12 september 2023

Poll over informatiesystemen by design

image for Poll over informatiesystemen by design image

Elke maand peilt de redactie van vakblad Od de mening van haar lezers.

De stelling van deze maand is:

Het klinkt logisch om informatiesystemen ‘by design’ in te regelen (zoals archivering of privacy by design), maar de praktijk is enorm weerbarstig en feitelijk verandert er niets. Eens/oneens en waarom?

Arjan Rijvers says

Eens, het aansluiten van adviseurs informatiebeheer bij de aanbestedingstrajecten voor nieuwe systemen wordt nog steeds als een onwenselijke complicatie van het proces gezien. Er worden stappen gezet maar weerbarstig is het zeker.

Wout says

Eens. Er verandert niets omdat de praktijk gebaat is bij handhaving van de bestaande situatie (IV is al complex en duur); kaders laten zich niet eenvoudig automatiseren; vertaling van generiek naar specifiek vraagt kennis bij ontwikkelaars/ontwerpers van het kader en dat moet in samenspraak met proces-/inhoudsdeskundigen worden toegepast op functionaliteit. Maar dan zo dat het in heel veel verschillende processen gebruikt kan worden en da’s duur en kost tijd en er spelen te veel belangen mee om het bij het oude te houden. Bottomline: te complex, te duur en daarom niet belangrijk genoeg voor de bestuurders om te investeren (+achterstand inhalen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *