16 april 2014

Profiteer, Profileer, Prioriteer

image for Profiteer, Profileer, Prioriteer image

Jaarboek 13 Profiteer, Profileer, Prioriteer - coverJaarboek 13 van de stichting SAP geeft een goed beeld van een tussenstand op het gebied van de inspectie in verandering, een mix van inspectie oude stijl en de recente vernieuwingen. Een gezonde mix om het vak opnieuw te overdenken, te bediscussiëren en verder te ontwikkelen.

Vijf hoofdstukken
Vergezicht

Jaarboek 13 Profiteer, Profileer, Prioriteer - coverJaarboek 13 van de stichting SAP geeft een goed beeld van een tussenstand op het gebied van de inspectie in verandering, een mix van inspectie oude stijl en de recente vernieuwingen. Een gezonde mix om het vak opnieuw te overdenken, te bediscussiëren en verder te ontwikkelen.

Vijf hoofdstukken
Vergezicht

 • Het object van archieftoezicht: het naar de letter en de geest van de voorschriften leven, borgt het geheugen. Met een pleidooi voor het werkproces of contextueel archiveren, wat nog niet in alle administraties zou zijn doorgedrongen.
 • Krijgen archiefinspecteurs kieuwen? Over de transformatie van archieftoezicht, waar informatie, het negenvlaksmodel, recordcontinuüm, CARP, three lines of auditing moeten bijdragen tot het bezweren van de crisis in ons vakgebied.
 • Toezicht houden en archiveren: bouwstenen voor leren en controleren.

De praktijk

 • Hoe toets je een e-depot? Amsterdamse ervaringen die hebben geleid tot de ED-3 publicatie, zie http://archiefwiki.org/wiki/Categorie:ED3.
 • De overbrenging van de Amsterdamse woningkaarten 1954-1989, met een interessante mix van regels GBA en privacy e.d.
 • Als de sirene gaat…; de rol van de archiefinspectie in de rampenbestrijding, waarin wordt gesteld dat veiligheidsregio’s wel investeren in informatievoorziening tijdens de ramp maar te weinig (net als informatieprofessionals) aandacht hebben voor informatiebehoud en recovery na de ramp.
 • Er staat een inspecteur voor de deur: inspectie en kwaliteitsonderzoek van de bestuurlijke archieven van de Universiteit van Amsterdam.
 • Psychologie en archiefinspectie, met een pleidooi voor zorgvuldiger archiveren ter voorkoming van frauduleuze wetenschappelijke publicaties.

Het bestel

 • Verantwoord verantwoorden. Over de verschuiving van verticaal naar horizontaal toezicht.
 • Oude wijn in ‘nieuwe schoenen’? Recente veranderingen in het archieftoezicht.
 • Archiefwettelijk toezicht van specifiek naar generiek.
 • Versterking horizontaal archieftoezicht.
 • Van Stofjas naar Kwaliteitsjas. Tien vragen bij Archiefwet artikel 32 lid 2 over het interne archieftoezicht.
 • Het College bescherming persoonsgegevens als toezichthouder.

Methoden en technieken

 • Van zeepbel naar kanonskogel… Normering van de gemeentelijke archiefinspectie.
 • Gemeentelijke archiefinspectie: pleidooi voor een nieuwe aanpak.
 • Over standaarden voor informatiebeheer.
 • Effe checken! Met een bijdrage over de kracht van checklisten, voor gebruik door inspecties en mogelijk in de toekomst door auditoren. 

Professionalisering

 • De leergang Operational Auditing en de praktijk van archiefinspectie.
 • Werkgroep Kwaliteitsmodel Archiefinspectie Professionaliseren Archiefinspectie: beter goed gejat dan slecht bedacht! Over het Manifest van BRAIN, de zeven vragen aan de gemeentesecretaris (2012) in relatie gebracht tot het INK-model, op weg naar het procesmodel voor archiefinspecties.

Stevig houvast
Het (nieuwe) toezicht biedt kansen. De artikelen zijn wat mij betreft verplichte kost voor de opleidingen van de informatieprofessional op tactisch/strategisch niveau. De zorgdrager zal volgens het nieuwe bestel vooral en allereerst bediend moeten worden door de informatieprofessionals (I&A en DIV). De inspectie is hierop een borging. De titel van de publicatie kan gemakkelijk worden onderschreven:

 1. Profiteer van toenemende informatiesamenleving en je vakmanschap.
 2. Profileer je in meerdere rollen en werk samen.
 3. Prioriteer, door de organisatie te lezen, zaken op te pakken die ertoe doen bij zorgdragers en door het vooraf – tijdig – handelen als de verandering gaande is, niet achteraf.

Voor de informatieprofessional die de regie pakt en de uitvoering steeds meer in de ‘lijn’ van de organisatie laat plaatsvinden, biedt de publicatie een stevig houvast om de informatiehuishouding ‘in control’ te houden of te brengen.

aplat@hermes-am.nlAndré Plat is redactielid Od.


* Profiteer, Profileer, Prioriteer – Gedachten en handreikingen voor professionalisering van het archieftoezicht: inspectie, ISBN/EAN 978- 90-71251-37-5, € 35. Bestellen: via http://www.kvan.nl/publicaties/sap/inspectie.php, Let op, de geboden korting tot oktober betreft wellicht oktober 2013, het moment van uitgave van de publicatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *