25 augustus 2021

Updates kwaliteit en stelsel-architectuur basisregistraties

image for Updates kwaliteit en stelsel-architectuur basisregistraties image

3 geactualiseerde producten geven inzicht in de gerealiseerde datakwaliteit, de kwaliteitsafspraken die gelden en hoe het stelsel van basisregistraties op hoofdlijnen functioneert. Dat zijn een overzicht van normen en gerealiseerde kwaliteit over 2020, de baseline kwaliteitszorg voor het stelsel en de ‘stelselarchitectuur van het heden’.

De 3 producten zijn gerealiseerd door het programma ‘Verbeteren Stelsel van Basisregistraties’, waarin het ministerie van BZK samenwerkt met beheerders en bronhouders van basisregistraties.

Een overzicht van kwaliteitsnormen en de gerealiseerde kwaliteit van de verschillende basisregistraties in 2020 is beschikbaar. Ook de resultaten in rapportvorm zijn beschikbaar. De kwaliteit is belangrijk voor het stelsel van basisregistraties. De gegevens uit basisregistraties worden veel gebruikt in allerlei belangrijke overheidsprocessen; vaak is dat gebruik ook verplicht. De afnemers van de basisregistraties moeten daarom inzicht hebben in de beoogde en de gerealiseerde kwaliteit. Met deze kwaliteitsinformatie is het makkelijker om gericht in gesprek te gaan over verdere verbeteringen.

Bron: Digitale overheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *