij jeroen@jonkersenko.nl, of via twitter op @jonkersjeroen.

Opleidingsinstituut
Bestuursacademie
Postbus 447
1200 AK Hilversum
T 035-7604850
E info@bestuursacademie.nl
I www.bestuursacademie.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Informatiemanagement en Digitale Dienstverlening 
 2. Functioneel Beheer binnen de overheid 
 3. Hbo Functioneel Beheerder 
 4. Hbo leergang Functioneel Beheer 
 5. Procesmanagement binnen de overheid
 6. BiSL® Foundation 

Kosten
Alle tarieven staan op bestuursacademie.nl.

Bijzonderheden
De opleidingen en trainingen van Bestuursacademie Nederland staan meerdere malen per jaar ingepland op drie tot vijf leslocaties door heel Nederland. Kijk voor de meest actuele planning op de opleidingspagina’s op bestuursacademie.nl.

Aantallen cursisten

 1. 30-50 
 2. 20-40 
 3. Nieuw in het aanbod 
 4. Nieuw in het aanbod 
 5. Nieuw in het aanbod 
 6. Nieuw in het aanbod 

Certificering
De Opleidingen van Bestuursacademie Nederland zijn Cedeo-gecertificeerd. 

 

Opleidingsinstituut 
Dino 4 BV 
Postbus 43280
2504 AG Den Haag
T 06-34352443
E info@dino4.nl
I www.dino4.nl

Specifieke opleiding en niveau

 1. Programma Managementontwikkeling DIM (PMOD) 
 2. Leergang Adviseur Digitale Organisatie (LADO) 
 3. Leergang Aankomend Digitaal Informatiemedewerker(LADIM) 
 4. DINO4 Nieuwe DIV (incompanyprogramma)

Inhoud

 1.  Specifiek gericht op de leidinggevenden of (strategisch) adviseurs binnen het vakgebied van (documentair) informatiemanagement. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor het inspireren en motiveren van medewerkers. 
 2. Deze praktijkgerichte leergang is gericht op diegene die zich willen (door)ontwikkelen in de rol van adviseur in (documentair) informatiemanagement, werkzaam bij ICT-organisaties. Ontwikkelen van samenhangend inzicht en visie op de belangrijke thema’s in het vakgebied. 60% is theorie, 40% vaardigheden. Centraal staat de vertaalslag naar de eigen praktijk. Deelnemers lopen mee met de senior adviseurs (externe organisatie), en leveren tevens een kwalitatief informatieplan op. Er is een line-up van veertien docenten, die allen een specifieke expertise hebben. Met elke deelnemer wordt vooraf middels een intake een profielschets van de persoon en de organisatie gemaakt. 
 3. Deze praktijkgerichte basiscursus is bedoeld voor starters in het vakgebied of voor professionals die zich willen laten omscholen. De basiskennis en vaardigheden, die je nodig hebt om de nieuwe (adviserende) rollen (o.a. klantgericht werken, digitaal werken, recordsmanagement) in een digitale omgeving te kunnen vervullen, worden hierin aangeleerd. 
 4. Interactieve training gericht op medewerkers Informatiemanagement, die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. Deze incompanytraining bestaat uit zes tot negen dagdelen en is gericht op een hele afdeling. (Aantal deelnemers: 3 tot 30, afhankelijk van de afdeling). Afhankelijk van de groepssamenstelling, en inhoudelijk een combinatie van leergang 2 en 3. Voor een groot deel maatwerk, want volledig afgestemd op de situatie in de eigen organisatie.

Kosten

 1. € 3.450 (5 bijeenkomsten/dagen) 
 2. € 4.950 (14 dagen) 
 3. Op aanvraag 
 4. Afhankelijk van de situatie in de organisatie (offerte op basis van intake)

Aantallen cursisten

 1. Aantal deelnemers 2015/2016: 18 
 2. Aantal deelnemers 2015/2016: 32 
 3. Aantal deelnemers 2015/2016: 5 (Deze training gaat begin 2017 van start in een geheel vernieuwde opzet.) 
 4. Aantal deelnemers 2015/2016: 10

Certificering 
De opleidingen zijn niet gecertificeerd.

 

 

Opleidingsinstituut
DIOR Academy
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB Den Haag
T 070-8200628
E info@dior.nl
I www.dior.nl

Specifieke opleiding en niveau
Leergang Informatiemanagement/Informatiebeheer

 1. Leergang tot Medewerker Informatiedienstverlening 
 2. Leergang tot Recordmanager 
 3. Leergang tot Informatiemanager 

  Projectmanagement

 4. PRINCE2® Foundation (Partnership Centric en DIOR Academy) 
 5. Scrum/Agile

  Procesmanagement 

 6. Lean Six Sigma Orange Belt 
 7. Lean Six Sigma Green Belt 
 8. Lean Six Sigma Blue Belt 
 9. Lean Six Sigma Practitioner 
 10. BiSL Foundation

  SharePoint 

 11. SharePoint: Start! (Wat is SharePoint en hoe pas je het toe?) 
 12. To the Point met SharePoint! (tools en bouwstenen voor succesvolle implementatie)

  Informatiemanagement/informatiebeheer 

 13. Kwaliteitszorg en Auditing 
 14. Zaakgericht werken
 15. Waardering, selectie en vernietiging 
 16. Gemeentelijke selectielijst 
 17. Big Data! 
 18. Ontwikkelingen en trends in informatiebeheer 
 19. Informatiebeveiliging 
 20. Juridische en organisatorische consequenties digitaal werken 
 21. Wet- en regelgeving, normen en standaarden

  Trainingen 

 22. Training Spelling en grammatica 
 23. Training Mailen zonder fouten 
 24. Training Resultaatgericht werken en time management 
 25. Training Persoonlijke impact en Het merk IK 
 26. Training Digitaal bewustzijn 

Kosten
DIOR verwijst hiervoor naar de website.

Bijzonderheden
DIOR stelt op aanvraag incompanytrajecten samen met een op de organisatie afgestemd opleidingsaanbod.

Aantallen cursisten
Studentenaantal: 429

Certificering
De DIOR-opleidingen zijn CRKBO-gecertificeerd.  

 

 

Opleidingsinstituut
Disceru
Postadres: Nieuwe Haven 39
3291 GA Strijen
T 06-50734796
E info@disceru.nl
I www.disceru.nl

Specifieke opleiding en niveau
Leergangen

 1. Enterprise Input Management Solutions 
 2. Enterprise Output Management Solutions 
 3. Enterprise Content Management 
 4. Enterprise Records Management
 5. Business Process Management Masterclasses 
 6. Trends en Ontwikkelingen in Informatielogistiek 
 7. Zaakgericht werken 

Kosten
Alle tarieven staan op de website: disceru.nl.

Bijzonderheden
De leergangen en masterclasses van Disceru zijn praktisch ingericht. Ze worden gegeven door meerdere docenten die allen meer dan twintig jaar praktijkervaring hebben en nog dagelijks bij klanten advies- en consultancytrajecten uitvoeren. De leergangen en masterclasses worden als openbare leergang gegeven en zijn ook als inhuisversie beschikbaar. Aan elke leergang is een strategiewerkstuk verbonden dat direct kan worden opgepakt binnen de eigen organisatie.

Aantallen cursisten
In 2015:
In company: 20
Openbaar: 50

In 2016:
In-company: 50
Openbaar: 20

Certificering
De leergangen zijn gecertificeerd door Xplor Nederland en zijn onderdeel van het accreditatieprogramma van Xplor.  

 

Opleidingsinstituut
Doxis Informatiemanagers
Loire 126
2491 AJ DEN HAAG
T 070-3177172
E info@doxis.nl
I www.doxis.nl
Tw @DoxisInformatie

Specifieke opleiding en niveau

 1. DIV Game 
 2. De Nieuwe Gemeentelijke Selectielijst 
 3. Digitaal archiveren in de praktijk 
 4. De Zwerm – Verhaal over de virtuele samenleving 

Kosten
Geen opgave van kosten.

Aantallen cursisten

 1. Deze workshop wordt incompany aangeboden 
 2. Aantal deelnemers: 166 
 3. Deze workshop wordt incompany aangeboden 
 4. Nieuw in 2016 

Certificering
De opleidingen zijn niet gecertificeerd. 

 

Opleidingsinstituut
Erasmus Academie
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
T 010-4081839
E info@erasmusacademie.nl
I www.erasmusacademie.nl/idm
Tw @erasmusacademie

Specifieke opleiding en niveau

 1. Mastercourse informatie- en documentatiemanagement (hbo- en universitair niveau). 
 2. Mastercourse informatiemanagement (hbo- en universitair niveau). 

Inhoud

 1. Ontwikkel een strategie voor informatievoorziening en krijg inzicht in information governance. 
 2. ‘Cross-functionele’ kennis en leiderschap zijn essentieel voor uw toekomst. Het vertalen van de informatiebehoeften naar functionele eisen aan ICT-systemen kan hierbij van grote waarde zijn. (www.erasmusacademie.nl/gripopict). 

Kosten

 1. € 4.195 (vrijgesteld van btw) voor acht dagen. Hierbij zijn inbegrepen het cursusmateriaal, de dagarrangementen en de parkeerkaarten. 
 2. n.n.t.b. (vrijgesteld van btw). 

Bijzonderheden

 1. Startmaand: 25 november 2016 (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
 2. Startdatum onbekend (Erasmus Universiteit Rotterdam)

 

 1. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u gelegenheid uw casus te presenteren en te bespreken met de kerndocent van deze masterclass en uw medecursisten. De kerndocent is iedere opleidingsdag aanwezig en betrokken zodat hij zeer goed in staat is de persoonlijke casussen te begeleiden.
 2. Voor de start van de mastercourse dient u een eigen casus in van een ICT-project. U ontvangt hiervoor een speciaal format. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u gelegenheid uw casus te presenteren en te bespreken met de docent en uw medecursisten. Daarnaast bestaat steeds de mogelijkheid om de inhoud van de verschillende bijeenkomsten terug te koppelen en te vertalen naar uw casus om de wisselwerking tussen theorie en praktijk zo groot mogelijk te maken. 

Aantallen cursisten
(in 2015-2016:)

 1. 25 
 2. n.v.t. 

Certificering
Erasmus Academie is zowel CRKBO- als Cedeo-erkend. 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *