1 januari 2011

SOD: Een visie van SOD-Opleidingen

image for SOD: Een visie van SOD-Opleidingen image

De ambtenaren van morgen werken ketengericht in interne en externe samenwerkingsverbanden die voortdurend wisselen. Kennis, kunde en relaties worden daar ingezet waar ze nodig en relevant zijn. Informatievoorziening voorziet in de beschikbaarheid van de juiste informatie voor de juiste mensen op de juiste tijd en in de juiste vorm en maakt zo effectieve besluitvorming mogelijk. De kwaliteit van informatievoorziening is in sterke mate bepalend voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en de vertrouwensrelatie tussen overheid en burger.

De ambtenaren van morgen werken ketengericht in interne en externe samenwerkingsverbanden die voortdurend wisselen. Kennis, kunde en relaties worden daar ingezet waar ze nodig en relevant zijn. Informatievoorziening voorziet in de beschikbaarheid van de juiste informatie voor de juiste mensen op de juiste tijd en in de juiste vorm en maakt zo effectieve besluitvorming mogelijk. De kwaliteit van informatievoorziening is in sterke mate bepalend voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en de vertrouwensrelatie tussen overheid en burger. Waardevolle informatie is informatie die de organisatie en de samenleving optimaal ten goede komt. Dat vraagt om informatie die:  • rijksbreed op orde is (dus waarvan de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid geborgd is);

  • overheidsbreed doelmatig is en doeltreffend beheerd wordt;

  • overheidsbreed optimaal is, dus zoveel mogelijk gedeeld informatiegebruik.

Een toekomstgerichte informatievoorziening faciliteert en ondersteunt innovatieve werkwijzen zoals zelfsturing, co-creatie, het delen en exploiteren van relaties, informatie en kennis. En draagt bovendien bij aan de participatie van goed geïnformeerde burgers, transparantie en de verantwoording van rechtmatig handelen.


Vijf postings
Hoe de visie te realiseren in een landschap van technische mogelijkheden die steeds verandert en zich ontwikkelt? Met verwachte en gewenste veranderingen in de organisatie en de primaire processen?


De visie kent ‘ijkpunten’; principes, die aansluiten bij overheidsbrede kaders zoals de Baseline Informatiehuishouding, de Nederlandse OverheidsReferentie Architectuur (NORA) en de eisen vanuit Nederland Open in Verbinding. De visie valt uiteen in vijf algemene principes op het gebied van organisatie en (verander)management in relatie tot informatievoorziening. Deze principes bieden we de komende tijd in vijf verschillende postings ter discussie aan op diverse social media-platforms (BREED, SOD-Online, Ambtenaar2.0, LinkedIN en Share2Connect). SOD-Opleidingen ziet uit deze vijf principes een tweetal consequenties ontstaan voor de DIV’er van de toekomst. Ook deze bieden wij bij ter discussie aan.


De analyse op ‘ons’ vakgebied delen wij graag met al onze vakgenoten (in een zo breed mogelijke context en een zo breed mogelijk perspectief). Hiermee hopen wij een brede discussie (dialoog) op te starten over de principes en de gevolgen hiervan voor de (D)IV’er. Het resultaat van deze dialoog vol aanscherpingen en verfijningen moet leiden tot een herkenbare, ambitieuze en tegelijkertijd realistische visie. Een visie die door ons allen is neergezet en wordt gedragen!


Dus ga naar je favoriete platform en meng je in de discussie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *