19 mei 2022

Duurzame toegankelijkheid van sociale mediacontent

image for Duurzame toegankelijkheid van sociale mediacontent image

Het project Sociale Media Archivering ondersteunt rijksorganisaties bij het duurzaam toegankelijk maken van sociale mediacontent.

Tijdens de eerste fase heeft het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) de kennis- en informatiepositie van de rijksoverheid verbeterd op het terrein van het archiveren van sociale media. Daarbij heeft RDDI het bureau ICTRecht gevraagd om juridisch advies over het veiligstellen en archiveren van sociale media-content door rijksorganisaties. Het eerste rapport is nu beschikbaar.

Dit rapport beantwoordt de vraag of de sociale mediacontent op accounts van bewindspersonen integraal kan worden veiliggesteld, om vervolgens binnen de totale hoeveelheid informatie de archiefbescheiden duurzaam toegankelijk te maken. Naast de Archiefwet wordt ook gekeken naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), art. 68 van de Grondwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees hier de belangrijkste punten uit het juridisch advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *