31 maart 2021

Toename gebruik open standaarden stagneert

image for Toename gebruik open standaarden stagneert image

De toename van het gebruik van open standaarden in de publieke sector is in 2020 opnieuw toegenomen, maar die toename stagneert. Dat blijkt uit de Monitor Open Standaarden 2020 van het Forum Standaardisatie. Op den duur wil de overheid dat alle standaarden open zijn.

Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. Open standaarden moeten communicatie gemakkelijker maken en de keuzevrijheid van ICT-leveranciers van de publieke sector vergroten.

Er zijn vier kenmerken waar een standaard aan moet voldoen om als open standaard aangemerkt te worden; de benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn, er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht, er moeten voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor stakeholders tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard en de onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moeten verzekerd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *