12 juli 2022

Participeren, niet consumeren

image for Participeren, niet consumeren image

Informatiehuishouding is een term die je de laatste tijd vaak hoort door niet-vakgenoten. Wat dat betreft, zie je dat de Wet open overheid en ook een parlementair onderzoek naar de kindertoeslagenaffaire een breder effect heeft. Sprak vroeger maar een beperkte club over onderwerpen als metadata, toegankelijkheid en kwaliteitszorg ten aanzien van informatiebeheer, tegenwoordig hoor ik ook geregeld bestuurders deze termen gebruiken. En dat is een positieve ontwikkeling.

In veel organisaties was het vaak moeilijk om informatiebeheer op de “strategische agenda” te krijgen. Tegenwoordig is het bijna een inkopper om de link ermee te maken. Maar ondanks deze positieve ontwikkelingen, vraag ik me toch geregeld af: welk effect heeft dit concreet binnen nu en 5 jaar? In welke mate worden we blij gemaakt met een dode mus en is de storm voor je het weet weer overgewaaid?

En mijn zorg ligt niet in eerste instantie bij de bestuurders. Natuurlijk worden prioriteiten gesteld en zijn er voor je het weet “nieuwe pijnpunten”. Nee, mijn zorg zit meer bij onze vakgroep. In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat collega’s op zoek zijn naar de goede praktijkverhalen en willen weten wat werkt, maar veel minder geneigd zijn om dit zelf te vertellen. Maar zolang er maar weinig collega’s iets willen delen, is er ook weinig om te leren. Hierbij gaat het vooral niet om de “succesverhalen”, maar wat mij betreft veel meer om de concrete praktijkverhalen waarbij kleine stappen worden gezet.

Mijn advies aan teammanagers is dan ook om bij teambeoordelingen de mate waarin zowel ervaringen binnen als buiten de organisatie worden gedeeld als een van indicatoren te gebruiken. Om ervaringen extern te delen, kun je zowel denken aan regionale sessies en webinars als deelnemen aan een podcast of een blog of artikel schrijven. Er zijn meerdere platforms waar je hiervoor terecht- kunt. Breng deze prikkel in bij je team- en afdelingsoverleg en stimuleer het gesprek om meer te participeren dan te consumeren. Ik ben benieuwd of iemand zijn ervaringen hierover wil delen.

*Dit artikel is geschreven door Jeroen Jonkers en verscheen oorspronkelijk in Od 21 in juni 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *