5 oktober 2023

Centrale opslag paspoortgegevens

image for Centrale opslag paspoortgegevens image

Het kabinet heeft het plan opgevat om alle gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van een paspoort of ID-kaart centraal op te slaan. Op dit moment slaan alle gemeenten de gegevens nog zelf decentraal op. Het plan kwam het kabinet op felle kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te staan. Het laat zich raden dat die kritiek vooral over privacybescherming gaat.

Om welke gegevens gaat het eigenlijk? In principe alle gegevens die ook op het paspoort en de ID-kaart staan. Denk dus aan vingerafdrukken, pasfoto’s, handtekeningen en burgerservicenummers. Het betreft heel gevoelige persoonsgegevens, waaronder biometrische gegevens. De AP stelt dat het opslaan van die gegevens een goudmijn is voor kwaadwillende hackers. Alle gevoelige gegevens van alle Nederlanders staan immers bij elkaar. Is men eenmaal binnen in dat systeem, dan staan alle data die men nodig heeft voor bijvoorbeeld identiteitsfraude netjes bij elkaar.

De AP wijst met name op het risico van hacken, maar ziet ook andere risico’s. Een centrale database geeft de rijksoverheid mogelijk te veel macht. De gegevens worden wellicht nu nog voor het doel van paspoortuitgifte opgeslagen en gebruikt, maar in de toekomst wellicht ook voor andere doeleinden (denk aan opsporing van overtredingen en misdrijven). Waarborgen om dat te voorkomen ontbreken vooralsnog.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 28: Microsoft Office 365. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *