1 januari 2011

SOD: Tijd voor een vernieuwde SOD-I Opfriscursus

image for SOD: Tijd voor een vernieuwde SOD-I Opfriscursus image

Trouwe lezers van Od zijn de laatste tien jaar in bijna elke aflevering van dit blad wel een artikel tegengekomen, waarin op deze veranderingen wordt gezinspeeld. Toch hebben DIV’ers in de dagelijkse praktijk van hun werkzaamheden lang niet altijd heel veel gemerkt van die veranderingen. Nog steeds regeert de postzak in veel organisaties de dagelijkse praktijk van de registratiewerkzaamheden. De dag start met het registreren van de binnenkomende post en eindigt met het ophalen van de post door een medewerker van het postbedrijf.

Trouwe lezers van Od zijn de laatste tien jaar in bijna elke aflevering van dit blad wel een artikel tegengekomen, waarin op deze veranderingen wordt gezinspeeld. Toch hebben DIV’ers in de dagelijkse praktijk van hun werkzaamheden lang niet altijd heel veel gemerkt van die veranderingen. Nog steeds regeert de postzak in veel organisaties de dagelijkse praktijk van de registratiewerkzaamheden. De dag start met het registreren van de binnenkomende post en eindigt met het ophalen van de post door een medewerker van het postbedrijf. Ook de archivering vindt in ontelbare organisaties nog in papieren dossiers plaats. De veranderingen die in dit blad vaak als een revolutie zijn aangekondigd, voltrekken zich in de praktijk veel vaker als een evolutie. Toch doen organisaties sinds kort een steeds sterker beroep op het verandervermogen van documentaire informatieverzorgers. Nieuwe wetgeving zoals de Wabo vraagt meer dan tevoren een digitale aanpak van de werkzaamheden. Nieuwe afspraken rond substitutie maken digitale bewaring steeds vaker tot norm. Nieuwe software zoals een zaaksysteem vraagt een andere aanpak van de documentontsluiting.

OD januari 2011, blz. 31

Waarom een opfriscursus
De SOD-I-opleiding geldt sinds haar ontstaan als toetssteen voor de kennis en vaardigheden die een DIV’er moet hebben. De laatste jaren heeft de opleiding zelf een forse ontwikkeling doorgemaakt zodat nieuwe DIV’ers de vaardigheden hebben die moderne overheidsorganisaties van ze verwachten. Daardoor kan de SOD-I-opleiding van wat langer geleden qua diploma wel vergeleken worden met een opleiding van nu, maar zijn de inhoudelijke verschillen fors. De SOD-opleiding was vroeger met name kennisgericht.
Tegenwoordig ligt de focus meer op het aanleren van vaardigheden en vooral het ontwikkelen van competenties.
Moderne organisaties verwachten een moderne DIV’er. Hij moet immers een belangrijke spil zijn in de digitale informatiebemiddeling. Natuurlijk is registreren en archiveren nog steeds belangrijk, maar een moderne DIV’er moet meer kunnen. Hij moet bijvoorbeeld kunnen meedenken over de opbouw van informatiesystemen, over werkprocessen en zaken, over mogelijkheden om documenten direct bij de bron digitaal op te slaan.
Om het gat tussen de oude SOD-I en de nieuwe opleiding te dichten heeft SOD-Opleidingen haar Opfriscursus SOD-I helemaal vernieuwd. In zes lesdagen krijgt een cursist de gelegenheid om zijn oude, maar waardevolle, SOD-I-diploma van een upgrade te voorzien.

Nieuwe competenties
Deze cursus helpt de kennis die de cursist vroeger heeft opgedaan zodanig op te frissen dat hij beter kan werken aan zijn rol als nieuwe DIV’er. Daarbij is er ruim aandacht voor de toepasbaarheid van deze kennis in de nieuwe ontwikkelingen.
Er worden werkwijzen gekozen waarmee u kritisch leert te kijken naar het functioneren van uw eigen DIV-afdeling. Ook de relatie van DIV met andere organisatieonderdelen zoals ICT, informatieontwikkeling en de vakafdelingen komt aan de orde.
Het ontwikkelen van de competenties die vroeger wat meer onderbelicht bleven, zoals presenteren, samenwerken, vergaderen, maakt volop onderdeel uit van het programma. Ook de toepassing, ontsluiting en eventuele archivering van moderne hulpmiddelen zoals Wiki’s en social media komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen met nieuwe hardware zoals Tablet PC’s en scanners. Eén docent met brede ervaring als consultant en docent op het hele DIV-vlak begeleidt de studenten gedurende de gehele cursus. De cursus biedt ruime mogelijkheden om in te spelen op ontwikkelingen bij de organisaties waar de studenten werkzaam zijn. Daardoor krijgen studenten niet alleen de gelegenheid van elkaars situatie te leren, maar ook om elkaar te stimuleren nieuwe wegen te zoeken en bestaande competenties te versterken.
Dus voor iedereen die vóór 2005 zijn SOD-I-diploma heeft behaald, biedt deze Opfriscursus de mogelijkheid om:

  • de competenties weer up-to-date te krijgen met de huidige vereisten;
  • de huidige positie binnen de informatievoorziening te verstevigen;
  • een beter toekomstperspectief binnen de informatievoorziening te krijgen;
  • zich voor te bereiden op de volgende stap binnen de informatievoorziening of -loopbaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *