27 februari 2023

Ruim baan aan de informatie­professional

image for Ruim baan aan de informatie­professional image

De eerste uitgave van het blad Overheidsdocumentatie is van januari 1947. Maar een maand eerder, in december 1946, was er al een nulnummer gemaakt. Toen werd namelijk de overgang van het maandblad Gemeentelijke Documentatie en secretarie-organisatie naar het nieuwe blad Od gevierd. Een belangrijke stap, want de samenwerking tussen de studieclub voor gemeentelijke documentatie en de studiekring voor overheidsdocumentatie van het Instituut voor Bestuursweten­schappen werd hiermee een feit. Samen met de Vereniging voor Documentaire informatie­voorziening en Administratieve Organisatie (SOD) voeden zij het blad vanaf dat moment met informatie.

De brede basis vanuit het vakgebied is belangrijk, zeker als we lezen dat het Koninklijk Besluit van 24 september 1823 (nummer 7) inzake de ordening van archieven niet wordt nageleefd. Toegang tot overheidsinformatie is een essentiële sleutel voor een betrouwbare overheid. In de woorden van de toenmalige voorzitter, de heer J. Boon: ‘Overheidsdocumentatie en administratieve organisatie beïnvloeden elkaar wederkerig.’

Regisseur
In 2017 startte de nieuwe KNVI, een samengaan van de Ngi-NGN, de KNVI en de SOD. De KNVI is daarmee een groot en onafhankelijk platform geworden voor vakgenoten, geïnteresseerden en belanghebbenden op het gebied van informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie. De vereniging SOD past daar helemaal in, zeker omdat het vakgebied van de SOD zich door de jaren heen ontwikkeld heeft tot een kennisnetwerk voor informatie- en archiefmanagement. De archiefspecialist is steeds meer een (proactief) regisseur geworden met een belangrijke rol in een digitale wereld.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 21: Arbeidsmarkt in beweging. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *