14 oktober 2021

Strategisch Beraad RDDI akkoord met BODO

image for Strategisch Beraad RDDI akkoord met BODO image

Het Strategisch Beraad van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) is akkoord gegaan met het Plan van Aanpak van het project Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO). Het project zal ook worden voortgezet in 2022.

Het project BODO richt zich op het opdoen van ervaringen met en het vergaren van kennis over het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief door organisaties binnen de Rijksoverheid. Het gaat daarbij niet alleen om het overbrengen zelf maar ook om het voldoen aan de randvoorwaarden om tot overbrenging over te kunnen gaan. 

De Archiefwet bepaalt dat organisaties binnen de Rijksoverheid na 20 jaar hun archieven overbrengen naar het Nationaal Archief. Lange tijd heeft dit uitsluitend betrekking gehad op de overbrenging van papieren archieven. Met de opkomst van digitale media sinds het eind van de vorige eeuw heeft dit ook betrekking gekregen op digitale archieven. De afgelopen jaren hebben, op beperkte schaal en min of meer op experimentele basis, de eerste overbrengingen van digitale archieven plaatsgevonden. Aangezien dit vanuit de Archiefwet nog niet is verplicht wordt dit ‘vervroegde overbrenging’ genoemd. 

De komende jaren zullen de eerste rijksorganisaties de digitale archieven verplicht gaan overbrengen. Met de beoogde nieuwe Archiefwet zal de overbrengingstermijn terug worden gebracht van 20 naar 10 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *