17 januari 2024

Perspectief van architectuur

image for Perspectief van architectuur image

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren te maken gehad met diverse incidenten die het vertrouwen van burgers in de informatiehuishouding van de overheid ernstig hebben geschaad. De beruchte toeslagenaffaire is slechts het topje van de ijsberg. Want daarnaast duurt bijvoorbeeld het beantwoorden van een Woo-verzoek gemiddeld 120 dagen langer dan wettelijk is toegestaan (Bitly.ws/32god). Om nog maar te zwijgen over het zwartlakken van vrijgegeven documenten. Als overheid slagen we er nog steeds niet goed in om onze informatiehuishouding op orde te krijgen.

Archiveren by design is erop gericht om overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken, vanaf de start. Maar dit levert in de praktijk nog niet de resultaten die we ervan verwachten. Welke rol speelt architectuur bij het borgen van duurzame toegankelijkheid? Wat is de uitdaging?

Wat is de uitdaging?

Versnipperde en niet-gestandaardiseerde informatiehuishouding zorgt voor problemen bij de Nederlandse overheid. Zowel wat betreft het informatiebeheer als de informatiestromen die nodig zijn om informatie in de juiste vorm op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. De uitdaging is primair om te zorgen dat de informatiehuishouding zodanig wordt ingericht dat informatie duurzaam toegankelijk is. Informatie moet vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig zijn. Het principe van archiveren by design is hierop gericht.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 32: Archiveren by design. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *