2 juni 2023

Over informatie gesproken

image for Over informatie gesproken image

Tijdens het ECP Jaarfestival op 17 november 2022 is het manifest Over Informatie Gesproken overhandigd. Met dit manifest verklaren maatschappelijke organisaties en bedrijven dat ze de overheid willen helpen bij het verbeteren van de informatie-relatie. ‘Aan een relatie werken doe je samen,’ aldus de ambassadeur Eppo van Nispen tot Sevenaer.

Lucas Lombaers, directeur van het rijksbrede programma Open Overheid, nam het manifest in ontvangst uit handen van Eppo van Nispen tot Sevenaer. Lombaers is blij dat diverse maatschappelijke organisaties, ict-bedrijven en wetenschappers mee willen doen aan het herstellen van vertrouwen. Er is steeds meer de roep om te weten wat de maatschappelijke behoefte is aan informatie en hoe de overheid daar het beste op kan inspelen.

Lombaers staat aan het hoofd van een groot programma gericht op een open overheid, door het verbeteren van de informatiehuishouding van de rijksoverheid en het openbaar maken van overheidsinformatie. ‘Voor alle zeven oplossingsrichtingen in het manifest geldt dat er momenteel al heel veel gaande is en er volop ambities, initiatieven of ideeën zijn. Zaak lijkt dus vooral om slim te verbinden en ervoor te zorgen dat we elkaar weten te vinden en betrekken. Het is heel mooi dat we daar nu gezamenlijk een flinke stap in zetten.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 24: Goed informatiebeheer, we maken het te moeilijk. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *