14 februari 2022

Tips voor de regeringscommissaris
Informatiehuishouding

image for Tips voor de regeringscommissaris<br>Informatiehuishouding image

Per 1 januari is Arre Zuurmond benoemd tot regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hoognodig, omdat de afgelopen jaren processen binnen de rijksoverheid niet altijd op orde waren en er veel moeite was om bijvoorbeeld binnen de wettelijke termijnen Wob-aanvragen te behandelen. Het is een illusie om te denken dat dit met de benoeming van Arre onmiddellijk verandert, maar de aanstelling kan wel een goede stimulans zijn.

Als ombudsman van de gemeente Amsterdam kwam Arre op voor individuele mensen en pakte hij de bureaucratische systeemwereld aan. Hij heeft de nodige ervaring en weet hoe taai het is om de overheid anders te laten functioneren. Nu het kabinet aan de slag wil met een nieuwe bestuurscultuur, is het een goed moment om dat als regeringscommissaris te concretiseren en monitoren.

Beste Arre, pak deze handschoen op en weet dat vele vakgenoten je willen ondersteunen. Ga het gesprek aan met de besluitvormers en breng als advies voor ambities in: laten we binnen de rijksoverheid de Wob- (vanaf 1 mei 2022 Woo) aanvragen afdoen binnen tien werkdagen, bezwaarschriften inhoudelijk afhandelen binnen tien werkweken en informatieverzoeken binnen vijf werkdagen beantwoorden.

Door te sturen op deze processen, stuur je daarmee ook indirect op een goede informatiehuishouding. Om bijvoorbeeld de Wob-aanvragen snel af te doen, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in je huidige informatiehuishouding. Dat kan een begin zijn om oprecht te laten zien dat de ‘nieuwe bestuurscultuur’ niet bij mooie woorden blijft. Natuurlijk kun je ook actief sturen op het voldoen aan de Woo, die hopelijk leidt tot meer vertrouwen in de overheid en de politiek.

Welkom Arre! Laten we gezamenlijk proberen de vernieuwing vorm te geven.

*Dit artikel is geschreven door Jeroen Jonkers en verscheen oorspronkelijk in Od 17 in januari 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *