24 maart 2021

Strategische partners maken KIA sterker

image for Strategische partners maken KIA sterker image

Het Kennisnetwerk Informatie en Archief is sinds de start in 2017 uitgegroeid tot een veelgebruikte samenwerkingsruimte voor informatie- en archiefprofessionals. Datzelfde jaar werd er tussen het Nationaal Archief, als facilitator en budgetbeheerder van KIA, en de beroepsorganisatie KVAN/ BRAIN een samenwerkingsovereenkomst over KIA gesloten. Daarmee werd KVAN/BRAIN, net als het Nationaal Archief, strategisch partner van KIA. In 2020 volgde de VNG en kwam er een conceptovereenkomst met de KNVI gereed. Ten slotte is binnen het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) het strategisch partnerschap met KIA in serieuze overweging.

Waarom steken we energie in deze institutionele samenwerking? Simpel:

  • vanwege de overtuiging dat een sterke community belang heeft bij de aanwezigheid van meerdere “dragende” partijen;
  • we zo met elkaar kunnen werken aan de versterking van uitvoeringskracht van de archieffunctie bij overheden en archiefinstellingen;
  • ieder zo profiteert van elkaars zienswijzen, ervaringen en kennis, over institutionele grenzen en overheidslagen heen;
  • we zo met elkaar de vaak beperkt beschikbare expertise benutten en voorkomen dat het wiel meer dan eens wordt uitgevonden.

Op dit moment stelt de Stuurgroep KA programmalijnen vast, waarbinnen de partners nadrukkelijk verantwoordelijkheid nemen voor het voorstellen en uitvoeren van projecten die prioriteit hebben gekregen. Deze prioriteiten vullen de voorstellen uit de community aan en worden in nauwe samenwerking met de community uitgevoerd: de bottom-up- en top-downbenadering dienen binnen KIA in balans te zijn. Als uitgangspunt geldt dat de inhoudelijke thema’s zo generiek mogelijk worden benaderd en dat de projecten op KIA goed te volgen zijn. Steeds wordt een brede samenwerking opgezocht in de uitvoering. De VNG heeft als eerste de uitdaging opgepakt in de vorm van een uitgebreid projectvoorstel. Hierdoor worden kennisvraag[1]stukken die uit de nieuwe Archiefwet voortvloeien opgepakt. Houd KIA voor dat alles in de gaten, want iedereen die wil bijdragen of kennis wil nemen van deze ontwikkelingen is welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *