22 februari 2012

Publicatie van webcontent

image for Publicatie van webcontent image

Een artikel van De Ruijter op Frankwatching.com richt zich op de verantwoordelijken voor digitale (interne) communicatie. Die beroepsgroep houdt zich te weinig bezig met informatie. Vanuit informatiemanagement bezien kan dit betekenen, dat informatiemanagers zich misschien meer met digitale (interne) communicatie zouden kunnen bezighouden. Informatie vormt immers het fundament onder alle digitale communicatie. Op intranet – en internet – zijn content en informatie bovendien een en hetzelfde.

Een artikel van De Ruijter op Frankwatching.com richt zich op de verantwoordelijken voor digitale (interne) communicatie. Die beroepsgroep houdt zich te weinig bezig met informatie. Vanuit informatiemanagement bezien kan dit betekenen, dat informatiemanagers zich misschien meer met digitale (interne) communicatie zouden kunnen bezighouden. Informatie vormt immers het fundament onder alle digitale communicatie. Op intranet – en internet – zijn content en informatie bovendien een en hetzelfde.

Teveel content, te weinig structuur
De belangrijkste redenen voor onvindbaarheid van content op intranet, die in de discussie werden aangedragen zijn:

  • gebrek aan metadata (informatiestructuur);
  • gebrek aan naamconventies (contentbeleid);
  • gebrek aan degelijk onderhoud (contentbeheer);
  • teveel (irrelevante) content.

Waar in informatiemanagement bureaucratische processen vroeger het gevoel konden geven van onbeheersbaarheid van informatie, zien we in de digitale organisatie dat informatiestromen een nieuwe dimensie hebben gekregen. Waar voorheen de nadruk in informatieprocessen wellicht aan de aanbodzijde werd gelegd (en elke publicatie een weg langs diverse controlepunten diende af te leggen), zien we nu dat de dynamiek verschuift naar de vraagzijde. Waar vroeger beslissers en redacteuren de ontsluiting van informatie vertraagden, zien we tegenwoordig dat IT-zuilen de verbinding van informatie belemmeren. En dat gebruikers van informatie hierover klagen.

Meer (media)systemen is beter
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in systemen. Hoe meer mediasystemen er waren, hoe succesvoller het communicatiebeleid soms werd beschouwd. Meer was beter. Een nieuwe uitdaging voor informatieprofessionals – en dat zijn we tegenwoordig bijna allemaal als we werken achter een pc – is hoe we grip houden op alle informatie die in al die systemen wordt beheerd. Hoe kunnen we informatie effectief terugvinden? Zijn IT-systemen hiervoor het middel? Zijn systemen hierbij het doel? Of dienen we ook naar de informatie zelf te kijken?
De laatste bijna tien jaar is het geloof in software flink gegroeid. Toch hebben al die IT-systemen niet geleid tot meer samenhang en verband in de informatiehuishouding. Ook al draait er binnen die organisatie tevens een intranet, het informatieplatform bij uitstek van onze tijd. Het gegeven dat we op intranet vaak weinig kunnen vinden, heeft te maken met een combinatie van factoren. Er is bij de eigenaren van intranet vooral aandacht voor de etalages. En informatiemanagers, die werken in het informatiemagazijn, zijn dikwijls slecht aangesloten op intranetprojecten. In veel organisaties staat er een virtuele muur tussen mediamakers en informatiemanagers. Terwijl informatie en informatiegebruikers geen boodschap hebben aan dergelijke conventionele muren.

Kruisbestuiving
Het is tijd voor een betere kruisbestuiving tussen de – voorheen gescheiden – competentiegebieden informatiemanagement en (interne) communicatie. Alle communicatiecontent is per slot van rekening informatie. Het publiceren ervan is geen uitdaging meer. Er is dan ook eerder teveel dan te weinig content. Organisaties hebben tegenwoordig meer baat bij het organiseren ervan. Tijd dat informatiemanagers zich eindelijk eens actief mengen in digitale informatiediscussies. Alle hippe media van tegenwoordig zijn natuurlijk mooi, maar ze vervliegen als los zand als de informatie die erin omgaat nergens wordt verankerd en verbonden met andere informatie. Media verzuilen en verzanden. Het is de informatie die mensen verbindt. 

info@lucderuijter.nl, Luc de Ruijter is specialist digitale communicatie.
aplat@hermes-am.nl, André Plat redactielid Od.

Meer lezen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *