20 mei 2022

Podcast Digitaal Duurzaam

image for Podcast Digitaal Duurzaam image

Overheden gaan steeds meer digitaal werken. Het belang van digitale duurzaamheid neemt daarmee in een snel tempo toe. Maar wat is nu eigenlijk digitale duurzaamheid en wat betekent dat voor u? De centrale vraag bij digitale duurzaamheid is: hoe kunnen overheidsorganisaties eenmaal opgeslagen informatie zo bewaren en beheren dat deze informatie in de tijd gezien beschikbaar, toegankelijk, leesbaar en bruikbaar blijft?

De uitdagingen rondom digitale duurzaamheid ontstaan doordat apparatuur, programmatuur, bestandsformaten en opslagmedia die gebruikt worden bij het opslaan en lezen van informatie in de loop van de tijd veranderen of zelfs verdwijnen. Er is de afgelopen dertig jaar veel geïnvesteerd in digitalisering maar niet in het borgen dat vorm, inhoud, structuur, samenhang en gedrag van informatie(objecten) naar de toekomst toe geborgd is.

In deze podcast gaat Yvonne Welings, Sylvia Bakker en Kees Groeneveld in op het belang van Digitale Duurzaamheid, de valkuilen, de ontwikkelingen en aandachtspunten die er zijn om toe te werken naar een doordacht Digitaal Duurzaamheidsbeleid.

Bron: BREED

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *