14 november 2022

Toekomst van het DMS

image for Toekomst van het DMS image

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is rijksbreed gestart met een toekomstvisie op document­managementsystemen. Ook moet de architectuur van de informatiehuishouding worden geactualiseerd. Deze stappen zijn onderdeel van actielijn 3 van het actieplan Open op Orde. Dat actieplan gaat over ondersteunende informatiesystemen.

Dankzij een actief programmateam, de intranetsite, factsheets, e-learnings en tools zoals een serious game, is het bewustzijn over het belang van de nodige verbeteringen enorm gegroeid, vertelt Magchiel van Meeteren, CIO bij het ministerie van BZK. Maar de technologie die nodig is voor een betere informatiehuishouding ligt voor een deel buiten de departementen. Een grootschalige IT-investering op lange termijn is niet aan de orde. Ik ben vervolgens een discussie gestart hoe we daar mee om moeten gaan. Als je gaat investeren in IT, snap ik dat je dat met elkaar doet en niet afzonderlijk. We hebben dus een opdrachtomschrijving gemaakt over hoe we rijksbreed willen komen tot een beschrijving van hoe de informatiehuishouding er uit zou moeten zien.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 23: In het hart van beleid. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *