26 juni 2020

Samenwerking met startups biedt kansen aan daadkrachtige overheid

image for Samenwerking met startups biedt kansen aan daadkrachtige overheid image

De klassieke werkwijze van de overheid om complexe problemen aan te vliegen is door intern denkkracht te organiseren. De genoemde complexiteit en de snelheid die gewenst is om met antwoorden te komen, vragen echter om een fundamenteel andere werkwijze. In het kader van Startup in residence nodigt de overheid startups uit om mee te denken en mee te werken. Startups zijn jonge bedrijven die vaak op creatieve wijze te werk gaan. Het voordeel is hun beweeglijkheid en flexibiliteit waardoor zij snel nieuwe innovatieve producten kunnen ontwikkelen.

Kansen

De klassieke werkwijze van de overheid om complexe problemen aan te vliegen is door intern denkkracht te organiseren. De genoemde complexiteit en de snelheid die gewenst is om met antwoorden te komen, vragen echter om een fundamenteel andere werkwijze. In het kader van Startup in residence nodigt de overheid startups uit om mee te denken en mee te werken. Startups zijn jonge bedrijven die vaak op creatieve wijze te werk gaan. Het voordeel is hun beweeglijkheid en flexibiliteit waardoor zij snel nieuwe innovatieve producten kunnen ontwikkelen.

Kansen

Het doel van het programma Startup in residence is tweeledig. Enerzijds leren landelijke en decentrale overheden met het programma om meer open te staan voor de werkwijzen van startups door te experimenteren met samenwerking. Anderzijds doen startups ervaring op in het werken aan publieke opgaven. Zo krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen gestalte. De vijfdelige MOOC Overheid opent deuren voor startups leert ambtenaren wat voor kansen samenwerking met startups kan bieden en welke rol dit programma daarin speelt. Ook komt aan bod welk succes is behaald met de eerste samenwerkingen.

Pakketkluizen

Een van die eerste samenwerkingen vindt plaats in Zuid-Holland. De dichtbevolkte provincie slibt langzaam dicht. Het groeiend aantal bestelbusjes dat pakketjes bezorgt draagt niet bij aan een goede doorstroom. Om dat te verminderen installeert de provincie samen met EVAnet slimme pakketkluisjes op OV-knooppunten of bushaltes. Bezorgdiensten hoeven niet alle huizen langs, maar kunnen alle pakketjes in één keer op een station achterlaten. De consument opent met een code het kluisje waarin zijn pakketje ligt en vervolgt zijn weg naar huis. 

De MOOC Overheid opent haar deuren voor startups start 2 juli. Aanmelden voor deze gratis MOOC kan via www.omooc.nl. Bekijk de introductievideo: https://www.youtube.com/watch?v=uIFrhmqwGLU

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *