2 januari 2023

Technologie die ons leven bepaalt

image for Technologie die ons leven bepaalt image

Een studieboek, een naslagwerk, een introductie? Dit is kunstmatige intelligentie heeft een beetje van alles. Is dat erg? Nee, helemaal niet! Dit boek is daardoor interessant voor een breed publiek en de lezer krijgt een groter begrip van kunstmatige intelligentie (AI) en wat AI gaat betekenen voor werkenden in Nederland.

In de introductie wordt duidelijk dat de auteurs verwachten dat AI onder de streep voor groei aan banen gaat zorgen, maar helaas niet voor de laaggeschoolden. Hun doel is dan ook om zo veel mogelijk mensen (met name laaggeschoolden) kennis te laten maken met AI. Dit boek biedt hiertoe bruikbare
handvatten om een basisniveau te creëren waarin men toepassingen van AI kan herkennen, op een verantwoorde wijze met AI-toepassingen kan omgaan (met andere woorden, met mogelijkheden en risico’s) en nieuwe kansrijke toepassingen van AI kan herkennen en initiëren.

Daarnaast is het met behulp van dit boek mogelijk om het AI for Business-certificaat te halen van de Nederlandse AI Coalitie. Het streven van de auteurs is om in 3 jaar tijd 1 miljoen werkenden via dit boek een basisniveau aan kennis over AI bij te brengen.

*Deze tekst, geschreven door Edwin Driessen, is het eerste deel van een artikel uit Od 19: AI en informatiebeheer: Draaien aan de knoppen van de toekomst. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *