19 maart 2024

Overheidsinformatie in hapklare brokken

image for Overheidsinformatie in hapklare brokken image

De gemeente Hoeksche Waard publiceert Woo-verzoeken waarover een besluit is genomen, plus de bijbehorende documenten. Een eerste stap, want eigenlijk zou je zulke informatie niet achteraf openbaar moeten maken, maar eerder, vinden Carin Vaassen (strategisch adviseur juridische zaken) en Monica van der Vlies (adviseur dienstverlening) van de gemeente.

‘We hadden het vrij snel op de rails,’ zegt Vaassen. ‘Inclusief een inhaalslag tot 1 januari 2019, toen de gemeente Hoeksche Waard ontstond na een gemeentelijke herindeling.’ Die inhaalslag betrof Wob-verzoeken. Van der Vlies: ‘Wob-verzoeken werden al gepubliceerd online. Net als de Woo-verzoeken gebeurt dat binnen het “Open Web concept” met behulp van open source software, in samenwerking met andere gemeenten. We gebruiken dus open standaarden, die elke gemeente kan toepassen.’

Waardering
‘We vragen aan indieners van een Woo-verzoek altijd of ze de informatie alleen voor zichzelf opvragen, of dat iedereen die mag zien,’ vertelt Vaassen. ‘In het laatste geval zetten we de informatie geanonimiseerd online.’ ‘Voor het anonimiseren hebben we slimme software,’ vult Van der Vlies aan. ‘De software leert gaandeweg zelf, waardoor het steeds beter gaat. Gegevens zoals namen en adressen worden weggelaten, maar ook bijvoorbeeld concurrentiegevoelige informatie. De originele, niet-geanonimiseerde versie blijft bewaard. Er gaat wel tijd in zitten, maar we krijgen veel complimenten hiervoor.’

Vaassen: ‘We plaatsen verzoeken die tot een besluit hebben geleid op een overzichtelijke manier online, zodat ze goed te vinden zijn. Ook publiceren we de documenten die bij het onderwerp horen. Gebruikers, maar ook andere gemeenten, tonen veel waardering voor onze aanpak.’

‘Andere gemeenten vragen vaak hoe we dat precies doen,’ gaat Vaassen verder. ‘Ze weten vaak niet goed waar ze moeten beginnen. Wij maken van de informatie als het ware hapklare brokken, die we online zetten.’ Van der Vlies snapt het probleem van andere gemeenten, en heeft een advies. ‘Je kunt wel eerst proberen om alles helder en precies te definiëren, maar dat lukt niet. Je kunt beter gewoon maar beginnen. Zoals zo vaak is 80 procent geen probleem, en 20 procent een hoofdpijndossier en ingewikkeld. Maar als je van tevoren alles wilt afkaderen, komt het niet van de grond. Begin maar, gaandeweg kun je het altijd bijstellen en verbeteren.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 33: KwaliteitsawardsLees hier verder

De inschrijving voor de Kwaliteitsawards 2024 is geopend! Verdient jouw organisatie de aanmoedigingsprijs? Schrijf je dan nu in via het aanmeldformulier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *