1 augustus 2010

SOD: ‘Zaken op orde, een goede zaak’

image for SOD: ‘Zaken op orde, een goede zaak’ image

Thema

Thema
Zaak- en procesgericht werken staat voor een betrokken, efficiënte en integere behandeling van zaken die de burger bij de overheid aankaart. Zaak- en procesgericht werken is een ‘must’ om dienstverlening aan burgers en bedrijven, maar ook toezicht en handhaving, structureel te verbeteren en efficiënter en goedkoper te laten verlopen. De rol van de (documentaire) informatiemanager is cruciaal. Als niet op het juiste moment, de juiste informatie voor de behandeling van een zaak beschikbaar is, stagneert het proces. Als bij zaken overbodige informatie wordt opgeslagen, raken informatiekanalen en archieven verstopt en wordt informatiebeheer onbetaalbaar. Met zaak- en procesgericht werken wordt zowel een kwaliteits- als een efficiencyslag gemaakt. Het normenkader dat vastligt in de baseline Informatie op Orde moet ook op het documenteren van zaken worden aangelegd. Omgaan met privacygevoelige informatie is in het zaakgericht werken een bijzonder aandachtspunt. Zaakgericht werken brengt diverse voordelen met zich mee ten opzichte van de traditionele werkwijze. De dienstverlening wordt verbeterd doordat burgers en bedrijven snel en eenduidig antwoorden zullen krijgen en 24 uur per dag, 7 dagen per week, toegang hebben tot actuele statusinformatie van ‘hun’ zaken. Voor de interne organisatie brengt de werkwijze kostenverlaging, risicobeperking, betere samenwerking en tijdsbesparing met zich mee.

Organisatie en sprekers
Behalve door de SOD wordt aan dit belangrijke congres medewerking verleend door onder andere de VNG, het Kennisprogramma Digitale Infrastructuur (KennislLab ICTU) en onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacybescherming. Het programma wordt in augustus verspreid met nadere informatie over de invulling ervan.

Dagvoorzitter is Joost Cox, voorzitter SOD, voorzitter OZO-netwerk, lid VNGarchiefcommissie en gemeentesecretaris van de gemeente Alkmaar. Sprekers zijn dhr. H. Polman, burgemeester van Bergen op Zoom en voorzitter van de VNG-commissie GDI, dhr. H. Butter van het kennisprogramma Digitale Infrastructuur en KennisLAB (ICTU), dhr. J. van der Waal, kwartiermaker Implementatie van Kinggemeenten, dhr. E. ter Beek, medewerker e-dienstverlening van Kinggemeenten en dhr. F. Kuitenbrouwer, oud-recensent NRC Handelsblad.

Neem een collega mee!
De behandelend ambtenaar wordt steeds afhankelijker van apparatuur en programmatuur. Hij/zij werkt straks ketengericht in interne en externe samenwerkingsverbanden die voortdurend wisselen. In het kader van ‘binden door verbinden’ willen wij ook de medewerkers in het primaire werkproces, de behandelend ambtenaren, procesmanagers en processpecialisten van harte uitnodigen voor deelname aan dit congres. Indien u een collega meeneemt krijgt uw collega 50% korting!
Het congres is ook interessant voor

  • Hoofden I&A, DIV, Informatie- en procesmanagement, Archief;
  • Medewerkers DIV, Zaak- en dossierbeheer;
  • IT-architecten, medewerkers AO;
  • Adviseurs DIV/DM, digitalisering;
  • Project- en programmamanagers e-Government, elektronische dienstverlening

Inschrijving
Tarieven (inclusief lunch):

Niet leden €195,-
Leden met uitgebreid lidmaatschap gratis
Leden met beperkt lidmaatschap €175,-
Leden van het OZO-netwerk €175,-
‘Binden door verbinden’: Indien u een collega meeneemt krijgt uw collega 50% korting! €100,-

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via: http://www.sod-opleidingen.nl/info.php?cursus_id=102

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *