29 september 2015

Serious Ambtenaar 2015

image for Serious Ambtenaar 2015 image

Een vast onderdeel van de actie is dat drie 3FM DJ’s zich zes dagen lang zonder eten laten opsluiten in het Glazen Huis. Tijdens deze non-stop uitzending draaien zij verzoekplaatjes tegen betaling.
Serious Request trekt meer dan 12 miljoen kijkers en luisteraars. Het Glazen Huis is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot het grootste multimediale evenement van Nederland. Met de inkomsten die door dit mooie initiatief worden gegenereerd, wordt ieder jaar een nieuw doel ondersteund.

Een vast onderdeel van de actie is dat drie 3FM DJ’s zich zes dagen lang zonder eten laten opsluiten in het Glazen Huis. Tijdens deze non-stop uitzending draaien zij verzoekplaatjes tegen betaling.
Serious Request trekt meer dan 12 miljoen kijkers en luisteraars. Het Glazen Huis is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot het grootste multimediale evenement van Nederland. Met de inkomsten die door dit mooie initiatief worden gegenereerd, wordt ieder jaar een nieuw doel ondersteund.
Een kritische lezer van ons blad zou zich kunnen afvragen wat de toegevoegde waarde is om hierover in Od te berichten. Dat is een terechte vraag en die zullen we aan het einde van dit artikel toelichten.

The Next GenerationHet doel voor editie vijf
Het moge duidelijk zijn dat een initiatief als Serious Ambtenaar niet kan zonder de bereidheid van organisaties om dit jaarlijks te organiseren. Dit jaar werd op 1 juli, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Sint-Joris Doele in Schiedam, officieel bekend gemaakt dat onder andere collega’s van BECIS en de Nederlandse Vereniging Voor Burger zaken (NVVB) de uitdaging hebben aangenomen voor het organiseren van Serious Ambtenaar 2015. Beide organisaties nemen hierbij het stokje over van de gemeente Schiedam. Deze gemeente wist voor deze vierde editie ruim 750.000 euro bijeen te verzamelen voor het doel Hands off our girls. Het doel waar Serious Ambtenaar editie vijf geld voor zal inzamelen is intussen bekend: The next generation. De DJ’s in het Glazen Huis zullen zich in december 2015 samen met Nederland inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen om kinderen en jongeren in oorlogsgebieden te helpen en een toekomst te bieden. In de week voor kerst vragen 3FM en het Rode Kruis aandacht voor jongeren die moeten overleven onder de meest extreme omstandigheden in Syrië, Zuid-Soedan, Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek en Gaza/Westelijke Jordaanoever. De jeugd verdient een toekomstperspectief, maar daarvoor is wel opleiding en persoonlijke ontwikkeling nodig. In gebieden die geteisterd worden door conflicten kunnen bijna 50 miljoen kinderen en jongeren niet of niet regelmatig naar school of een beroepsopleiding volgen. In Syrië en Zuid-Soedan bijvoorbeeld krijgen 6,2 miljoen kinderen en jongeren geen onderwijs. Lesmateriaal is niet beschikbaar, er is geen geld voor scholing en scholen zijn verwoest. Kinderen moeten primair overleven of helpen mee het gezin van voedsel te voorzien.
(Jong) volwassenen en kinderen raken gewond, worden invalide, ze sterven, moeten vluchten of raken gescheiden van familie. Het dagelijks leven is volledig ontwricht. Inkomen en basisvoorzieningen zijn niet voor handen. Ook ontbreekt het vaak aan infrastructuur; scholen en ziekenhuizen zijn verwoest of gesloten.

Specifiek met deze editie wil het Rode kruis deze kinderen en jongeren helpen door hen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hen de mogelijkheid te bieden vaardigheden te leren die ze op school, in een vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt kunnen toepassen. Engels, Arabisch, wiskunde en ICT-lessen zijn voorbeelden. Ook worden er specifieke trainingen ingezet, waarmee jongeren beter de stap naar de arbeidsmarkt kunnen maken, werkervaring kunnen opdoen en hun eigen geld kunnen verdienen. Voorbeelden zijn naaitrainingen, een opleiding tot kapper of elektricien, of een basisopleiding waarin wordt geleerd hoe je een winkel begint of een mobiele telefoon repareert.

Waar wordt het geld specifiek voor gebruikt?
In crisisgebieden levert het Rode Kruis in eerste instantie noodhulp, medische zorg en opvang. Maar het Rode Kruis wil jongeren ook zoveel mogelijk perspectief op een betere toekomst geven. Om die reden zamelen we met 3FM Serious Request 2015 geld in. Het Rode Kruis empowert jongeren door mogelijkheden te bieden, zoals een opleiding, vaktraining en een basis waarmee in levensonderhoud voorzien kan worden. Hierdoor kunnen jongeren zich ontwikkelen en bijdragen aan de toekomst van hun omgeving.

Ook DIV bevindt zich in een crisis en kan alle hulp gebruiken
De analogie gaat wat te ver, maar ook de DIV bevindt zich binnen verschillende organisaties in een crisis en dan is elke hulp meer dan welkom. En wat is er dan mooier dat deze hulp in de vorm komt van ervaren vakgenoten van andere overheidsorganisaties die met een frisse blik belangeloos voor je aan de slag gaan en ondersteuning geven aan bijvoorbeeld het opstellen van een ingewikkelde advies aanvraag, een projectaanpak, een selectielijst, een quickscan, enz., enz.
Hierbij willen we de lezers van Od uitnodigen om zich in te zetten voor het goede doel van Serious Request 2015 The Next Generation, middels Serious Ambtenaar!!!! Dit kan als opdrachtgever, als vrijwilliger of ambassadeur. Houd de website (www.seriousambtenaar.nl) en social media in de gaten voor meer informatie.

Wat is Serious Ambtenaar nu precies?
Serious Ambtenaar heeft als doel om jaarlijks zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 3FM Serious Request, het Glazen Huis. Om een zo groot mogelijk geldbedrag te kunnen overhandigen aan het Glazen Huis worden vanuit dit concept zowel medewerkers binnen de (semi-)overheid als medewerkers die raakvlakken hebben met de overheid, en organisaties gestimuleerd om met dit initiatief mee te doen. De enthousiaste medewerkers zetten hun expertise belangeloos twee dagen in en de opdrachtgevers worden gevraagd een adviesopdracht in te dienen/uit te zetten en in het verlengde hiervan € 5000 te doneren aan 3FM Serious Request. De vrijwilligers zullen vervolgens werken aan het oplossen van de uitgezette adviesopdracht.

Heb je aanvullende vragen, mail dan gerust naar info@seriousambtenaar.nl of meld je direct aan via de website www.seriousambtenaar.nl!

hanscordfunke@becis.nl, Hans Cordfunke is directeur van BECIS.
Edwin.Driessen@afm.nl, Edwin Driessen is redactielid van Od.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *