26 november 2021

Monnikenwerk dat op prijs wordt gesteld

image for Monnikenwerk dat op prijs wordt gesteld image

In de nationale aanpak van de corona-epidemie is het voor de overheid belangrijk om transparant te communiceren rondom het beleid. Een van de manieren om dit te doen, is het opzetten van een zogenoemde Coronatijdlijn. Od gaat op bezoek bij het programma-directoraat-generaal Samen­leving en COVID-19 en spreekt met Winfried Beekmans, directeur Evaluatie & Verantwoording, en Stans Cournil-Oude Luttikhuis, projectsecretaris Evaluatie & Verantwoording.

In Od 12 spraken we eerder over de Coronatijdlijn. Kunnen jullie nog eens kort toelichten wat dit is?
Winfried Beekmans: ‘Toen we het programma-DG in juli 2020 startten, was het verzoek van het kabinet om een tijdlijn te maken om geordend informatie openbaar te kunnen maken. Een die zowel intern als extern gebruikt kon worden.’
Stans Cournil-Oude Luttikhuis: ‘De eerste publicatie van de Coronatijdlijn vond plaats in december 2020. De tijdlijn geeft een overzicht van de belangrijke besluiten en gebeurtenissen rondom (de aanpak van) de coronacrisis. Op de tijdlijn staan bijvoor­beeld documenten (voornamelijk Kamerbrieven, red.), maar ook unieke gebeurtenissen, zoals de eerste bekende besmetting of de coronapersconferenties. Het doel is om overzicht te creëren, geordende per maand, welke besluit­vorming heeft plaatsgevonden en welke gebeurtenissen zich voor hebben gedaan. Zo is informatie toegankelijker en vind­baarder voor inwoners, maar hebben departementen een gezamenlijke tijdlijn met alle besluitvorming en belangrijke gebeurtenissen.’

*Dit is het eerste deel van een column uit Od15: Grip op informatie. Lees hier verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *