8 februari 2024

Toolkit Informatiehuishouding: samen op koers naar een open overheid

image for Toolkit Informatiehuishouding: samen op koers naar een open overheid image

Op basis van onderzoek naar gedragsbepalers om goed om te gaan met overheidsinformatie ontwikkelde RDDI samen met gedragsbureau Duwtje de Toolkit Informatiehuishouding (IHH).  Het doel van de kit is om overheidsmedewerkers  samen met hun team in staat te stellen hun informatiehuishouding te verbeteren.

De toolkit is nu beschikbaar en bestaat uit 3 werkbladen – voor 3 sessies – en aanvullende materialen, waaronder instructievideo’s. Elke sessie heeft een specifiek doel:

  • Sessie 1: het ontwikkelen van een plan van aanpak.
  • Sessie 2: knelpunten ophelderen met een IHH-expert.
  • Sessie 3: afspraken vastleggen in 5 ‘eigen’ geboden.

Pilot RIVM
Om de effectiviteit van de toolkit te toetsen, is vorig jaar een pilot gedaan bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): wat werkt én wat werkt niet? En wat is het effect op het daadwerkelijk juist opslaan van documenten? Hoewel niet significant was er wel een positieve trend te zien: het gemiddeld aantal gearchiveerde documenten was bij de interventiegroep na inzet van de toolkit meer gestegen dan bij de controlegroep. Eenzelfde positieve trend was te zien bij het aantal mensen dat opslaat in MS Teams.

In elk geval beoordeelden deelnemers en anderen de toolkit positief en vinden ze dat het effect verder gaat dan het opslaan van documenten: het geeft inzicht in wat er gevraagd wordt van medewerkers, die op hun beurt weer inzicht kunnen geven in wat wel en niet werkt.

Een volledige rapportage van de Toolkit Informatiehuishouding en de pilot bij RIVM lees je in Samen naar een Open Overheid met de Toolkit Informatiehuishouding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *